Συνάντηση εργασίας ΤΕΕ με την περιφέρεια Αττικής

Με στόχο την προώθηση της συνεργασίας της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, που είναι Εθνικός Συντονιστής για το Σύμφωνο των Δημάρχων μαζί με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε θέματα Ενεργειακής πολιτικής, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας με θέμα,

«Ο ρόλος των ενεργειακών φορέων και των Περιφερειακών Αρχών στην προώθηση του Συμφώνου των Δημάρχων» στην οποία παραβρέθηκε και μίλησε ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιάννης Σγουρός.

Στην ομιλία του ο κ. Σγουρός τόνισε ότι ανάμεσα στους 5 στόχους της ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020 είναι στον τομέα της κλιματικής αλλαγής και ενέργειας ο  στόχος 20-20-20, στον οποίο περιλαμβάνονται πρώτον η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20%, δεύτερον η εξασφάλιση του 20% της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και τρίτον η αύξηση κατά 20% της ενεργειακής απόδοσης.»

Αναφερόμενος στη νέα Προγραμματική Περίοδο είπε ότι το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι εδώ. Το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης ΣΕΣ 2014-2020 καταρτίζεται και έχουν ήδη οριστικοποιηθεί οι γενικές κατευθυντήριες στρατηγικές από το Υπουργείο. Η Περιφέρεια μας, τις επεξεργάζεται και θα προσδιορίσει αναλυτικότερα τις προτεραιότητες ανάπτυξης σε περιφερειακό επίπεδο, στο πλαίσιο της διαδικασίας σχεδιασμού των προγραμμάτων.

ΟΤΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ, ΤΕΕ


Αφήστε μια απάντηση