Συνάντηση Κοινής Επιτροπής Ελλάδας-Αλβανίας για τα σχολικά εγχειρίδια

Η Κοινή Επιτροπή Ελλάδας – Αλβανίας για τη μελέτη των σχολικών εγχειριδίων συναντήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Η εν λόγω συνάντηση αποτελεί συνέχεια της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο Αλβανικό Υπουργείο Παιδείας στα Τίρανα τον Ιανουάριο του 2018. Οι συζητήσεις έλαβαν χώρα σε πολύ θετικό κλίμα και από τις δύο πλευρές.

ΠΑΙΔΕΙΑ, ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ, ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΑΛΒΑΝΙΑΣ