Π. Θεσσαλίας: Την προκήρυξη θέσεων των Γενικών ∆ιευθύνσεων ζητούν οι εργαζόμενοι

Αίτηµα για άµεση αποστολή προς το Υπουργείο Εσωτερικών, των προκηρυσσόµενων θέσεων των Γενικών ∆ιευθύνσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας έστειλε ο Σύλλογος Εργαζομένων Περιφέρειας Θεσσαλίας προς τον περιφερειάρχη, Κώστα Αγοραστό.

«κ. Περιφερειάρχη,

Σε συνέχεια του αρ.πρωτ.139/17-09-2018, εγγράφου µας, µε το οποίο αιτηθήκαµε να µας ενηµερώσετε για τις σχετικές ενέργειές σας, για την προκήρυξη των θέσεων των Γενικών ∆/νσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, διότι σύµφωνα µε την από 3 Αυγούστου 2018, Eγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (Α∆Α:7ΝΘ3465ΧΘ7-1ΑΟ), µε θέµα «Επιλογή προϊσταµένων Γενικών
∆ιευθύνσεων στους ΟΤΑ β΄ βαθµού µε τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει» η προθεσµία της 14ης Σεπτεµβρίου για την αποστολή αιτήµατος παρήλθε χωρίς να ανταποκριθείτε. Για αυτό το λόγο αιτούµαστε εντός της τρέχουσας εβδοµάδας να ανταποκριθείτε στο αίτηµα του Υπουργείου και να προκηρυχθούν οι θέσεις των Γενικών ∆ιευθυντών, διότι σύµφωνα µε τις µεταβατικές διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 4 του ν.4369/2016, όπως ισχύει κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος συστήµατος επιλογής προϊσταµένων, αρχικά εκδίδονται οι προκηρύξεις για τις θέσεις Προϊσταµένων Γενικών
∆ιευθύνσεων.

Επισηµαίνεται ότι είναι η πρώτη φορά µετά από πολλά χρόνια που θα διενεργηθούν κρίσεις προϊσταµένων στο ∆ηµόσιο, σύµφωνα µε το Ν.4369/2016, µε στόχο να αξιοποιηθεί το στελεχιακό δυναµικό του δηµόσιου τοµέα µε αντικειµενικά κριτήρια και όχι µε ανάθεση.

Ο ΣΕΠΕΘ, διεκδικεί την εφαρµογή της αξιοκρατίας και της ισότητας, για όλους τους συναδέλφους, ώστε να επικρατήσει το δικαίωµα της ίσης ευκαιρίας στην διεκδίκηση των θέσεων ευθύνης από όλους τους συναδέλφους µας και να σταµατήσει επιτέλους το υπό αµφισβήτηση καθεστώς της αναπλήρωσης προϊσταµένων, το οποίο δηµιουργεί φαινόµενα άνισης και άδικης
µεταχείρισης µεταξύ των υπαλλήλων.

Επισηµαίνουµε επίσης, ότι η επιλογή Γενικών ∆ιευθυντών καθίσταται επιτακτική, καθώς αποτελεί προϋπόθεση για την συγκρότηση των Συµβουλίων Επιλογής Προϊσταµένων (Σ.Ε.Π.) και την επακόλουθη επιλογή προϊσταµένων επιπέδου ∆ιεύθυνσης.

Η προθεσµία η οποία είχε δοθεί µε την από 03-08-2018 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών εξέπνευσε και οποιαδήποτε κωλυσιεργία καθυστερεί την εφαρµογή της αξιοκρατίας.

Συνεπώς, για να µη παρεµποδίζονται και οι κρίσεις των προϊσταµένων επιπέδου ∆ιεύθυνσης και Τµηµάτων, το οποίο επιθυµεί η πλειοψηφία των συναδέλφων µας, από την µη αποστολή αιτήµατος σας, για τη προκήρυξη των θέσεων Γενικής ∆ιεύθυνσης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, παρακαλούµε όπως αποσταλεί εντός της τρέχουσας εβδοµάδας το αντίστοιχο αίτηµα στο Υπουργείο Εσωτερικών όπως άλλωστε σας έχει ζητηθεί από το ίδιο το Υπουργείο µε την από 3 Αυγούστου 2018, Εγκύκλιο του.»

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΟΤΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!