Περ.Κρήτης: Υποβολή προτάσεων για το μέτρο «Καινοτομία στην υδατοκαλλιέργεια»

Δημοσιεύτηκε η με αρ. 1214/10-8-2017 πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, με Α.Δ.Α.: 6ΠΧΧ4653ΠΓ-ΨΥΔ, για υποβολή επενδυτικών προτάσεων στο μέτρο «Καινοτομία στην υδατοκαλλιέργεια», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας (Ε.Π.ΑΛ.&Θ.) 2014-2020.

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων, είναι ερευνητικοί οργανισμοί, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί φορείς) σε συνεργασία – σύμπραξη με επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας, με ορισμό συντονιστή φορέα και εταίρων της επενδυτικής πρότασης.

Οι οικονομικές ενισχύσεις στοχεύουν, στην ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης, της καινοτομίας και της μεταφοράς της γνώσης.

Ειδικότερα, στηρίζονται έργα, που στοχεύουν στην ανάπτυξη της γνώσης (τεχνικής, επιστημονικής ή οργανωτικής), σε εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας, που θα περιορίζει την επίπτωση στο περιβάλλον, θα μειώνει την εξάρτηση από ιχθυάλευρα και ιχθυέλαια, θα ενισχύει μια βιώσιμη χρήση των πόρων, θα βελτιώνει την καλή διαβίωση των ζώων ή θα διευκολύνει νέες βιώσιμες καινοτόμες μεθόδους παραγωγής.

Επίσης στην ανάπτυξη ή εισαγωγή στην αγορά, νέων ειδών υδατοκαλλιέργειας, με καλές προοπτικές στην αγορά, νέων ή σημαντικά βελτιωμένων προϊόντων ή  βελτιωμένων διαδικασιών, νέων ή βελτιωμένων συστημάτων διαχείρισης και οργάνωσης. Στην διερεύνηση της τεχνικής και οικονομικής σκοπιμότητας των καινοτομιών, των προϊόντων ή των διαδικασιών.

Οι πράξεις που θα λάβουν στήριξη, πρέπει να είναι αληθινά καινοτόμες, δηλαδή να αξιοποιούν υφιστάμενη ή νέα γνώση ή να μετατρέπουν μια ιδέα σε προϊόν, διαδικασία ή υπηρεσία, που βρίσκει άμεση παραγωγική, χρηστική ή εμπορική εφαρμογή, σύμφωνα με τους ορισμούς του Ν. 4386/2016.

Δεν χορηγείται στήριξη για πράξεις που αφορούν, μόνο σε βασική έρευνα ή μικρές τεχνικές βελτιώσεις γνωστών τεχνολογιών.

Οι πράξεις, δεν πρέπει να έχουν άμεσα, εμπορικό χαρακτήρα. Ενδεχόμενα κέρδη, παραγόμενα στην διάρκεια υλοποίησης, αφαιρούνται από την δημόσια ενίσχυση που χορηγείται στην σχετική πράξη.

Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες έκτακτου και τακτικού προσωπικού του δικαιούχου, που ανήκουν στην ομάδα έργου, δαπάνες για όργανα, εξοπλισμό και εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων λογισμικού και δικαιωμάτων χρήσης, εφόσον απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου. Δαπάνες για εξωτερικούς παρόχους (υπηρεσίες έρευνας, κατασκευής ιστοσελίδων, συμβουλευτικές, αμοιβές ορκωτού λογιστή / ελεγκτή, για την πιστοποίηση του οικονομικού αντικειμένου της πράξης κ.α.), που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση της πράξης, πρόσθετα γενικά έξοδα (δαπάνες μετακινήσεων, εργαστηριακά αναλώσιμα), δαπάνες διάχυσης αποτελεσμάτων (Συμμετοχή σε εκθέσεις, διοργάνωση ημερίδων / συνεδρίων / σεμιναρίων, δημιουργία εντύπων / φυλλαδίων, δαπάνες δικτύωσης με άλλους φορείς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο).

Μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε πράξης, ορίστηκε στα 600.000,00 ευρώ, με διάρκεια υλοποίησης μέχρι 42 μήνες, με δυνατότητα 6μηνιαίας παράτασης ή όπως αλλιώς κρίνει η Δ.Α.

Η προθεσμία υποβολής των προτεινόμενων πράξεων, αρχίζει στις 02/10/2017, με δυνατότητα χρηματοδότησης από 30% – 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού τους, ανάλογα με το είδος και μέγεθος του φορέα υλοποίησης, τον τόπο υλοποίησης και το είδος της δραστηριότητας.

Προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ – ΕΣΠΑ 2014-2020 (Οδηγίες για την έκδοση κωδικού χρήστη, βρίσκονται στην δ/νση: logon.mnec.gr), μέχρι την ανάκληση της με αρ. 1214/10-8-2017 πρόσκλησης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων. Μόνο η αίτηση χρηματοδότησης με πρωτότυπη υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου, του φορέα υλοποίησης, υποβάλλεται και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης  Ε.Π.Αλιείας & Θάλασσας, στην δ/νση: Μιχαλακοπούλου 103, Τ.Κ. 115 27 , Αθήνα.

Υπόδειγμα της αίτησης χρηματοδότησης, λοιπά υποδείγματα με οδηγίες συμπλήρωσης, όπως και το αναλυτικό κείμενο των προσκλήσεων, υπάρχουν διαθέσιμα στην ιστοσελίδα: www.alieia.gr/articles/nea/ .

Για αναλυτικότερη πληροφόρηση, διευκρινήσεις και λύσεις αποριών, σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, υπεύθυνος είναι ο κ. Αθανασόπουλος, τηλέφωνο 2131501161, e-mail: [email protected]

ΟΤΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΜΕΤΡΟ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!