Παραγγελία για άσκηση ποινικής δίωξης κατά του Γιώργου Χατζημάρκου

«Ανοίγει» ξανά η υπόθεση της έγκλησης που υπέβαλε πριν από ένα χρόνο, η εταιρεία «Ήχος και Φως Α.Ε.» κατά του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργου Χατζημάρκου, για την πράξη της παράβασης καθήκοντος την οποία φέρεται να τέλεσε στη Ρόδο, κατά το χρονικό διάστημα των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2018.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ροδιακής», η δικογραφία, η οποία είχε τεθεί στο αρχείο, «επιστρέφει», με παραγγελία της Αντεισαγγελέως Εφετών Δωδεκανήσου κας Αικατερίνης Μάτση, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου για την άσκηση ποινικής δίωξης.

Πιο συγκεκριμένα, όλα ξεκίνησαν πριν από περίπου ένα χρόνο οπότε και η εταιρεία «Ήχος και Φως Α.Ε.» κατέθεσε την έγκληση κατά του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, εγκαλώντας τον για την πράξη της παράβασης καθήκοντος.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονταν στη μήνυση, ο κ. Χατζημάρκος καταγγέλλεται ότι ως εν ενεργεία Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, «δεν εξέδωσε απόφαση υπαγωγής της επένδυσης της εταιρείας «Ήχος και Φως Α.Ε.» στο καθεστώς ενισχύσεων (δηλαδή να ενταχθεί στον επενδυτικό νόμο), ενώ είχαν υποβληθεί από τις 12 Νοεμβρίου 2018 από την εταιρεία, για υπογραφή τα σχετικά έγγραφα. Ως εκ τούτου – όπως αναφέρονταν στην έγκληση- η εταιρεία «στερήθηκε τη νόμιμη ενίσχυση την οποία ισχυρίζεται ότι δικαιούται».

Αφού έγινε η νόμιμη διαδικασία, από τα στοιχεία που προέκυψαν η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Ρόδου, στα μέσα Φεβρουαρίου 2020 με διάταξή της, απέρριψε την έγκληση «ως ουσιαστικά αβάσιμη» καθώς, όπως αναφέρει μεταξύ άλλων η εισαγγελική λειτουργός, «ο εγκαλούμενος Περιφερειάρχης ενήργησε νομίμως, εντός των πλαισίων των καθηκόντων του και δεν εξέδωσε την απόφαση την απόφαση υπαγωγής της συγκεκριμένης εταιρείας στο καθεστώς ενισχύσεων, καθότι από τον έλεγχο της νομιμότητας του επενδυτικού σχεδίου, προέκυψαν παρατυπίες και ως εκ τούτου διαφορετική ενέργειά του, δηλαδή η έκδοση σχετικής απόφασης θα προσέκρουε στο νόμο».

Η απόφαση αυτή της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Ρόδου λήφθηκε στις αρχές του τρέχοντος έτους και στη συνέχεια η εταιρεία «Ήχος και Φως Α.Ε.» προσέφυγε εκ νέου στη δικαιοσύνη, καταθέτοντας εμπρόθεσμα τον Μάρτιο του 2020 δια του γνωστού ποινικολόγου κ. Μιχάλη Καντιδενού στην Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου, προσφυγή κατά της εισαγγελικής διάταξης με την οποία η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο, ζητώντας να επανεξεταστεί με το αιτιολογικό της «εσφαλμένης εκτίμησης και της λανθασμένης νομικής αξιολόγησης των πραγματικών περιστατικών που προέκυψαν από την προκαταρκτική εξέταση».

Η προσφυγή, βάσει των ίδιων πληροφοριών της «Ροδιακής» έγινε αποδεκτή από την αρμόδια Αντεισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου που χειρίστηκε την υπόθεση, η οποία με απόφασή της «παραγγέλνει στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρόδου να ασκήσει ποινική δίωξη σε βάρος του Γεωργίου Χατζημάρκου, για την πράξη της παράβασης καθήκοντος (άρθρο 259 ΠΚ) που φέρεται ότι τέλεσε στη Ρόδο το χρονικό διάστημα των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2018».

Η προσφυγή

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην προσφυγή που κατατέθηκε δια του γνωστού ποινικολόγου κ. Καντιδενού στην Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου, αλλά και από το σύνολο των καταθέσεων των μαρτύρων, των εγγράφων καθώς και την ανομωτί κατάθεση του Περιφερειάρχη που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, προκύπτουν ότι όλα ξεκίνησαν στις αρχές του 2013, οπότε και ο δήμος της Ρόδου προκήρυξε ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη φορέα διαχείρισης του «Ήχος και Φως», στο δημοτικό ανθόκηπο στην πλατεία Ρίμινι. Μετά τη διενέργεια του διαγωνισμού στις αρχές του 2016 υπεγράφη το προσύμφωνο σύμβασης παραχώρησης και στο τέλος Φεβρουαρίου 2018, η οριστική σύμβαση παραχώρησης μεταξύ της εταιρείας «Ήχος και Φως Α.Ε.» και του Δήμου Ρόδου.

Τον Φεβρουάριο του 2017 η εταιρεία υπέβαλε στη διεύθυνση Αναπτυξιακού προγραμματισμού Δωδεκανήσου αίτηση υπαγωγής στον αναπτυξιακό νόμο, καταθέτοντας μεταξύ των δικαιολογητικών και το (από 18-01-2016) προσύμφωνο σύμβασης παραχώρησης.

Στη συνέχεια, τον Μάιο του 2018, ανακοινώθηκε από τη διεύθυνση αναπτυξιακού Σχεδιασμού Δωδεκανήσου, η ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που είχαν υποβληθεί προς υπαγωγή στον αναπτυξιακό νόμο και αναρτήθηκε ο προσωρινός πίνακας κατάταξης, σύμφωνα με τον οποίο η εταιρεία «Ήχος και Φως Α.Ε.» κατέλαβε την πρώτη θέση μεταξύ οχτώ αιτήσεων. Μετά την παρέλευση της σχετικής προθεσμίας και καθώς ουδεμία ένσταση είχε κατατεθεί, στις αρχές Ιουνίου 2018 ο προσωρινός πίνακας κατάταξης υποβάλλεται προς υπογραφή από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, όπως ορίζει η σχετική διαδικασία. Στο τέλος Οκτωβρίου του 2018, αναρτάται ο οριστικός πίνακας των επενδύσεων όπου και εδώ η εταιρεία «Ήχος και Φως Α.Ε.» βρίσκεται στην πρώτη θέση.

Ωστόσο δύο μήνες αργότερα (μέσα Δεκεμβρίου 2018) από τις δημοσιεύσεις του εθνικού τυπογραφείου στις οποίες περιλαμβάνονταν όλες οι επενδύσεις του παραπάνω οριστικού πίνακα, έλειπε η επένδυση της εταιρείας «Ήχος και Φως Α.Ε.».

Σύμφωνα πάντα με τα όσα αναφέρονται στην προσφυγή, προέκυψε ότι το σχέδιο της απόφασης υπαγωγής της επένδυσης της συγκεκριμένης εταιρείας, όπως και των λοιπών επενδύσεων, είχε υποβληθεί στις 12 Νοεμβρίου 2018 για υπογραφή στον Περιφερειάρχη. Όμως ειδικά το σχέδιο της «Ήχος και Φως Α.Ε.» δεν επεστράφη υπογεγραμμένο στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και για το λόγο αυτό δεν συντελέστηκε η δημοσίευση της περίληψης της απόφασης της επένδυσης της εν λόγω εταιρείας.

Σημειώνεται πως ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου στην ανωμοτί κατάθεσή του, στο πλαίσιο της προκαταρκτική εξέτασης που διενεργήθηκε για την υπόθεση, ισχυρίστηκε ότι «κατόπιν ενδελεχούς έρευνας που πραγματοποιήθηκε από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, διαπιστώθηκε ότι η ένταξη του επίμαχου επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας, δεν πληρούσε βασικές προϋποθέσεις που έθετε ο σχετικός νόμος και συνεπώς η υπογραφή από το ίδιο του σχετικού σχεδίου, θα αποτελούσε παράνομη πράξη.

Ωστόσο στην προσφυγή, η οποία και έγινε δεκτή από την Αντεισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου, αναφέρεται αναλυτικά η διαδικασία που τηρείται σε αυτές τις περιπτώσεις και αφορά τον έλεγχο πληρότητας, νομιμότητας, την αξιολόγηση εύλογου κόστους τον έλεγχο δεικτών βαθμολογίας των αιτήσεων υπαγωγής και από ποιους γίνονται όλα αυτά.

Από τις αναφορές αυτές προκύπτει πως οι έλεγχοι αυτοί γίνονται από αρμόδια όργανα (υπουργείων, επιτροπών κ.λπ.) και πως «το τρίτο και τελευταίο στάδιο περιλαμβάνει την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου στο καθεστώς ενίσχυσης του οικείου νόμου, δια της έκδοσης ατομικής απόφασης από τον Περιφερειάρχη. Επισημαίνεται μάλιστα ότι όταν πρόκειται για σύνθετη διοικητική ενέργεια, το όργανο που εκδίδει την τελική πράξη (όπως εδώ ο Περιφερειάρχης) δεν έχει αρμοδιότητα ελέγχου και αξιολόγησης των ουσιαστικών κρίσεων των προηγούμενων πράξεων της διαδικασίας, αλλά μπορεί μόνο να εξετάσει εάν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα στάδια της σύνθετης διαδικασίας.
Αλλά και εάν ακόμη υποτεθεί ότι ο Περιφερειάρχης ως τελικό όργανο έχει αρμοδιότητα ελέγχου και της ουσιαστικής κρίσης των προηγούμενων οργάνων, τότε και πάλι – σύμφωνα με την προσφυγή- εγείρεται το ζήτημα γα ποιο λόγο δεν εξέδωσε απορριπτική απόφαση αιτιολογώντας την κρίση του».

Συγκεκριμένα, στην προσφυγή τίθεται σε αμφιβολία ο ισχυρισμός του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με τον οποίο «παρέπεμψε το προς εξέταση θέμα στη νομική υπηρεσία, η οποία με γνωμοδότησή της αποφάνθηκε ότι δεν είναι σύννομη η επαγωγή του επίμαχου επενδυτικού σχεδίου στον οικείο νόμο, διότι και σε αυτή την περίπτωση ο Περιφερειάρχης είχε υποχρέωση να εκδώσει ρητή και αιτιολογημένη απόφαση, στην οποία θα εμπεριέχονταν οι λόγοι που κατά την κρίση του, τον οδήγησαν στην απόφαση του να απορρίψει το αίτημα υπαγωγής. Τούτο θα έδινε τη δυνατότητα στην εταιρεία «Ήχος και Φως Α.Ε.» να αντιδράσει έγκαιρα και να προσφύγει στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια».

Και η προσφυγή η οποία και «υιοθετήθηκε» από την εισαγγελική λειτουργό, μεταξύ άλλων καταλήγει «ότι κατά το πρώιμο στάδιο της κίνησης της ποινικής δίωξης υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις και συνακόλουθα η προσφυγή πρέπει να γίνει δεκτή και να παραγγελθεί ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Ρόδου να ασκήσει ποινική δίωξη σε βάρος του Γιώργου Χατζημάρκου για την πράξη της παράβασης καθήκοντος (άρθρο 259 ΠΚ) που φέρεται ότι τέλεσε αυτός στη Ρόδο κατά το χρονικό διάστημα των μηνών Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2018».

ΟΤΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΙΥ, ΑΣΚΗΣΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!