Παιδικοί σταθμοί: Αύξηση θέσεων για το πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ (ΦΕΚ)

Την αύξηση του αριθμού των θέσεων στους παιδικούς σταθμούς προβλέπει τροποποίηση της πρώτης ΚΥΑ για τη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2020-2021, που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι:

-Οι δομές φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων και παιδιών μπορούν να διαθέσουν το 90% (από 70%) των θέσεων μέσω του προγράμματος της ΕΕΤΑΑ.

-Για τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠμεΑ το ποσοστό των θέσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100%, με βάση τον διαθέσιμο προϋπολογισμό.

Όπως, επίσης, προβλέπεται στην απόφαση: «σε περίπτωση που, μετά παρέλευση είκοσι ημερών από την οριστικοποίηση και ανάρτηση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας του άρθρου 8 της υπό στοιχεία Δ11/οικ.32940/1376/14-08-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας υλοποίησης του προγράμματος οικονομικής στήριξης οικογενειών, με παιδιά προσχολικής ηλικίας» (Β’ 3538), στις κατηγορίες Δομών Α1, Α2, Β1, Β2, Β3 παραμείνουν αδιάθετες θέσεις επί της κατά νόμο δυναμικότητάς τους, είναι δυνατή η κάλυψη τούτων με επιπλέον αξίες τοποθέτησης της παρούσας».

Να σημειωθεί ότι οι μέχρι τώρα θέσεις ήταν 229.600.  

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

Άρθρο 1

Την τροποποίηση της 71383/8-7-2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 2774) ως ακολούθως:

α) Στην παρ. 1 του άρθρου 5, το δεύτερο εδάφιο μετά

τον πίνακα τροποποιείται ως εξής:

«Ο αριθμός των θέσεων που προσφέρουν οι Δομές, δεν

μπορεί να υπερβαίνει το 90% της δυναμικότητας για τις

κατηγορίες δομών Α1, Α2, Β1, Β2, Β3 ενώ για τις κατηγορίες Γ και Δ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100%, με βάση

τον διαθέσιμο προϋπολογισμό και με την επιφύλαξη της

παρ. 1 του άρθρου 13 της παρούσας. Σε περίπτωση που,

μετά παρέλευση είκοσι ημερών από την οριστικοποίηση

και ανάρτηση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας του

άρθρου 8 της υπό στοιχεία Δ11/οικ.32940/1376/14-08-

2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των

προϋποθέσεων και της διαδικασίας υλοποίησης του προγράμματος οικονομικής στήριξης οικογενειών, με παιδιά

προσχολικής ηλικίας» (Β’ 3538), στις κατηγορίες Δομών

Α1, Α2, Β1, Β2, Β3 παραμείνουν αδιάθετες θέσεις επί της

κατά νόμο δυναμικότητας των Δομών αυτών, είναι δυνατή

η κάλυψη τούτων με επιπλέον αξίες τοποθέτησης της παρούσας υπό την ίδια ως άνω επιφύλαξη. Προς τον σκοπό

αυτό οι Δομές υποβάλλουν σχετική δήλωση στην ΕΕΤΑΑ».

β) Το σημείο β, της παρ. 2 του άρθρου 9 τροποποιείται

ως εξής:

«Κάθε Δομή της κατηγορίας Α1, Α2, Β1, Β2, Β3 μπορεί

να δεχθεί αριθμό ωφελούμενων με «αξία τοποθέτησης»

που δεν υπερβαίνει το 90% των θέσεων της συνολικής

δυναμικότητάς της, ενώ οι Δομές της κατηγορίας Γ και

Δ μπορούν να δεχθούν αριθμό ωφελουμένων με «αξία

τοποθέτησης» που δεν υπερβαίνει το 100% της δυναμικότητάς τους, με βάση τον διαθέσιμο προϋπολογισμό και με

την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 13 της παρούσας.

Σε περίπτωση που, μετά παρέλευση είκοσι ημερών από

την οριστικοποίηση και ανάρτηση των αποτελεσμάτων

της διαδικασίας του άρθρου 8 της υπό στοιχεία Δ11/

οικ.32940/1376/14-08-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας

υλοποίησης του προγράμματος οικονομικής στήριξης

οικογενειών, με παιδιά προσχολικής ηλικίας» (Β’ 3538),

στις κατηγορίες Δομών Α1, Α2, Β1, Β2, Β3 παραμείνουν

αδιάθετες θέσεις επί της κατά νόμο δυναμικότητάς τους,

είναι δυνατή η κάλυψη τούτων με επιπλέον αξίες τοποθέτησης της παρούσας. Η διαδικασία του παρόντος άρθρου

εφαρμόζεται και στην περίπτωση αυτή καλύπτοντας

αξίες τοποθέτησης ωφελουμένων σύμφωνα με την κατ’

άρθρο 8 σειρά μοριοδοτούμενης κατάταξής τους και υπό

την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 13 της παρούσας.»

ΠΑΙΔΕΙΑ, ΦΕΚ, ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΚΥΑ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ, EETAA, ΑΥΞΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!

[yield_ad_afto_invideo]