περ-αττικής-τι-απαντά-στο-μπλοκάρισμ-363877
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ | 10.01.2018 | 19:06

Περ.Αττικής: Τι απαντά στο «μπλοκάρισμα» ΕΣ για μεταφορά στο κτήριο Συγγελίδη

Απάντηση δίνει η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής στην ανακοίνωση του Συλλόγου των εργαζομένων, σχετικά με την απόφαση του 6ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφορικά με την επιδιωκόμενη από την Περιφέρεια αγορά ακινήτου για τις κεντρικές υπηρεσίες της Περιφέρειας.

Να σημειωθεί ότι η απόφαση του 6ου Τμήματος, στις 24/11/2017 απορρίπτει την αίτηση ανάκλησης της Περιφέρειας Αττικής και διαπιστώνει ότι «συντρέχει ουσιώδης νομική πλημμέλεια στην επιμέρους φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ‘Αγορά ακινήτου που θα λειτουργεί ως κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας Αττικής’ και ειδικότερα μέχρι το στάδιο της κατακύρωσης με την 1057/5.5.2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής».

Η απόφαση αυτή δεν είναι τελεσίδικη καθώς η Περιφέρεια Αττικής μπορεί να ασκήσει αίτηση αναθεώρησης προς το αρμόδιο Τμήμα Μείζονος Επταμελούς Σύνθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Σε σχετική ανακοίνωσή της, η Περιφέρεια Αττικής τονίζει ότι «με απόλυτο σεβασμό στην αποστολή του Ελεγκτικού Συνεδρίου και στη Δικαιοσύνη, θα συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της απόφασης, δίνοντας τεκμηριωμένα τη ζητούμενη, από τη συγκεκριμένη απόφαση, απαραίτητη αιτιολόγηση».

Παράλληλα, στην ανακοίνωσή της η Περιφέρεια Αττικής αιτιολογεί την απόφασή της, υπογραμμίζοντας ότι αυτή «σπάει ένα ταμπού δεκαετιών» προκειμένου «να θέσει τέλος στο ανεξέλεγκτο καθεστώς κερδοσκοπίας που υπάρχει στη χώρα μας σχετικά με τη στέγαση των δημοσίων υπηρεσιών», τονίζοντας ότι «είναι ο πρώτος δημόσιος φορέας που το πράττει αυτό με συστηματικό τρόπο και με διαφανείς διαδικασίες».

Στην ίδια ανακοίνωση, τονίζεται ότι είναι «η πρώτη φορά που το Ελεγκτικό Συνέδριο καλείται να γνωμοδοτσει επί αγοράς ακινήτου δημοσίου φορέα» και ότι «η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής επέμεινε στην ανάγκη ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ενώ το ίδιο, σε πρωτοβάθμιο επίπεδο, δήλωνε αναρμοδιότητα για το συγκεκριμένο ζήτημα». Προστίθεται παράλληλα ότι τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής «τον πρόβλεψε ήδη στις διαδικασίες του Διαγωνισμού – παρότι αυτό δεν προβλεπόταν από τον νόμο και δεν εφαρμόστηκε ποτέ μέχρι σήμερα σε κάποια από τις συμβάσεις αγοράς δημοσίων κτιρίων σε όλη τη Δημόσια Διοίκηση».

Και καταλήγει: «Όλες οι άλλες αιτιάσεις που προβλήθηκαν κατά της διαδικασίας (π.χ. κατά της επιλογής της Διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής να αγοραστεί κτίριο εκτός του κέντρου των Αθηνών για λόγους αποκέντρωσης, κ.α.) απορρίφθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο», τονίζεται ότι πλέον έχει απομείνει «ένα ζήτημα πρωτίστως διαδικαστικής χροιάς, σχετικά με την υποβολή της αιτιολόγησης από την ίδια την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας και όχι μέσω εξουσιοδότησης του προέδρου της».

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στα οικονομικά μεγέθη και αφού τονιστεί ότι «πρόκειται για ένα κτίριο που θα παραδοθεί σε άρτια οικοδομική κατάσταση, με πλήρη διαμόρφωση και με βαρύ ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό», η Περιφέρεια Αττικής στην ανακοίνωσή της σημειώνει ότι «ουδείς νομιμοποιείται να αφήνει υπονοούμενα για διαδικασίες εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος από τη στιγμή μάλιστα που η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών μπορεί να κρίνει στη βάση της δικής της εμπειρίας το πόσο στοιχίζει ένα τετραγωνικό μέτρο σπιτιού» και αυτό γιατί «η τιμή αγοράς του προς αγορά κτιρίου ανά τετραγωνικό μέτρο ανέρχεται σε περίπου 1.100 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) ενώ η συνηθισμένη τιμή σε ανάλογες περιπτώσεις ανέρχεται σε τουλάχιστον 2.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο».