Π.Αν.Μακεδονίας-Θράκης: Παρατείνονται οι προθεσμίες του προγράμματος για την «Αύξηση της αξίας των Γεωργικών Προϊόντων»

Με ανακοίνωση που εξέδωσε ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Σ. Παπαδόπουλος, ενημερώνει ότι το πρόγραμμα του Μέτρου 123 Α «Αύξηση της αξίας των Γεωργικών Προϊόντων» του Άξονα 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της  γεωργίας και της δασοκομίας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης περιόδου 2007-2013, παρατείνεται με καταληκτικές ημερομηνίες τις:

α) 01-9-2015 για την υποβολή του πλήρους φακέλου Α΄ Μερικής Πληρωμής καταβολής της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης και

β) 30-09-2015 ως καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση υλοποίησης του έργου

ΟΤΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ


Αφήστε μια απάντηση