Κατανομή θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου (ΦΕΚ)

Δημοσιεύτηκε η κατανομή των θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στα Π.Ε.Κ.Ε.Σ

Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά την κατανομή

ΦΕΚ

ΠΑΙΔΕΙΑ, ΦΕΚ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ, ΠΕΚΕΣ