Περιφέρεια Πελοποννήσου: Νέος παιδικός – βρεφονηπιακός σταθμός στην Πύλο

Την προέγκριση σύμβασης του έργου «Ανέγερση κτιρίου βρεφονηπιακού σταθμού Πύλου» υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης την Πέμπτη 7 Μαΐου 2015.

Το έργο, με συνολικό προϋπολογισμό 1.374.000,00 ευρώ, αφορά την ανέγερση παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού στην πόλη της Πύλου. Το κτίριο θα διαμορφώνεται σε δύο επίπεδα, με ξεχωριστές εισόδους, και θα έχει συνολικό εμβαδόν 790 τ.μ. περίπου.

Η κατασκευή είναι ειδικά μελετημένη και σχεδιασμένη σύμφωνα με προδιαγραφές διημέρευσης και φιλοξενίας νηπίων, ως προς το κτιριολογικό πρόγραμμα, τη διάρθρωση των χώρων, τη χρήση υλικών και τους κανόνες ασφαλείας.

Επιπλέον διαμορφώνεται κατάλληλα ο περιβάλλον χώρος του κτιρίου ώστε να εξυπηρετήσει όλες τις λειτουργίες παιχνιδιού και διαλείμματος των νηπίων σύμφωνα και με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης είναι έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

ΟΤΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ


Αφήστε μια απάντηση