Θεσσαλία: Ξεκινά η κατασκευή του έργου «Βελτίωση Οδού Γόμφοι-Λαζαρίνα»

Ξεκινά τις επόμενες ημέρες η κατασκευή του έργου «Βελτίωση Οδού Γόμφοι-Λαζαρίνα» προϋπολογισμού 250.000 ευρώ (με ΦΠΑ), καθώς ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας  Κώστας Αγοραστός υπέγραψε σήμερα τη σύμβαση κατασκευής με τον ανάδοχο του έργου.

Όπως ανέφερε ο κ. Αγοραστός: «Με το έργο αυτό βελτιώνουμε την ασφάλεια του οδικού δικτύου στο τμήμα από Γόμφους προς Λαζαρίνα, που συνδέει τις Περιφερειακές Ενότητες Τρικάλων και Καρδίτσας. Οι Τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας έχουν καταγράψει και επισημάνει θέσεις, όπου χρίζουν παρέμβασης. Είναι προφανές ότι η άσκηση συγκροτημένης και ορθολογικής πολιτικής για την πρόληψη των οδικών ατυχημάτων αποτελεί τον καλύτερο τρόπο για την αντιμετώπιση του μεγάλου κοινωνικού ζητήματος της ασφάλειας στις μεταφορές ανθρώπων και εμπορευμάτων. Με την παρούσα εργολαβία πραγματοποιούμε απολύτως αναγκαίες εργασίες οι οποίες πρόκειται να εκτελεστούν σε σημεία του οδικού δικτύου, τα οποία έχουν παρουσιάσει φθορές».

Αντικείμενο του έργου 

Αντικείμενο του έργου είναι οι εργασίες βελτίωσης οδού μήκους 1750μ περίπου από τους Γόμφους προς Λαζαρίνα στα όρια των περιοχών των Δήμων Πύλης και Τρικκαίων. Προβλέπονται εργασίες: χωματουργικών, τεχνικών, οδοστρωσίας και ασφαλτικών. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του εγκεκριμένου προγράμματος της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΚΑΠ) Π.Ε. Τρικάλων, (Κωδ. Εργ. –Α.Μ.11758).

Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε, μετά από διαγωνισμό, η εργοληπτική επιχείρηση «Μάντζιος Τεχνική Α.Ε.», και ποσό σύμβασης 103.007,11 € για εργασίες και Φ.Π.Α. Ο χρόνος διάρκειας εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.

Η μελέτη του έργου εκπονήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων και η επίβλεψη γίνεται από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της ίδιας Υπηρεσίας.

ΟΤΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ


Αφήστε μια απάντηση