Υπ. Παιδείας: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε ΕΒΕ και ΓΑΚ (αποφάσεις)

Την απόφαση για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες για το σχολικό έτος 2018-2019 κοινοποιεί το υπουργείο Παιδείας.

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ

Επιπλέον, το υπουργείο Παιδείας κοινοποιεί την απόφαση για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακές Υπηρεσίες) για το σχολικό έτος 2018-2019.

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΔΕΙΑ, ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ