Περ. Δ. Ελλάδας: Δημοπράτηση εξοπλισμού για τα ειδικά σχολεία

Ένα σημαντικό έργο που αφορά στον εφοδιασμό των ειδικών σχολείων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με εξειδικευμένο εξοπλισμό για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών με ειδικές ανάγκες δημοπρατείται μέσα στο Σεπτέμβριο, μετά την έγκριση των σχετικών τευχών δημοπράτησης από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή και την υπογραφή του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Απόστολου Κατσιφάρα.

Συγκεκριμένα πρόκειται για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων διαδραστικών πινάκων, εξοπλισμού πληροφορικής και οπτικοακουστικών μέσων, ειδών επίπλωσης, φυσικής αγωγής, φυσικοθεραπείας, εργαστηρίων αυτόνομης διαβίωσης – διαφόρων δεξιοτήτων και ειδικού εξοπλισμού για παιδιά με κινητικά προβλήματα των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 2.671.898,88 ευρώ, και εντάχθηκε και χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με υπεύθυνο για την πραγματοποίηση του διαγωνισμού και την υλοποίηση του έργου το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

«Με το έργο αυτό θα εξοπλιστούν με τον απαραίτητο εξοπλισμό τα ειδικά σχολεία της Περιφέρειάς μας, ώστε να βελτιώσουν τη λειτουργικότητά τους και την αποτελεσματικότητά τους προς όφελος τόσο των μαθητών με ειδικές ανάγκες και των οικογενειών τους, όσο και των εκπαιδευτικών που τα στελεχώνουν» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Απόστολος Κατσιφάρας και πρόσθεσε: «Βασικός μας στόχος είναι να ενισχυθεί η απρόσκοπτη πρόσβαση στην εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές ανάγκες, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την ισότιμη και χωρίς αποκλεισμούς ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο».

ΟΤΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ


Αφήστε μια απάντηση