Νέο ΕΣΠΑ για την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δράσεις: Συμπληρωματικά – εξειδικευμένα συστήματα και εργαλεία οργάνωσης και διαχείρισης, δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας, αξιολόγηση, μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες, υπηρεσίες Τεχνικών Συμβούλων, ενέργειες ενίσχυσης της διαχειριστικής επάρκειας των Δικαιούχων, επίλυση καταγγελιών και ελέγχου.

Σε ποιους απευθύνεται

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου

Περίοδος υποβολής

από 10/3/2016 έως 30/11/2023

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, Τρίπολη
221 00, τις ώρες 09:00 έως 16:00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • Αίτηση Χρηματοδότησης
  • Τεχνικό Δελτίο Πράξης
  • Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου
  • Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης
  • Διοικητική Ικανότητα / Επάρκεια οργανωτικής δομής
  • Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων
  • Επιχειρησιακή ικανότητα / Επάρκεια ομάδας έργου
  • Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων
  • Λοιπά έγγραφα
  • Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα, εφόσον απαιτείται

Προϋπολογισμός

€ 1.248.249

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ.

ΟΤΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΕΣΠΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!