Σπουδές: 69 υποτροφίες στο εξωτερικό

 

Επιστήμες μηχανικών (23 θέσεις)

 1. Post-doctoral position: evaluation and assessment of side-channel vulnerabilities

Universite catholique de Louvain (Belgium)   Προθεσμία: 11/2/2017

 1. Post-doctoral position – Microfluidics: Miniaturization of Protein Purification

Vlaams Instituut voor Biotechnologie

 1. PhD or Postdoc – Computer Science/Numerical Algorithms

University of Copenhagen (Denmark) Προθεσμία: 5/2/2017

 1. PhD position – Microbiological analysis in liquid phase by holographic sensor

CEA Tech

 1. PhD position – Numerical holography for early localization and classificationof bacterial

CEA Tech

 1. PhD position – Study of a transcutaneous optical CO2sensor for the monitoring of the research

CEA Tech

 1. PhD position – Multi-scale quantitative spectroscopy for In Vivo diagnosis

CEA Tech

 1. Postdoc Researcher – Social Inequalities and Social Justice

Bielefeld University

 1. PhD: Alleviating Flight Simulator Negative Transfer

Delft University of Technology   Προθεσμία: 1/3/2017

 1. PhD: Revealing Adverse Rotocraft-Pilot Couplings

Delft University of Technology Προθεσμία: 1/3/2017

 1. PhD students in Cognitive Affective Neuroscience

Radboudumc (university medical center) Προθεσμία: 8/2/2017

 1. Postodoctoral position in Cognitive Affective Neuroscience

Radboudumc (university medical center) Netherlands Προθεσμία: 8/2/2017

 1. PhD: Use of Automation in Helicopters

Delft University of Technology Προθεσμία: 1/3/2017

 1. PhD position in Information Systems

Eindhoven University of Technology (TU/e) Προθεσμία: 15/3/2017

 1. PhD position: Flash Pyrolysis of Used Tires to Recover Carbon Black and Fuels

University of Twente (UT) Προθεσμία: 10/2/1017

 1. PhD: Enhanced Helicopter Handling Qualities

Delft University of Technology Προθεσμία: 1/3/2017

 1. Postdoctoral Position – Vehicle Aerodynamics

Chalmers University of Technology Προθεσμία: 28/2/2017

 1. PhD in modeling the environment around human body

Empa (Switzerland)

 1. PhD Studentship: Performance based use and regulation of composite materials in the marine sector Leverhulme Trust “Understanding Maritime Futures” SMMI Doctoral Scholarship Application

University of Southampton Προθεσμία: 13/2/2017

 1. PhD project in the area of 3D printing

Heriot-Watt University Προθεσμία: 31/1/2017

 1. Fully funded PhD in photonics with atomically thin 2D Materials beyond grapheme (physics)

University of Sheffield Προθεσμία: 6/3/2017

 1. Postdoctoral Associate/Research Scientist – Plant Imaging / Phenotyping

University of Georgia (United States)

 1. Computational Biologist Postdoctoral Fellow

Berkeley Lab JG – The DOE Joint Genome Institute Προθεσμία: 30/3/2017

Επιστήμη Πληροφορικής (9 Θέσεις)

 1. Post-doctoral position: evaluation and assessment of side-channel vulnerabilities

Université catholique de Louvain (Belgium) Προθεσμία: 11/2/2017

 1. PhD or Postdoc – Computer Science/Numerical Algorithms

University of Copenhagen (Denmark) Προθεσμία: 5/2/2017

 1. Postdoctoral Position – Phylogeography and Evolutionary Genetics of Trees

University of Copenhagen (Denmark)  Προθεσμία: 15/3/2017

 1. PhD students in Cognitive Affective Neuroscience

Radboudumc (university medical center) Netherlands Προθεσμία: 8/2/2017

 1. Postdoctoral Position in Cognitive Affective Neuroscience

Radboudumc (university medical center) Netherlands Προθεσμία: 8/2/2017

 1. PhD position in Information Systems

Eindhoven University of Tecnology (TU/e) Προθεσμία: 15/3/2017

 1. Postodoctoral Associate/Research Scientist – Plant Imaging / Phenotyping

University of Georgia (United States)

 1. Postdoctoral Fellow – Diabetes, Obesity and Metabolism Institute (DOMI)

Icahn School of Medicine at Mount Sinai (United States) Προθεσμία: 18/3/2017

 1. Computational Biologist Postdoctoral Fellow

Berkeley Lab JG – The DOE Joint Genome Institute Προθεσμία: 30/3/2017

Επιστήμες Διοίκησης (3 θέσεις)

 1. Postdoc Managing Risk and Resilience (1.0 fte)

University of Groningen Netherlands Προθεσμία: 14/3/2017

 1. Post-Doctoral Researcher (full-time)

Erasmus University Rotterdam (EUR) Προθεσμία: 13/2/2017

 1. PhD position in Information Systems

Eindhoven University of Technology (TU/e) Προθεσμία: 15/3/2017

Ιατρική Επιστήμη (6 θέσεις)

 1. Postdoc position – Synaptic Plasticity

IST Austria (Austria)

 1. Postdoctoral position – CAPATOCHOL – Cold Atmospheric Plasmas to the Treatment of Cholangiocarcinomas

LabEX

 1. Postdoctoral Fellow and Junior Group Leader (m/f) at the Center for Thrombosis and Hemostasis (CTH)

University Mainz (Germany) Προθεσμία: 28/2/2017

 1. PhD students in Cognitive Affective Neuroscience

Radboudumc (university medical center) Netherlands Προθεσμία: 8/2/2017

 1. Postdoctoral position in Cognitive Affective Neuroscience

Radboudumc (university medical center) Netherlands Προθεσμία: 8/2/2017

 1. FHML/MheNs/NIC 2 PhD positions

Maastricht University (UM) Netherlands (Προθεσμία: 5/2/2017

Οικονομικές Επιστήμες (5 θέσεις)

 1. PostDoctorate Researcher in Health Economics

University of Queensland (Australia) Προθεσμία: 17/2/2017

 1. PhD Scholarship Strategy and Organization

University of Antwerp (Belgium) Προθεσμία: 15/4/2017

 1. Postdoc Managing risk and resilience (1.0 fte)

University of Groningen (Netherlands) Προθεσμία: 14/3/2017

 1. Post-Doctoral Researcher (full-time)

Erasmus University Rotterdam (EUR) Προθεσμία: 13/2/2017

 1. Doctoral studenstship in Economics in the research project: The Baltic States and the Internationalization of Swedish SMEs

Sodertorn University (Sweden) Προθεσμία: 19/2/2017

Επιστήμες Επικοινωνίας (1 θέση)

 1. Doctoral studentship in media and communication studies in the research project: The (dis)connected refugee: The role of communication technologies in trust-building in Sweden and Germany

Sodertorn University (Sweden) Προθεσμία: 19/2/2017

Νομική Επιστήμη (1 θέση)

 1. PhD Position – Ambiguity – Production and Perception

University of Tuebingen (Germany) Προθεσμία: 15/2/2017

Επιστήμες Υγείας (2 θέσεις)

 1. Postodoctoral Fellow and Junior Group Leader (m/f) at the Center for Thrombosis and Hemostasis (CTH)

University of Mainz (Germany) Προθεσμία: 28/2/2017

 1. PhD Chiropractor “Back Complaints in Elders (BACE): The Chiropractic BACE Study”

Vrije Universiteir Amsterdam (VU) Netherlands Προθεσμία: 14/4/2017

Περιβαλλοντικές Επιστήμες (3 θέσεις)

 1. PhD student – The unknown role of Submarine Canyons: Pathways or Sinks for Organic Carbon?

NIOZ Royal Netherlands Institute for Sea Research Προθεσμία: 1/4/2017

2. PhD student – Mechanisms underlying Foraminiferal Biomineralization

NIOZ Royal Netherlands Institute for Sea Research Προθεσμία: 1/3/2017

 1. Postdoctoral Researcher – Aerosol Physics

University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland

Κοινωνικές Επιστήμες (3 θέσεις)

 1. PhD in Sociology of Youth

Universite catholique de Louvain (Belgium) Προθεσμία: 31/1/2017

 1. Postdoc Researcher – Social Inequalities and Social Justice

Bielefeld University (Germany)

 1. Postdoc Managing Risk and resilience (1.0 fte)

University of Groningen (Netherlands) Προθεσμία: 14/3/2017

Πολιτικές Επιστήμες (1 θέση)

 1. Post-Doctoral Researcher (full-time)

Erasmus University Rotterdam (EUR) Προθεσμία: 13/2/2017

Ανθρωπιστικές Επιστήμες (13 θέσεις)

 1. PhD in Sociology of Youth

Universite catholique de Louvain (Belgium) Προθεσμία: 13/1/2017

 1. PhD Position – Ambiguity – Production and Percpetion

University of Tuebingen (Germany) Προθεσμία: 15/2/2017

 1. Postdoc researcher – Social inequalities and Social Justice

Bielefeld University (Germany)

 1. PhD students in Cognitive Affective Neuroscience

Radboudumc (university medical center) Netherlands Προθεσμία: 8/2/2017

 1. Postdoc Managing Risk and resilience (1.0 fte)

University of Groningen (Netherlands) Προθεσμία: 14/3/2017

 1. Postdoctoral position in Cognitive Affective Neuroscience

Radboudumc (university medical center) Netherlands Προθεσμία: 8/2/2017

 1. Post-Doctoral Researcher (full-time)

Erasmus University Rotterdam (EUR) Netherlands Προθεσμία: 13/2/2017

 1. Doctoral studenstship in History of Ideas in the research project: East of Cosmopolis: The world citizen and the paradox of the sans-papiers

Sodertorn University (Sweden) Προθεσμία: 19/2/2017

 1. Doctoral studentship in the study of religions

Sodertorn University (Sweden) Προθεσμία: 19/2/2017

 1. Doctoral Studentship in History of Ideas

Sodertorn University (Sweden) Προθεσμία: 20/2/2017

 1. Doctoral studentship in Ethnology

Sodertorn University (Sweden) Προθεσμία: 19/2/2017

 1. Doctoral studentship in media and communication studies in the research project The (dis)connected refugee: The role of communication technologies in trust-building in Sweden and Germany

Sodertorn University (Sweden) Προθεσμία: 19/2/2017

 1. Doctoral studentship in the study of religion in the project The relocation of transcendence: silence and the sacred nature of the seculars

Sodertorn University (Sweden) Προθεσμία: 19/2/2017

Θετικές Επιστήμες (33 θέσεις)

 1. University Research Fellow/University Postdoctoral Fellow, experimental physics

University of Adelaide (Australia) Προθεσμία: 13/32017

 1. University Postdoctoral Fellow, School of Physical Sciences

University of Adelaide (Australia) Προθεσμία: 27/2/2017

 1. Postdoc position – Synaptic Plasticity

IST Austria

 1. Postdoc position

Universite catholique de Louvain (Belgium) Προθεσμία: 31/1/2017

 1. Post-doctoral position: evaluation and assessment of side-channel vulnerabilities

Universite catholique de Louvain (Belgium)   Προθεσμία: 11/2/2017

 1. Postodoctoral position – Microfluidics: Miniaturization of Protein Purification

Vlaams instituut voor Biotechnologie

 1. Postodoctoral Fellow – Neurophysiology and Multiphoton Imaging

SickKids

 1. Postodoctoral Fellow and PhD Student to join studies on group 2 innate Lymphoid Cells (ILC2)

McGill University (Canada) Προθεσμία: 1/3/2017

 1. PhD or Postdoc – Computer Science/Numerical Algorithms

University of Copenhagen (Denmark) Προθεσμία: 5/2/2017

 1. PhD position – Study of new multi-source X architectures and associated tomosynthesis reconstruction algorithms

CEA Tech (France)

 1. PhD position – New data processing methods for multi-energy photon counting X-ray radiography

CEA Tech (France)

 1. PhD position – Cuffless blood pressure monitoring using photoplethysmography and ultrasound

CEA Tech (France)

 1. PhD position – Microbiological analysis in liquid phase by holographic sensor

CEA Tech (France)

 1. Postodoctoral position – CAPATOCHOL – Cold Atmospheric Plasmas Applied to the Treatment of Cholangiocarcinomas

LabEx (France)

 1. PhD position – Numerical holography for early localization and classification of bacterial micro-colonies on solid nutrient media

CEA Tech (France)

 1. PhD position – Study of a transcutaneous optical CO2 sensor for the monitoring of the respiratory system

CEA Tech (France)

 1. PhD position – Multi-scale quantitative spectroscopy for In Vivo diagnosis

CEA Tech (France)

 1. PhD student – The unknown role of Submarine Canyons: Pathways or Sinks for Organic Carbon?

NIOZ Royal Netherlands Institute for Sea Research Προθεσμία: 1/4/2017

 1. PhD student – Mechanism underlying Foraminiferal Biomineralization

NIOZ Research Netherlands Institute for Sea Research Προθεσμία: 1/3/2017

 1. PhD position in VaccineDevelopment

Vrije Universiteit Amsterdam (VU) Προθεσμία: 19/2/2017

 1. Doctoral (PhD) Student Position – Biostatistics (supported by KID)

Karolinska Institutet Προθεσμία: 24/2/2017

 1. Postdoctoral Position – Vehicle Aerodynamics

Chalmers University of Technology (Sweden) Προθεσμία: 28/2/2017

 1. Postdoctoral Position – Enzyme Evolution

Stockholm University (Sweden)

 1. Postodoctoral Fellow – Analytical Chemistry/Specialization Mass Spectrometry

Uppsala University (Sweden)   Προθεσμία: 26/2/2017

 1. Postdoctoral researcher – Aerosol Physics

University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland (Switzerland)

 1. Postdoc Position – Single-cell and personalized regulatory genomics

University of Basel (Switzerland)

 1. PhD in modelling the environment around human body

Empa (Switzerland)

 1. PhD project in the area of 3D printing

Heriot-Watt University (United Kingdom) Προθεσμία: 31/1/2017

 1. Fully funded PhD in photonics with atomically thin 2D Materials beyond graphene (physics)

University of Sheffield (United Kingdom) Προθεσμία: 6/3/2017

 1. Research Fellow in Transmission Electron Microscopy

University of Leeds (United Kingdom) Προθεσμία: 19/2/2017

 1. Postdoctoral research Associate in Computational Cell Biology

University of Edinburgh (United Kingdom) Προθεσμία: 20/2/2017

 1. Postdoctoral Associate / Research Scientist – Plant Imaging / Phenotyping

University of Georgia (United States)

 1. Postodoctoral Fellow – Diabetes, Obesity and Metabolism

Icahn School of Medicine at Mount Sinai (United States) Προθεσμία: 18/3/2017

ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ


Αφήστε μια απάντηση

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!