Ο Γ. Σγουρός στη συνάντηση των μόνιμων αντιπροσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στις Βρυξέλλες για τη συνάντηση των μόνιμων αντιπροσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρέθηκε ο περιφερειάρχης Αττικής Γ. Σγουρός.

Τα θέματα, τα οποία συζητήθηκαν, ήταν η νέα προγραμματική περίοδος της Πολιτικής Συνοχής (2014 – 2020), η Ενδιάμεση αξιολόγηση της στρατηγικής Ευρώπη 2020, καθώς επίσης και η εδαφική διάσταση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Στην παρέμβασή του ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, επεσήμανε σχετικά με την Πολιτική Συνοχής (2014-2020):

«Στην κρίσιμη οικονομική συγκυρία που διανύουμε η πολιτική συνοχής αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μέσα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής ύφεσης, μέσα από την ενίσχυση της απασχόλησης και της καινοτομίας. Για το λόγο αυτό, είναι απολύτως αναγκαία η επίσπευση της ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων για την οριστικοποίηση της δέσμης των νομοθετικών μέτρων που απαιτούνται».

ΟΤΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ, ΣΓΟΥΡΟΣ


Αφήστε μια απάντηση