Π. Θεσσαλίας: €1,7 εκατ. από ΕΣΠΑ για έργα πολιτισμού στη Μαγνησία - Aftodioikisi.gr
Κυριακή
17
Οκτώβριος
Back

Π. Θεσσαλίας: €1,7 εκατ. από ΕΣΠΑ για έργα πολιτισμού στη Μαγνησία

Τρία σημαντικά έργα πολιτισμού, συνολικού προϋπολογισμού 1,7 εκατ. ευρώ, για τη Μαγνησία ενέταξε στο ΕΣΠΑ με απόφασή του ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Τα έργα αυτά αφορούν στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, όπως ο Ιερός Ναός Αγίου Νικόλαου Καναλιών, η Υπέρεια Κρήνη Βελεστίνου και ο Ι. Ν. Αγ. Αθανασίου στον Άγιο Γεώργιο Νηλείας.

Όπως ανέφερε ο κ. Αγοραστός: «Σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και τη ΙΓ’ ΕΠΚΑ (Εφορεία Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων) Μαγνησίας ωριμάσαμε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα τρία σημαντικά έργα πολιτισμού για τη Μαγνησία. Ως Περιφέρεια Θεσσαλίας θεωρούμε τον πολιτισμό ως κομβικό σημείο της ιστορικής μας συνέχειας ως έθνος και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε έργα που συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση. Θα πρέπει όλοι οι φορείς, μέσα σ’ αυτή την τραγική οικονομική συγκυρία για τη χώρα, να τρέξουν γρήγορα τις διαδικασίες ώστε να προχωρήσουν τα έργα και να διαχυθούν οι κοινοτικοί πόροι στην τοπική οικονομία. Ο χρόνος είναι χρήμα, θέσεις εργασίας και ευκαιρίες που δεν πρέπει να αφήσουμε να πάνε χαμένες».

Τα έργα που εντάσσονται είναι τα ακόλουθα:

1. «Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Νικόλαου Καναλιών Μαγνησίας» προϋπολογισμού 592.000,00 ευρώ.

Ο ναός του Αγίου Νικολάου είναι χτισμένος σε μικρό έξαρμα του εδάφους, στην ανατολική όχθη της αποξηραμένης σήμερα λίμνης Κάρλας και σε μικρή απόσταση νότια του χωριού Κανάλια της Δημοτικής Ενότητας Κάρλας Μαγνησίας. Είναι κηρυγμένο ως διατηρητέο μνημείο (ΦΕΚ 699/26-5-1976) και χρονολογείται στα τέλη του 12ου ή στον 13ο αι. Σε κάτοψη, ο ναός έχει σχήμα επιμήκους παραλληλογράμμου με εξωτερικές διαστάσεις 10,45Χ5,25μ περίπου, χωρίς την τρίπλευρη κόγχη του ιερού και τυπολογικά ανήκει στους μονόχωρους δρομικούς καμαροσκέπαστους. Στα δυτικά υπάρχει στενός μονόχωρος νάρθηκας, που καλυπτόταν με εγκάρσια διατεταγμένη καμάρα, σε χαμηλότερη στάθμη από εκείνη του κυρίως ναού, καθώς και ένας ερειπωμένος σήμερα μεταγενέστερος εξωνάρθηκας. Κοσμείται από τρία αλλεπάλληλα ζωγραφικά στρώματα, το παλαιότερο του δεύτερου μισού του 13ου αι., το δεύτερο του 17ου αι. και το νεώτερο του 18ου αι. Δέχτηκε επισκευές κατά τον 17ο αι. και το δεύτερο μισό του 18ου αι., ενώ κατά την διάρκεια του 20ού αιώνα ερειπώθηκε, πιθανότατα εξαιτίας κάποιου σεισμού.

Αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση εργασιών για τη συντήρηση και αποκατάσταση του Ναού (λήψη μέτρων για την προστασία των τοιχογραφιών, διατήρηση και στερέωση των αυθεντικών αρμολογημάτων και συμπλήρωση όσων είναι κατεστραμμένα, ανάταξη του βόρειου τοίχου με τη χρήση ειδικής μεταλλικής και ξύλινης κατασκευής, κατασκευή διαζώματος από οπλισμένο σκυρόδεμα στην στέψη των τοίχων, τοποθέτηση βλήτρων, δοκοθηκών από αναξείδωτο χάλυβα, εγκάρσιου τένοντα από ανοξείδωτο χάλυβα, ελκυστήρων, κατασκευή ξύλινης στέγης, αποκατάσταση γείσου κόγχης και στερέωση θοδομομίας ιερού, συντήρηση και αποκατάσταση κεραμοπλαστικού διακόσμου ανοιγμάτων, διαμόρφωση ξύλινου γείσου, κατασκευή νέων επιχρισμάτων, ανασύσταση αγίας Τράπεζας, κατασκευή νέου τέμπλου, συντήρηση λειψάνων μεταγενέστερου εξωνάρθηκα), διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου ναού με πλακόστρωση και κατασκευή ηλεκτρολογικής εγκατάσταση.

Δεδομένου ότι ο Ι. Ναός Αγ. Νικολάου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Θεσσαλίας και εκτός από την άμεση σκοπιμότητα στερέωσης και αποκατάστασης του θα αυξηθεί η επισκεψιμότητά του, με θετικές επιπτώσεις στον τόπο και στην ευρύτερη περιοχή. Ως εκ τούτου θα προκύψει άμεση ωφέλεια για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Μαγνησίας.

2. «Ανάδειξη Υπέρειας Κρήνης στον Αρχαιολογικό Χώρο Φερών – Βελεστίνου» προϋπολογισμού 450.000,00 ευρώ.

Αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης και συστηματικός καθαρισμός του μνημείου και του άμεσου περιβάλλοντος χώρου, καθώς και μικρής κλίμακας αποχωμάτωση. Μικρής κλίμακας εργασίες συντήρησης του μνημείου. Αν χρειαστεί θα συνταχθεί μελέτη συντήρησης, στερέωσης, ή και μερικής αποκατάστασης του μνημείου. Θα απομακρυνθούν τσιμεντένιοι διάδρομοι και άλλες κατασκευές (δεκαετίας 1960) που εδράζονται πάνω και δίπλα στα αρχαία ερείπια. Θα κατασκευαστεί μεταλλική πεζογέφυρα που θα συνδέει τις δυο όχθες της λεκάνης, που συγκέντρωνε άλλοτε το νερό της πηγής, και θα προσεγγίζει το μέσον του μνημείου. Θα προηγηθούν διερευνητικές τομές στα σημεία έδρασης της πεζογέφυρας ώστε να αποκλειστεί η πιθανότητα ύπαρξης αρχαιοτήτων. Αν απαιτηθεί, θα εκπονηθούν ειδικές μελέτες. Θα διαμορφωθούν δύο είσοδοι στον αρχαιολογικό χώρο, στα σημεία απόληξης των δύο άκρων της πεζογέφυρας. Θα επιδιορθωθούν οι υπάρχουσες πλακοστρώσεις και θα δημιουργηθεί ξύλινος διάδρομος περιπάτου. Θα γίνουν στερεώσεις και συμπληρώσεις της λιθοδομής του υπάρχοντος περιμετρικού αναλημματικού τοίχου (δεκαετίας 1960), θα γίνει φύτευση και γενικά θα βελτιωθεί η όλη εμφάνιση του χώρου. Στα δυτικά του αρχαίου κτιρίου θα διαμορφωθεί χώρος ανάπαυσης επισκεπτών με παγκάκια και βρύση απλής μορφής. Θα διαμορφωθούν σημεία για τοποθέτηση πινακίδων ενημερωτικού υλικού σχετικά με το μνημείο. Στην υπερυψωμένη τσιμεντένια εξέδρα, δίπλα στην ανατολική είσοδο του αρχαιολογικού χώρου, θα διαμορφωθεί σημείο στάσης και ενημέρωσης επισκεπτών, όπου θα κατασκευαστεί ξύλινο στέγαστρο (πέργκολα). Θα γίνει σύνδεση της Υπέρειας Κρήνης με άλλα μνημεία του αρχαιολογικού χώρου μέσω φυσικών οδηγών και πινακίδων σήμανσης. Θα πραγματοποιηθεί επιστημονική έρευνα και πλήρης τεκμηρίωση του μνημείου (αεροφωτογράφηση, φωτογράφηση, τοπογράφηση, αποτύπωση, σχεδίαση). Θα γίνει συντήρηση, σχεδίαση και φωτογράφηση κινητών ευρημάτων για το ενημερωτικό υλικό και για τα έντυπα που θα εκδοθούν. Θα εκδοθούν ενημερωτικό φυλλάδιο και εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το μνημείο.

Ο αρχαιολογικός χώρος της Υπέρειας Κρήνης Φερών/Βελεστίνου είναι μέχρι τώρα ανεπαρκώς προστατευμένος και καθόλου αναδεδειγμένος, με αποτέλεσμα να μην είναι επισκέψιμος και να μην συντελεί στην τοπική αειφορική ανάπτυξη. Με την κατασκευή του έργου επιτυγχάνεται η οριστική και αποτελεσματική προστασία των μνημείων, καθώς και η ολοκληρωμένη ανάδειξη και προβολή του αρχαιολογικού χώρου, ώστε το μνημειακό αυτό σύνολο, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα μνημεία του Αρχαιολογικού-Ιστορικού Πάρκου Φερών-Βελεστίνου, να αποτελέσει ελκυστικό σημείο συνεχών επισκέψεων οργανωμένων ομάδων εκδρομέων, φοιτητών, μαθητών, κ.ά.

3. «Στερέωση και Αποκατάσταση Ι. Ν. Αγ. Αθανασίου, στον Άγιο Γεώργιο Νηλείας, Δήμου Νοτίου Πηλίου Μαγνησίας» προϋπολογισμού 738.000,00 ευρώ.

Στην περιοχή του Αγ. Γεωργίου Νηλείας βρίσκεται ο Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου, ο οποίος χτίστηκε το 1795 από τον μάστορα Δήμο Ζηπανιώτη και αποτελεί ένα από τα ωραιότερα δείγματα λαϊκής αρχιτεκτονικής του 18ου αι. Ο ναός είναι τοποθετημένος στην κορυφή πλαγιάς με γενική κατεύθυνση από Ανατολή προς Δύση. Η κατωφέρεια της Δυτικής πλευράς καταλήγει σε ένα από τα σημαντικότερα ρέματα της περιοχής, που έχει νερό όλο το χρόνο και ονομάζεται “ρέμα του Αϊ Θανάση”. Πρόκειται περί ναού διατάξεως τρίκλιτης βασιλικής, με πλακoσκεπτή κάλυψη. Η στέγη είναι ξύλινη, δικλινής, με αποτετμημένες τις ακμές των αετωμάτων. Η Νότια πρόσοψη φέρει πλακόσκεπτη εξωτερική στοά, με ξύλινους στύλους. Τμήμα της στοάς αυτής στο ανατολικό άκρο έχει κλεισθεί με λιθοδομή και διαμορφωθεί σε παρεκκλήσιο. Ο ανατολικός τοίχος φέρει τρεις κόγχες, από τις οποίες οι δύο μικρές είναι ημικυκλικής μορφής, ενώ η κεντρική, του Αγίου Βήματος, είναι πεντάπλευρη. Οι τοιχοποιίες είναι ημιλάξευτες, με λαξευτά τα στοιχεία των ανοιγμάτων και τους θολίτες.

Το Αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τις εξής εργασίες: καταγραφή του προς απομάκρυνση υλικών του ναού και φύλαξη του μέχρι το τέλος των εργασιών, διερευνητικές τομές στα θεμέλια, αρχαιολογική τεκμηρίωση πιθανών ευρημάτων, εξυγίανση και ενίσχυση θεμελίων με πασσάλους και κεφαλόδεσμο, προστασία παλαιού δαπέδου, ενίσχυση τοπικά στα θεμέλια στους εσωτερικούς σπονδυλωτούς στύλους, τοποθέτηση ελκυστήρων περίσφιξης λιθοδομών άνω των υφιστάμενων ξυλοδεσιών, επισκευή των τόξων μεταξύ των σπονδυλωτών στύλων και εξυγίανση των εσωτερικών τοιχοποιιών με χρήση ενεμάτων, συντήρηση-αποκατάσταση παλαιού δαπέδου, αποξήλωση και επισκευή ξύλινης στέγης, επισκευή στέγης παρεκκλησίου, αποκατάσταση περιβάλλοντα χώρου στην αρχική μορφή, πλακόστρωση με σχιστόπλακες στην βόρεια πλευρά του ναού.

Δεδομένου ότι ο Ι. Ναός Αγίου Αθανασίου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Θεσσαλίας και εκτός από την άμεση σκοπιμότητα στερέωσης και αποκατάστασης του, θα αυξηθεί η επισκεψιμότητά του, με θετικές επιπτώσεις στον τόπο και στην ευρύτερη περιοχή. Ως εκ τούτου θα προκύψει άμεση ωφέλεια για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Μαγνησίας.

Τα παραπάνω έργα εντάσσονται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Κωδικού Θεματικής Προτεραιότητας 58: «Προστασία Και Διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομίας» των Κατηγοριών πράξεων 5801/5802 «Αποκατάσταση Μνημείων / Αποκατάσταση και Ανάδειξη Αρχαιολογικών Χώρων», του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα ζωής στη Θεσσαλία» του Ε.Σ.Π.Α. Θεσσαλίας. Η συγχρηματοδότησή τους γίνεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με ποσοστό 85%.

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!