Π. Πελ/νήσου: Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας στην Αρκαδία

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου «Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ» για την ενίσχυση της απασχόλησης σε θέσεις κοινωφελούς εργασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας.

Το πρόγραμμα είχε ως θεματικούς άξονες προτεραιότητας το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Κοινωνική Συνοχή, στόχο την αποκατάσταση, συντήρηση και καλή λειτουργία των απαραίτητων δημόσιων και κοινωνικών υποδομών, για την υλοποίηση των παρεμβάσεων κοινωφελούς χαρακτήρα, και οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αρκαδία ήταν οι εξής:

Πρόγραμμα εξοικονόμησης Ενέργειας & Προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Αρκαδία

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Αρκαδία

Ευαισθητοποίηση των Πολιτών στην Ανακύκλωση και Επαναχρησιμοποίηση Υλικών στην Αρκαδία

Υποστήριξη Προγραμμάτων Αντιμετώπισης Εξαρτησιογόνων Ουσιών στην Αρκαδία

Στα πλαίσια των ανωτέρω δράσεων πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των πολιτών, μοιράστηκε πληροφοριακό υλικό και υποστηρίχθηκαν λειτουργικά οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας .

Φορέας υλοποίησης του προγράμματος ήταν η «Διάσταση Κοινωνική Επιχείρηση» και συμπράττων φορέας η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. «Πελοπόννησος Α.Ε.».

ΟΤΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ


Αφήστε μια απάντηση