ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαδικασία πληρωμής του Μέτρου 20 για τις περιφέρειες (εγκύκλιος)

Ενημερωτική εγκύκλιο αναφορικά με τη διαδικασία πληρωμής του Μέτρου 20 «Τεχνική Βοήθεια Κρατών Μελών» του ΠΑΑ 2014-2020, απέστειλε στους δικαιούχους ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ειδικότερα:

Η Τεχνική Βοήθεια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης εμπεριέχει το σύνολο των ενεργειών και δραστηριοτήτων που αφορούν στην υλοποίηση των παρεμβάσεων, την παροχή οδηγιών και υποστήριξης προς τους εμπλεκόμενους φορείς, τις δράσεις του ΕΑΔ και της Μονάδας Δικτύωσης και Δημοσιότητας της ΕΥΔ ΠΑΑ, την υποστήριξη και υποβοήθηση όλων των διοικητικών δομών και μηχανισμών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για την αποτελεσματική και ορθολογική εφαρμογή του συνόλου του προγράμματος, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του.

Με την παρούσα Εγκύκλιο προσδιορίζονται τα αναγκαία δικαιολογητικά και κάθε λεπτομέρεια σχετική με την εκτέλεση των πληρωμών των ενεργειών τεχνικής βοήθειας από τον Οργανισμό Πληρωμών-ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η καταβολή της ενίσχυσης επί της αίτησης πληρωμής του δικαιούχου κάθε πράξης θα πραγματοποιείται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο λογαριασμό του δικαιούχου ή του εντολοδόχου του (αναδόχου, μετακινούμενου), ανάλογα με την περίπτωση.

Δικαιούχοι πράξεων Τεχνικής Βοήθειας του ΠΑΑ 2014-2020 είναι:
• Η ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020, δια των αρμόδιων μονάδων της.
• Η ΜΟΔ Α.Ε.
• Δικαιούχοι που έχουν οριστεί με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
α. ΟΠΕΚΕΠΕ – Διεύθυνση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης
β. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
γ. Oι Περιφέρειες δια των αρμοδίων υπηρεσιών τους

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. έχει αναθέσει μέρος των καθηκόντων του, όπως προβλέπονται στο άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013, στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020/Μονάδα Ελέγχων (ΕΥΕ ΠΑΑ/Μονάδα Ελέγχων) και σε Υπηρεσίες των Περιφερειών (Εξουσιοδοτημένοι Φορείς). Οι Εξουσιοδοτημένοι Φορείς έχουν δεσμευτεί να ακολουθούν τις διαδικασίες που διέπουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ ως διαπιστευμένο Οργανισμό Πληρωμής του ΕΓΤΑΑ, όσον αφορά στην υποβολή της αίτησης πληρωμής, τον διοικητικό έλεγχο και την έγκριση (αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης) των αιτήσεων πληρωμής.

Στην ΕΥΕ ΠΑΑ/Μονάδα Ελέγχων (Εξουσιοδοτημένος Φορέας) υποβάλλονται τα αιτήματα πληρωμής όλων των δικαιούχων εκτός των περιπτώσεων που Δικαιούχοι Τεχνικής Βοήθειας έχουν ορισθεί Υπηρεσίες των Περιφερειών.

Οι Εξουσιοδοτημένοι Φορείς για τις περιπτώσεις που Δικαιούχοι Τεχνικής Βοήθειας έχουν ορισθεί Υπηρεσίες των Περιφερειών φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα:

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Για την έγκριση δαπανών πράξεων για τη συγχρηματοδότησή τους από το ΠΑΑ 2014-2020 στο πλαίσιο του Μέτρου 20 «Τεχνική Βοήθεια Κρατών Μελών» του ΠΑΑ 2014-2020, οι Δικαιούχοι υποβάλλουν Αίτηση Πληρωμής στον Εξουσιοδοτημένο Φορέα.
Ο Δικαιούχος:
• δημιουργεί αίτημα πληρωμής και εισάγει τα απαιτούμενα στοιχεία στο ΟΠΣΑΑ,
• επισυνάπτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο ΟΠΣΑΑ, ανά είδος/κατηγορία πράξης, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α (Πίνακες 1-2-3-4-5) και σύμφωνα με τη στήλη «Ηλεκτρονική
Υποβολή στο ΟΠΣΑΑ» και
• οριστικοποιεί το αίτημα πληρωμής.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή ο Δικαιούχος αποστέλλει στον Εξουσιοδοτημένο Φορέα το φάκελο του αιτήματος πληρωμής, ο οποίος περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά, ανά είδος/κατηγορία πράξης, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α (Πίνακες 1-2-3-4-5) και σύμφωνα με τη στήλη «Ταχυδρομική υποβολή στον Εξουσιοδοτημένο Φορέα».

Εγκύκλιος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΟΤΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΠΛΗΡΩΜΗ, ΟΠΕΚΕΠΕ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΜΕΤΡΟ 20


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!