Θεσσαλία: Συνέδριο για τον εναλλακτικό τουρισμό στο Βόλο

Πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο του Βόλου η πρώτη συνάντηση των εταίρων που συμμετέχουν στο έργο SY_CULTour που στόχο έχει την βελτίωση διαχείρισης των πολιτισμικών αξιών σε αγροτικές περιοχές, προκειμένου να συμβάλλει στην αύξηση της Οικονομικής Ανάπτυξης. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος διακρατικής συνεργασίας «Νοτιοανατολική Ευρώπη (South East Europe – SEE)» 2007-2013 και έχει σαν τίτλο: «Συνέργεια Πολιτισμού και Τουρισμού για την ανάπτυξη διακρατικών συνεργειών με σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη». Ο κύριος σκοπός του έργου είναι η διαχείριση των πολιτισμικών αξιών (cultural values) σε απομακρυσμένες περιοχές, συμβάλλοντας στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη (νέες θέσεις εργασίας, αξιοποίηση υπάρχουσων δομών, ενίσχυση εισοδήματος) μέσα από την δημιουργία και εφαρμογή μιας κοινής μεθοδολογίας.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, μαζί με εταίρους από τη Σλοβενία, την Ιταλία, την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Ουγγαρία και τη Σερβία, συμμετέχει στο έργο SY_CULTour, έχοντας προτείνει ως πιλοτική περιοχή, τις Μηλιές, τη Βυζίτσα και τη Μακρινίτσα. Η εμπειρία από την εφαρμογή στις πιλοτικές περιοχές, θα οδηγήσει σε μια κοινή πρόταση για την ανάπτυξη ενός Ευρωπαϊκού Σήματος για τους «Τουριστικούς Πολιτιστικούς Προορισμούς Βιώσιμης Ανάπτυξης» που προωθείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Στόχος μας είναι το κάθε χωριό του Πηλίου να αποκτήσει μια συγκεκριμένη ταυτότητα και μέσω αυτής να γίνει ελκυστικό στον εναλλακτικό τουρισμό», τόνισε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κ. Αγοραστός. Μάλιστα ο κ. Αγοραστός πρόσθεσε ότι, η Περιφέρεια Θεσσαλίας μαζί με την Ιταλία θα καθορίσει τα πρότυπα βάση των οποίων θα παίρνουν πιστοποίηση κι άλλες χώρες. Αναλυτικά στον χαιρετισμό του ανέφερε τα εξής:

«Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται μια σταδιακή μεταστροφή των προτιμήσεων των τουριστών και αντίστοιχα στην προσφορά τουριστικών υπηρεσιών προς πιο ειδικές και ανεξάρτητες μορφές, προσαρμοσμένες στα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα του κάθε τουρίστα για αναζήτηση πολιτισμικών δραστηριοτήτων, συμμετοχή στον τοπικό τρόπο ζωής, περιπλάνηση στη φύση, έντονη άσκηση, αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων ζωής και διάφορες άλλες ειδικές μορφές. Οι νέες τάσεις που διαφαίνονται φανερώνουν μια στροφή από το μαζικό απρόσωπο και παθητικό τουρισμό, σε τουρισμό συμμετοχικό, επιλεκτικό, με σεβασμό στο τοπικό πολιτισμό, την ιστορία και το περιβάλλον.

Το μοντέλο του Μαζικού Τουρισμού έχει πλέον κορεστεί, ενώ μαζί του δείχνει να ξεφτίζει η εικόνα του παραδοσιακού ξενοδοχείου, με την πισίνα, της πλαστικές καρέκλες τους λίγους φοίνικες και το πρόχειρο φαγητό.

Οι νέες τάσεις και οι ειδικές απαιτήσεις στην τουριστική ζήτηση γενικά επιβάλλουν με έμφαση την ποιότητα στο προσφερόμενο τουριστικό προϊόν. Κυρίαρχο μέρος αυτής της ποιότητας είναι πλέον το περιβάλλον (φυσικό και πολιτισμικό). Η ποιότητα αποτελεί και ουσιαστική προϋπόθεση για την μακροχρόνια διατήρηση της ίδιας της τουριστικής δραστηριότητας. Ο τουρισμός σταδιακά επαναπροσανατολίζεται με βάση την ποιότητα και την αξία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς ενός τόπου. Η ανάπτυξή του σε μια περιοχή είναι άμεσα συναρτημένη με την διαθεσιμότητα φυσικών και πολιτιστικών πόρων.

Σήμερα οι τουρίστες αναζητούν ολοένα και περισσότερο εξατομικευμένες επιλογές και η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει, με τη χρήση κυρίως ηλεκτρονικών μέσων, την αναζήτηση προϊόντων προσαρμοσμένων στις ατομικές ανάγκες του χρήστη, με σκοπό τη βέλτιστη εξισορρόπηση ανάμεσα στην ποιότητα και τη θετική εμπειρία, από τη μία πλευρά, και στην τιμή του προϊόντος, από την άλλη.

Οι εξελίξεις στις προτιμήσεις των τουριστών και η διαφοροποίηση στα τουριστικά προϊόντα, όπως και ο προβληματισμός για τις κοινωνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές συνέπειες του μαζικού τουρισμού, η αναζήτηση της χρυσής τομής μεταξύ των απαιτήσεων της οικονομίας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος, έφεραν στο προσκήνιο νέες μορφές τουρισμού. (Φυσιολατρικός Τουρισμός, Ορεινός, Πολιτιστικός, Περιπέτειας, Αγροτουρισμός, Υγείας και Φυσικής Ζωής, Αθλητικός, Ιαματικός, Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός κτλ.). Οι μορφές αυτές τουρισμού συνδέονται στενά με την αναπτυσσόμενη τάση προς τον «τουρισμό ειδικών ενδιαφερόντων», που περιλαμβάνει τουριστικά ενδιαφέροντα σε ειδικευμένα περιβάλλοντα.

Το Πήλιο ως τουριστικός προορισμός είναι ένα από τα λίγα μέρη στην Ελλάδα που συνδυάζει παραλίες με ορεινούς όγκους. Το Πήλιο λόγω της διαμόρφωσης του τοπίου αλλά και χάρη στην εξέλιξη των υποδομών του μπορεί να έχει τουρισμό ολόκληρο τον χρόνο. Ο πολιτισμός είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένος και η ταυτότητα που έχει αποκτήσει έχει καθιερωθεί ανάμεσα στους τουριστικούς προορισμούς. Η βελτίωση των υποδομών με την λειτουργία του αεροδρομίου διευκολύνουν την πρόσβαση σε μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών.

Από την άλλη όμως πλευρά, υπάρχουν περιοχές με υπέρμετρη ανάπτυξη σε σχέση με άλλες, υπάρχουν ακόμη χωριά τα οποία δε διαθέτουν εύκολη πρόσβαση, οι τοπικές κοινωνίες αρχίζουν να εκφράζουν ενστάσεις και ανησυχίες για το μαζικό τουρισμό, λόγω των προβλημάτων που δημιουργεί στην κοινωνία και το περιβάλλον και πολλές επιχειρήσεις αν και μικρές συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται με βάση μοντέλα τα οποία είναι πλέον ξεπερασμένα.

Στόχος της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ξεκινώντας από την πιλοτική περιοχή του Πηλίου, είναι να μετατρέψει τις αδυναμίες και τα αρνητικά σημεία, σε πλεονεκτήματα σε όλη τη Θεσσαλία, μια περιφέρεια με πλούσιους περιβαλλοντικούς και πολιτιστικούς πόρους.

Για το σκοπό αυτό συμμετέχουμε σε Ευρωπαϊκά προγράμματα και συνεργαζόμαστε με εταίρους από όλη την Ευρώπη. Αξιοποιούμε τη διακρατική εμπειρία, μεταφέρουμε και υιοθετούμε τεχνογνωσία που αποκτήθηκε από το εξωτερικό.

Για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, η ανάπτυξη των λιγότερο ευνοημένων αγροτικών περιοχών αποτελεί σημαντική ευκαιρία και προτεραιότητα διότι:

  • Δημιουργεί θέσεις εργασίας

  • Συντελεί στη συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού

  • Ικανοποιεί την ανάγκη των τοπικών κοινωνιών για έξοδο από την απομόνωση και επικοινωνία με τον έξω κόσμο

  • Οι δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον από τον τουρισμό είναι μικρότερες ή και ανύπαρκτες

Το ζητούμενο λοιπόν είναι η δημιουργία ενός κοινού οράματος, με τη συνεργασία των τοπικών κοινωνιών, με την αξιοποίηση των πολιτισμικών αξιών και με την προώθησή τους στις νέες αγορές που διαμορφώνονται.

Ο Δήμος Βόλου συμμετέχει στο συγκεκριμένο έργο κι όπως τόνισε ο δήμαρχος Βόλου Π. Σκοτινιώτης, την περίοδο της μεγάλης οικονομικής κρίσης, ο τουρισμός είναι η πιο ορατή προοπτική για την αναθέρμανση της τοπικής οικονομίας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. «Κι όταν μιλούμε για τουρισμό στην περιοχή, έχουμε καταλήξει όλοι οι φορείς, ότι, μιλάμε για τις ειδικές μορφές τουρισμού αυτές που ανταποκρίνονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής μας και ιδιαίτερα του Πηλίου και στην φέρουσα ικανότητα της περιοχής τη μοναδική φυσική ομορφιά».

Μάλιστα επεσήμανε ότι το πρόγραμμα SY-CULTour το οποίο στοχεύει στην ανάδειξη του Πηλίου κι ιδιαίτερα της Μακρινίτσας των Μηλεών και της Βυζίτσας λειτουργεί ως προπομπός για το υπόλοιπο Πήλιο μέσα από τη στήριξη του πολιτιστικού τουρισμού και τη δημιουργία ταυτότητας σε κάθε χωριό.

Στη συνάντηση έλαβαν μέρος όλοι οι Φορείς του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα που ασχολούνται με τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό στην ΠΕ Μαγνησίας, αντιπρόσωποι από το Τοπικό Περιφερειακό Σώμα Θεσσαλίας, αντίστοιχα Τμήματα Πολιτισμού & Τουρισμού του Δήμου Βόλου αλλά και του Δήμου Ν. Πηλίου.

Στόχος αυτής της κλειστής συζήτησης ήταν η αναζήτηση προοπτικών αξιοποίησης πολιτισμικών αξιών των συγκεκριμένων πιλοτικών περιοχών του Πηλίου και η δημιουργία ενός τοπικού δικτύου δημοσίων φορέων που στην πρώτη φάση θα βοηθήσει να αναδειχθούν οι επικρατέστερες πολιτισμικές αξίες ώστε να καταρτιστεί περιφερειακό σχέδιο δράσης για την εφρμογή και τη διαχέιρηση τους στις τοπικές κοινότητες.

Τα αποτελέσματα της παραπάνω συνάντησης ήταν ιδιαίτερα σημαντικά καθώς μέσα από τη συζήτηση παρουσιάστηκε το πρώτο εργαλείο μεθοδολογίας αναζήτησης και κατηγοριοποίησης των πολιτισμικών αξιών των παραπάνω πιλοτικών περιοχών, όπως επίσης και κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείρισή τους ώστε να αποτελέσουν παράγοντα ανάπτυξης στην περιοχή.

ΟΤΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!