Σγουρός κατά Γαλανού για τον αποτεφρωτήρα στο ΧΥΤΑ

Στην συνεδρίαση συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) μεταφέρθηκε η αντιπαράθεση του περιφερειάρχη Αττικής Γ. Σγουρού και του περιφερειακού συμβούλου Ν.  Γαλανού για τη  λειτουργία αποτεφρωτήρα νοσοκομειακών απορριμμάτων,   ΧΥΤΑ.

Ο κ. Γαλανός, έχει καταθέσει αναφορά στην εισαγγελέα Περιβάλλοντος σχετικά με τον αποτεφρωτήρα νοσοκομειακών αποβλήτων, προτείνει την εγκατάσταση online συστήματος για μέτρηση διοξινών, φουρανίων και βαρέων μετάλλων, επιδημιολογική έρευνα στην περιοχή για τον προσδιορισμό των βλαβών στην υγεία των κατοίκων και σταδιακή μετεγκατάσταση του αποτεφρωτήρα εκτός κατοικημένης περιοχής. Όπως υποστηρίζει, είναι απαραίτητο να υπάρξει «διαχείριση και όχι εγκατάλειψη και διάχυση της τοξικής τέφρας».

Ο κ. Σγουρός  που χαρακτήρισε τις προτάσεις Γαλανού «ανεδαφικές» επισήμανε, , ότι το online σύστημα δεν εφαρμόζεται πουθενά στην Ελλάδα και διεθνώς.»

Ο περιφερειάρχης Αττικής επανέλαβε ότι ο αποτεφρωτήρας είναι η μόνη περιβαλλοντικά αδειοδοτημένη μονάδα διαχείρισης για το σύνολο των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων. Επίσης, τόνισε ότι πραγματοποιούνται τακτικά μετρήσεις, τα αποτελέσματα των οποίων αποστέλλονται κάθε χρόνο στο ΥΠΕΚΑ και ο έλεγχος των παραγωγικών διαδικασιών εξασφαλίζει ότι σε κανένα σημείο της διαχείρισης των αποβλήτων δεν παράγονται διοξίνες ή πρόδρομες ενώσεις διοξινών. Όπως είπε, η μονάδα έχει σχεδιαστεί και λειτουργεί με βάση την πρόληψη και αποτροπή ενδεχόμενου σχεδιασμού διοξινών και φουρανίων, και πως οι δυο ετήσιες μετρήσεις που πραγματοποιούνται είναι η συνήθης πρακτική την οποία ακολουθούν οι μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις στη χώρα μας.

«Σε κάθε περίπτωση εμείς διαβιβάσαμε την αναφορά στους υπουργούς Περιβάλλοντος και Υγείας για να την αξιολογήσουν και να πράξουν ό,τι επιβάλλει ο νόμος» επεσήμανε ο κ. Σγουρός.

Διαβάστε επίσης

Σγουρός: Ο αποτεφρωτήρας νοσοκομειακών είναι η λύση, όχι το πρόβλημα

ΟΤΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΣΓΟΥΡΟΣ, ΕΔΣΝΑ, ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ, ΓΑΛΑΝΟΣ


Αφήστε μια απάντηση