Καταγγελία-Δ.Πυλαίας: Χωρίς ΜΑΠ, γάλα, ειδικό γιατρό & τεχνικό ασφαλείας οι εργαζόμενοι

Σύμφωνα με καταγγελία που έφτασε στην aftodioikisi.gr, από εργαζόμενους του δήμου Πυλαίας, δεν εφαρμόζεται όπως θα έπρεπε σε κάθε δήμο το Άρθρο 52* του πολυνομοσχεδίου ΟΤΑ που έχει να κάνει με τα Μέσα Ατομικής Προστασίας εργαζομένων Ο.Τ.Α.. Συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι που προχώρησαν στην καταγγελία αναφέρουν πως μέχρι σήμερα δεν έχει χορηγηθεί γάλα, ούτε υπάρχουν υπηρεσίες ειδικού γιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας όπως ορίζει ο νόμος.

*Άρθρο 52 Μέσα Ατομικής Προστασίας εργαζομένων Ο.Τ.Α.

1.Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και το γάλα των ετών 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016, που προβλέπονται στην 53361/2006 κ.υ.α. (Β’ 1503), όπως ισχύει, και δεν έχουν χορηγηθεί μέχρι την έναρξη εφαρμογής του παρόντος νόμου, αποτιμώνται σε χρήμα, σύμφωνα με την τιμή διαγωνισμού που προκηρύχθηκε ή άλλου διαγωνισμού προγενέστερων ετών, που είχε λάβει χώρα για την προμήθεια των ίδιων ειδών και αποδίδονται με τις εξής προϋποθέσεις:

α. Να αναγνωρίζεται η οφειλή προς τον εργαζόμενο από τον οικείο Ο.Τ.Α.

β. Να υπάρχουν οι αντίστοιχοι κωδικοί και πιστώσεις στους προϋπολογισμούς των Ο.Τ.Α. των ετών καταβολής.

γ. Να μπορεί να πραγματοποιηθεί η καταβολή τους, έως και σε τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις.

Οι δικαιούχοι, οι οφειλές, ο αριθμός των δόσεων καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται, με απόφαση του οικείου Δημοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου κάθε Ο.Τ.Α., η οποία λαμβάνεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.           (Για αυτό το θέμα δεν είμαι απόλυτα σίγουρος, αλλά δεν έχω λάβει κάποια επίσημη ενημέρωση μέχρι στιγμής).

  1. Από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος νόμου και στο εξής, δεν επιτρέπεται η αποτίμηση σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και του γάλακτος που προβλέπονται στην παραπάνω Κ.Υ.Α., τυχόν δε μη χορήγησή τους στους δικαιούμενους εργαζόμενους, διώκεται κατά το νόμο.
  2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, οι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται να παρέχουν στους/στις εργαζόμενους/ες ευθύνης τους, ανεξάρτητα του είδους εργασιακής σχέσης, υπηρεσίες ειδικού γιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας και να τους παρέχουν τα υποδεικνυόμενα από αυτούς Μέσα Ατομικής Προστασίας, όπως καθορίζεται από την κείμενη νομοθεσία για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία.

Μέχρι 31.12.2016 συγκροτούνται υποχρεωτικά σε κάθε δήμο και Περιφέρεια οι σχετικές Επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειας.

Εντός του Ιανουαρίου εκάστου έτους καθιερώνεται υποχρεωτική διαβούλευση μεταξύ των οργάνων των Ο.Τ.Α. α΄ και β βαθμού, των επιτροπών υγιεινής και ασφάλειας που λειτουργούν σε κάθε φορέα, των μηχανικών ασφάλειας, των ιατρών εργασίας και των εκπροσώπων των εργαζομένων για τον προσδιορισμό των απαραίτητων ενεργειών για την έγκαιρη προμήθεια των σχετικών ειδών, τον τρόπο κατανομής και τη σύνταξη κανονισμού υποχρεώσεων για τη χρήση αυτών καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα που αφορά στη λήψη μέτρων ασφάλειας και υγιεινής στους χώρους εργασίας.

Οι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται να προβαίνουν σε δημοπρασίες μακροχρόνιας ισχύος, ώστε να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα έγκαιρης ολοκλήρωσης των σχετικών διαγωνισμών.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΣΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ, ΜΑΠ, ΓΑΛΑ, ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ, ΧΩΡΙΣ, ΓΙΑΤΡΟ, ΕΙΔΙΚΟ, ΠΥΛΑΙΑΣ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!