Π. Αττικής: Η αλήθεια για το ψευδές δημοσίευμα- Τι συνέβη με την «ανάθεση σε ιδιωτική εταιρία»

Επίσημη απάντηση  στο δημοσίευμα του Πρώτου Θέματος δίνει η Περιφέρεια Αττικής μέσω του αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών
Χρίστου Καραμάνου, ο οποίος το χαρακτηρίζει ψευδές και εξηγεί τι πραγματικά συνέβη με τη δήθεν ανάθεση καθαρισμού των κτιρίων της περιφέρειας σε ιδιωτικό συνεργείο.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της περιφέρειας είναι η εξής:

«Καταρχήν τα πραγματικά δεδομένα.

 Στις 29 Αυγούστου του 2013, το Περιφερειακό  Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία να εγκρίνει τη σκοπιμότητα διενέργειας διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού για τον καθαρισμό των κτηρίων των Υπηρεσιών της Π.Ε. Κεντρικού Τοµέα της Περιφέρειας Αττικής, προϋπολογισμού 700.000 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.

Την 1η Νοεμβρίου 2013 η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε με την υπ’ αριθμ. 2401 απόφαση, την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 677.000€ (εξακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τη διενέργεια διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τον καθαρισμό των κτηρίων των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής. Στις 28 Φεβρουαρίου 2014 η Οικονομική επιτροπή, με την υπ΄αριθμ. 546 απόφασή της, αποφασίζει την έγκριση των όρων της με αρ. 2/2014 διακήρυξης του διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού. Η σχετική διαδικασία του διεθνούς διαγωνισμού, μετά την ανάδειξη μειοδότριας εταιρίας, έφθασε στην Οικονομική Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2014.

Η διαδικασία για να ολοκληρωθεί, πρέπει να υπάρξει υπογραφή της σχετικής σύμβασης από την Περιφερειακή Αρχή, κάτι που η Περιφερειακή Αρχή δεν έχει πράξει. Γεγονός που σημαίνει ότι η κρίσιμης σημασίας, ξεχωριστή από τη διαδικασία του διαγωνισμού, διαδικασία της συμβασιοποίησης δεν έχει λάβει χώρα. Το θέμα βρίσκεται δηλαδή σε εξέλιξη ενώ, εκτός των άλλων, εκκρεμεί και η έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Να σημειωθεί ότι ο προηγούμενος σχετικός διαγωνισμός είχε ακυρωθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο είχε θεωρήσει το τίμημα υπερβολικό.

Σύμφωνα με τα παραπάνω λοιπόν, τα περί «ανάθεσης σε ιδιωτική εταιρία» του καθαρισμού των κτηρίων της Περιφέρειας, συνιστούν αβάσιμα και παραπλανητικά ψεύδη.»

Δείτε τις σχετικές ειδήσεις:

Το «Πρώτο Θέμα» επιτίθεται στη Ρένα Δούρου για τις καθαρίστριες – Τι απαντά η ίδια

Η Ρένα Δούρου απαντάει για τις καθαρίστριες του ΥΠΟΙΚ: Εγώ δεν δεσμεύτηκα για τίποτα και σε κανέναν

ΟΤΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ, ΡΕΝΑ ΔΟΥΡΟΥ


Αφήστε μια απάντηση