Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης (ημερήσια διάταξη)

Την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου αμέσως μετά το τέλος της ειδικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου -ώρα έναρξης στις 14:00 – με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη  «Απολογισμός πεπραγμένων του Περιφερειάρχη και της Εκτελεστικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, έτους 2018», θα ακολουθήσει στις 15:45 τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Συγκεκριμένα το Περιφερειακό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Κρήτης, θα εξετάσει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –  Πρόγραμμα Καλλικράτης), που είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη

Β. Απάντηση σε ερώτηση του Περιφερειακού Σύμβουλου κ. Ορφανού Στέλιου με θέμα: «Παιχνίδι μετάθεσης αρμοδιοτήτων και ευθυνών μεταξύ κρατικών οργάνων για επεμβάσεις και έργα συντήρησης στο ΒΟΑΚ».

  1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.1 Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ.

1.2 Έγκριση εκτέλεσης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Δ΄ τριμήνου 2018, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ

– (εισηγήτρια των αριθμ. 1.1 και 1.2 θεμάτων η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου κα Λιονή Μαίρη).

  1. ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2.1 Έγκριση Σχεδίου Δράσης έτους 2019 της Περιφέρειας Κρήτης και των Περιφερειακών Ενοτήτων, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ και την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

– (εισηγήτρια η κα Δασκαλάκη Χρύσα Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού).

 

2.2 Κατάρτιση προϋπολογισμού για Κοινωνικές Δράσεις της Περιφέρειας Κρήτης και των Περιφερειακών Ενοτήτων για το έτος 2019, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 33529/11-02-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ και την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής .

– (εισηγητής ο κ. Επιτροπάκης Σπύρος Προϊστάμενος Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ).

  1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 3.1 Έγκριση: α) Αίτησης χρηματοδότησης Περιφέρειας Κρήτης στην πρόσκληση VII του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» με τίτλο: «Εμβληματικά έργα ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση», για το έργο με τίτλο: «Αξιοποίηση Ταμιευτήρα Φράγματος Ποταμών Αμαρίου: Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού» και β) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. για τη χρηματοδότηση, δημοπράτηση και κατασκευή του έργου με τίτλο: «Αξιοποίηση Ταμιευτήρα Φράγματος Ποταμών Αμαρίου : Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 40795/19-02-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ.

– (εισηγήτρια η κα. κα Ιερωνυμάκη Κέτη, Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ).

  1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

4.1 Έγκριση α) «Σχεδίου Δράσης αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής ρύπανσης για την Περιφέρεια ΚΡΗΤΗΣ (ΣΧΕΔΙΑ ΚΡΗΤΗΣ)» και β) υποβολής της πρότασης «Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμών παρακολούθησης ποιότητας της ατμόσφαιρας στην Περιφέρεια Κρήτης» προς ένταξη και χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης στον Άξονα Προτεραιότητας 2: «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη» με τίτλο «Δράση 6.e.2: Παρακολούθηση ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα στην Περιφέρεια Κρήτης», κωδικός πρόσκλησης: ΕΤΠΑ-41, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ.

– (εισηγητής ο κ. Καλογερής Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Ενέργειας).

5 ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

5.1 Έγκριση συμμετοχής και δαπανών συνδρομής σε ευρωπαϊκά δίκτυα στα πλαίσια της Εξωστρέφειας της Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με την σχετική εισήγηση.

– (εισηγητής ο κ Αλεξάκης Γιώργος εντεταλμένος ΠΣ σε ευρωπαϊκά και διεθνή θέματα). 

  1. Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των αριθμ. 9/13-09-2018, 10/08-10-2018, 11/15-11-2018 και 12/26-11-2019 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου.

 – (εισηγητής ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Πιτσούλης Γιώργος).

   

ΟΤΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!