Ψηφίστηκε η επικαιροποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος της Περ. Αττικής

Στην επικαιροποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής για το διάστημα 2012-2014 προχώρησε το Περιφερειακό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Συνεδρίασής του.

Η επικαιροποίηση κρίθηκε επιβεβλημένη, προκειμένου να υπάρξει απόλυτη ταυτοποίηση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας για το 2013 με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Σημειώνεται ότι σε προηγούμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, μέσα στο 2012, συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν τόσο ο Στρατηγικός Σχεδιασμός, όσο και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, δήλωσε ότι «παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, παρά τις μεγάλες περικοπές στη χρηματοδότηση των Περιφερειών και τη μείωση των πόρων από τα τέλη μεταβίβασης αυτοκινήτων, η Περιφέρεια Αττικής σχεδιάζει και παράγει σημαντικό έργο, το οποίο περιγράφεται αναλυτικά στο Επιχειρησιακό της Πρόγραμμα. Σε σταθερή βάση, κάθε τετράμηνο, θα ενημερώνουμε τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου για την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος, οφείλουμε όμως να γνωρίζουμε ότι, αν συνεχισθούν οι περικοπές στους πόρους μας, θα αντιμετωπίσουμε σημαντικά προβλήματα στην επίτευξη των στόχων μας».

ΟΤΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΓΟΥΡΟΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ


Αφήστε μια απάντηση