ΠΑΚΟΕ: 200 εκατ. ευρώ για ανάπτυξη υποδομών μικρής κλίμακας ΥΦΑ 

Το ποσό των 200 εκατ. ευρώ θα δοθούν από τη ΔΕΠΑ την προσεχή πενταετία σύμφωνα με το ΠΑΚΟΕ για ανάπτυξη υποδομών μικρής κλίμακας Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ).

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΑΚΟΕ, ΔΕΠΑ, ΥΦΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ