Θεσσαλία: «Πράσινο φως» για νέο εξοπλισμό στα Ειδικά Σχολεία Τρικάλων

Με νέο εξοπλισμό προμηθεύονται τα Ειδικά Σχολεία του Δήμου Τρικκαίων, καθώς εγκρίθηκε από τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας  Κώστα Αγοραστό η συμβασιοποίηση μέρους του ενταγμένου στο Ε.Σ.Π.Α Θεσσαλίας έργου: «Προμήθεια Εξοπλισμού Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε) για Α.Μ.Ε.Α. Δήμου Τρικκαίων», αρχικού προϋπολογισμού 262.381,14 ευρώ.

Όπως σημείωσε ο κ. Κ. Αγοραστός: «Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε τις απαραίτητες υποδομές στα Ειδικά Σχολεία των Τρικάλων, ώστε να είναι κατάλληλα να εκπληρώσουν το βασικό σκοπό τους, δηλαδή την επανένταξη των παιδιών με ειδικές ικανότητες στο εκπαιδευτικό σύστημα και την προετοιμασία τους για την ισότιμη ενσωμάτωση τους στο κοινωνικό σύνολο».

Με τον συγκεκριμένο έργο εξοπλίζονται ειδικά σχολεία και τμήματα ένταξης με παιδαγωγικό υλικό και εξοπλισμό ειδικών τεχνικών προδιαγραφών για τη σωστή λειτουργία τους και τα οποία έχουν εγκριθεί από τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. Ο εξοπλισμός αναφέρεται σε πλήθος ειδών που προορίζονται για τα ειδικά εργαστήρια, την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών αλλά και όλα εκείνα τα μέσα που βοηθούν στην φυσική και πνευματική ενδυνάμωση, της αυτονομίας του κάθε ατόμου.

Ειδικότερα υπογράφηκαν από τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας, μετά από δεύτερη διαγωνιστική διαδικασία, εγκρίσεις συμβασιοποίησης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Θεσσαλίας προς τον φορέα υλοποίησης της πράξης «Προμήθεια Εξοπλισμού Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε) για Α.Μ.Ε.Α. Δήμου Τρικκαίων» που είναι η Διεύθυνση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Δήμου Τρικκαίων, με κύριο του έργου το Δήμο Τρικκαίων. Αναλυτικά εγκρίνεται η συμβασιοποίηση για 3 επιμέρους συμβάσεις – μέρος ειδών του όλου έργου. Τα ποσά των τριών νέων προς υπογραφή Συμβάσεων είναι 9.407,53, 72.643,80, και 45.888,84 ευρώ που αφορούν στην προμήθεια του κάτωθι εξοπλισμού :

ΣΥΜΒΑΣΗ 1 : Εξοπλισμός για παιδικές χαρές, παραϊατρικά κλπ

ΣΥΜΒΑΣΗ 2 : Ειδικός εξοπλισμός για παιδιά με κινητικά προβλήματα

ΣΥΜΒΑΣΗ 3: Εξοπλισμό γυμναστικής, αθλοπαιδιών και ψυχοκινητικής αγωγής

Ήδη για το έργο αυτό έχουν υπογραφεί από τον Αύγουστο του 2012 από την πρώτη διαγωνιστική διαδικασία, είδη συνολικού ποσού 81.292,94 ευρώ και αφορούν στην προμήθεια ψηφιακών μέσων προβολής και εκπαίδευσης και την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και επίπλων γραφείου. Για τον υπόλοιπό εξοπλισμό, η διαγωνιστική διαδικασία απέβη άγονη και έτσι αναμένεται να επαναληφθεί εκ νέου ο Διαγωνισμός.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Μετά την έγκριση αυτή, προχώρα άμεσα η διαδικασία υπογραφής των σχετικών  Συμβάσεων από το Δήμο Τρικκαίων για την προμήθεια του εξοπλισμού.

ΟΤΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ


Αφήστε μια απάντηση