Νέος εξοπλισμός για το ΠΕΔΥ Θεσσαλίας

Με νέο εξοπλισμό προμηθεύεται το Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) Θεσσαλίας μετά την έγκριση που δόθηκε από τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό. Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η συμβασιοποίηση και του τελευταίου τμήματος του ενταγμένου στο Ε.Σ.Π.Α. Θεσσαλίας έργου «Ενίσχυση και Αναβάθμιση του ΠΕΔΥ Θεσσαλίας – Προμήθεια Επιστημονικού και Εργαστηριακού Εξοπλισμού, Ενίσχυση και Αναβάθμιση των Συστημάτων και των Λειτουργιών»,  συνολικού προϋπολογισμού για τα 6 τμήματα προϋπολογισμού 564.800,00 ευρώ.

Με την υλοποίηση του έργου καλύπτεται η ανάγκη εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης του ΠΕΔΥ Θεσσαλίας στα πλαίσια της γενικότερης ανάπτυξης των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, αλλά και εκμετάλλευσης της σημαντικής προόδου των βιολογικών επιστημών και της πληροφορικής αλλά και των εφαρμογών τους στον χώρο της Δημόσιας Υγείας. Σκοπός είναι η εγκατάσταση και στην χώρα μας των νέων σύγχρονων μεθοδολογιών εργαστηριακής δημόσιας υγείας που στοχεύουν στην εγκαιρότερη και εγκυρότερη εξαγωγή συμπερασμάτων και συνεπώς την εγκυρότερη εκπόνηση αξιόπιστων στρατηγικών Δημόσιας Υγείας.

«Με το έργο αυτό αναβαθμίζουμε τον εξοπλισμό του ΠΕΔΥ Θεσσαλίας, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου και επιστημονικά άρτιου μηχανισμού, για την προάσπιση και την προστασία της υγείας των Θεσσαλών πολιτών, βασισμένου στα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και εναρμονισμένου με τις αρχές και το πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Επιθυμούμε μέσα από την άρτια εξοπλισμένη και οργανωμένη εργαστηριακή υποδομή του ΠΕΔΥ, να εξασφαλίζεται σε όλη τη Θεσσαλία, η επιτήρηση της Δημόσιας Υγείας από κάθε κίνδυνο και απειλή, η υπεύθυνη πληροφόρηση, καθώς και η προάσπιση και προαγωγή της ποιότητας ζωής των πολιτών», ανέφερε ο ανέφερε ο κ. Αγοραστός.

Τα Τμήματα 1 έως 5 του όλου έργου, έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί και υλοποιούνται, ενώ το 6ο  τμήμα προχωρά τώρα για συμβασιοποίηση, με τη σύμβαση μεταξύ αναδειχθέντος αναδόχου και ΚΕΛΠΝΟ να υπογράφεται στο αμέσως επόμενο διάστημα.  Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

ΟΤΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΚΕΛΠΝΟ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ


Αφήστε μια απάντηση