Στο ΕΣΠΑ η κατασκευή νέας γέφυρας στον οικισμό Δαμασίου

Νέα γέφυρα πρόκειται να κατασκευαστεί στον οικισμό του Δαμασίου μετά από για την εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.

Με σημερινή απόφασή του ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός ενέταξε στο ΕΣΠΑ το έργο «Kατασκευή γέφυρας στον χείμαρρο Γαλουγάβρα του οικισμού Δαμασίου» προϋπολογισμού 760.000 ευρώ.

«Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο στην περιοχή που συμβάλλει στην βελτίωση των υποδομών στον τομέα των μεταφορών, αναπτύσσει την επικοινωνία και διευκολύνει τις ανθρώπινες κοινότητες. Η κατασκευή της γέφυρας αποτελούσε χρόνιο αίτημα και ήταν επιβεβλημένη, καθώς η παλαιά διάβαση δεν εξυπηρετεί τους αυξημένους κυκλοφοριακούς φόρτους και την οδική ασφάλεια.», δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο κ. Αγοραστός.

Πληροφορίες για το έργο

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακολινωση, το έργο εξυπηρετεί την διασφάλιση της οδικής προσπέλασης του χείμαρρου Γαλουγάβρα στη βορειοανατολική είσοδο του οικισμού. Περιλαμβάνει την κατασκευή γέφυρας στον χείμαρρο Γαλουγάβρα ώστε να εξυπηρετείται η απρόσκοπτη ροή υδάτων του χειμάρρου καθώς και η ασφαλής κυκλοφορία οχημάτων στο κατάστρωμα αυτής. Η γέφυρα έχει μήκος 20,60 μέτρα και αποτελείται από δύο λωρίδες κυκλοφορίας (μία σε κάθε κατεύθυνση) συνολικού πλάτους 8,00 μέτρων καθώς και πεζοδρόμια συνολικού πλάτους 2,65 μέτρων ανά κατεύθυνση. Επίσης, στο πλαίσιο του έργου κατασκευάζονται έργα οδοποιίας για τη συναρμογή των υφιστάμενων οδών με τη γέφυρα.

Με την υλοποίηση του έργου αναμένεται να βελτιωθούν οι συνθήκες μετακίνησης στον οικισμό του Δαμασίου, όχι μόνο των κατοίκων του οικισμού, αλλά και της ευρύτερης περιοχής που αναπτύσσουν δραστηριότητες στην περιοχή του Δαμασίου καθώς θα καταργηθεί ο υφιστάμενος τρόπος μετάβασης από και προς το Δαμάσι μέσω της ιρλανδικής διάβασης, η οποία σε περιπτώσεις έντονων βροχοπτώσεων πλημμυρίζει.

Το έργο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Θεσσαλίας» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Δικαιούχος είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας και φορέας υλοποίησης η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας.

ΟΤΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΑΜΑΣΙΟΥ


Αφήστε μια απάντηση