ΝΑΜ: κατευθύνσεις σε ΟΤΑ για την πολιτική προστασία

Κατευθύνσεις για την καλύτερη οργάνωση των δήμων και κοινοτήτων σε θέματα πολιτικής προστασίας εισηγήθηκε ο νομάρχης Μαγνησίας Απόστολος Παπατόλιας, σε μια προσπάθεια να είναι πιο αποτελεσματική η πρόληψη, η αντιμετώπιση, η διαχείριση, και η αποκατάσταση εκτάκτων γεγονότων (πλημμύρες, χιονοπτώσεις – παγετό, πυρκαγιές, κατολισθήσεις, σεισμοί κλ.π.).

Όπως τόνισε σε συνεδρίαση του ΣΝΟ, επειδή τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έξαρση των φυσικών φαινομένων ανά τον κόσμο, αλλά και στην χώρα μας, κρίνουμε σκόπιμο να υπενθυμίσουμε ακόμη μια φορά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα καθήκοντα των δήμων, για την ετοιμότητα που πρέπει να έχουν σε τοπικό επίπεδο, όσο και για την άμεση ενεργοποίηση που πρέπει να επιδείξουν, σε συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, για την αντιμετώπιση τυχόν εκτάκτων καταστάσεων που ενδέχεται να προκύψουν.

Σύμφωνα με το νομάρχη, η συμβολή των δήμων στο έργο της οργανωμένης πολιτείας για την αντιμετώπιση τέτοιου είδους καταστάσεις, προληπτικά και κατασταλτικά, είναι αναγκαία και μεγάλης σημασίας, γιατί αφενός καθορίζεται από αυστηρούς νόμους, και αφετέρου είναι οι πλησιέστεροι παράγοντες στον τόπο των καταστροφών, οι πρώτοι που αντιλαμβάνονται αλλά και αυτοί που δέχονται τις συνέπειες που προκύπτουν από τα γεγονότα καταστροφών.

Γι’ αυτό, είναι απαραίτητη η συμβολή των δήμων και είναι μεγάλης σημασίας το γεγονός, ότι είναι οι πλησιέστεροι στον τόπο των γεγονότων, οι γνώστες της περιοχής και των ιδιαιτεροτήτων, που επικρατούν στην περιοχή του δήμου.

Όπως είπε, με το σκεπτικό ότι σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε ένα μεγάλο έκτακτο γεγονός όπως πλημμύρες, χιονοπτώσεις-παγετό, σεισμός, πυρκαγιά, συνοδεύεται με πανικό των κατοίκων, αλλά επικρατεί και η αντίληψη πως σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, υποχρεωμένο είναι μόνο το κράτος για την ολική αντιμετώπιση της καταστροφής, αυτό πιστεύω έχει ως αποτέλεσμα τη μη αξιοποίηση μέχρι σήμερα του μηχανισμού του δήμου, αλλά και των ιδίων των κατοίκων ως εθελοντών.

Για τους λόγους αυτούς πρέπει να οριστούν υπάλληλοι υπεύθυνοι για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία των Γραφείων Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με τον Ν. 3013/2002 ΠΕΡΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, τόνισε.

Έχει αποδειχθεί ότι η εκ των προτέρων προετοιμασία τοπικών κοινωνιών με την εκδήλωση εκτάκτων γεγονότων είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και αποτελεσματική γιατί διενεργείται στο σωστό χρονικό διάστημα. Στόχος λοιπόν όλων των ενεργειών της Πολιτικής Προστασίας και του Σχεδίου ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ είναι η ελαχιστοποίηση των συνεπειών των καταστροφών, στην προστασία της ζωής, της υγείας και περιουσίας των πολιτών από φυσικές καταστροφές (εκτός των πυρκαγιών που πιστεύω πως είναι ανθρωπογενείς καταστροφές και όχι φυσικές) που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης κατά την διάρκεια ειρηνικής περιόδου.

Για να μπορέσουν οι δήμοι να σηκώσουν το βάρος των αρμοδιοτήτων της Πολιτικής Προστασίας, πρέπει να δοθούν από την πολιτεία και οι ανάλογοι οικονομικοί πόροι, έτσι ώστε οι Νομαρχίες και οι δήμοι, με αξιοκρατικά κριτήρια να κάνουν προσλήψεις σε ειδικευμένο προσωπικό, καθώς και οι προτεραιότητες των έργων που αφορούν την Πολιτική Προστασία. Χρειάζεται λοιπόν σήμερα, από την πολιτεία να δοθεί γενναία χρηματοδότηση, με ταυτόχρονο έλεγχο από επιτροπή που θα ορισθεί από την Περιφέρεια, για την διάθεση αυτών των οικονομικών πόρων, που θα αφορούν δράσεις και έργα Πολιτικής Προστασίας.

«Η σημερινή συνεδρίαση του ΣΝΟ είχε ως σκοπό την καλύτερη δυνατή προετοιμασία και τον καλύτερο δυνατό συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων της Πολιτικής Προστασίας, ενόψει της νέας χειμερινής περιόδου, για την πιθανή αντιμετώπιση έκτακτων φαινομένων φυσικών καταστροφών, όπως παγετός, πλημμυρικά φαινόμενα που ταλαιπωρούσαν και στο παρελθόν την περιοχή μας.

Είναι αλήθεια ότι το κύριο βάρος της Πολιτικής Προστασίας εμπίπτει στους «ώμους» των δήμων. Αυτό καθιστά επιτακτικότερη την ανάγκη να συσταθούν τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας ανά δήμο και να μπορέσουν οι εθελοντικές οργανώσεις να διασυνδεθούν με καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο με τους ίδιους τους υπηρεσιακούς μηχανισμούς που θα αντιμετωπίσουν αυτά τα φαινόμενα.

Θέλω να επισημάνω ότι φέτος θα είναι η χρονιά που η Νομαρχία θα πασχίσει ώστε να συσταθούν τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας ανά δήμο σε ολόκληρο το Νομό. Για το λόγο αυτό μάλιστα έχω ήδη ενημερώσει τη νέα ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου για τις φυσικές καταστροφές και την πολιτική προστασία. Επίκειται η επίσκεψη του αρμόδιου Υφυπουργού, κ. Σπύρου Βούγια, στην περιοχή μας, ακριβώς για να δούμε πώς η Μαγνησία μπορεί να λειτουργήσει ως ένας πιλοτικός Νομός λόγω των φυσικών ιδιαιτεροτήτων που έχει αλλά και λόγω της μεγάλης ανάπτυξης του εθελοντικού κινήματος στον τομέα της πολιτικής προστασίας.

Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω ότι επικαιροποιούμε τις διεκδικήσεις μας έναντι της κεντρικής διοίκησης για προσθήκη προσωπικού και μέσων για τις ανάγκες της πολιτικής προστασίας και κυρίως για τη λειτουργία ενός αυστηρού μηχανισμού ελέγχου των πόρων και ποσών που διοχετεύονται προς την τοπική αυτοδιοίκηση, ώστε να μην μπορεί κανείς να εκμεταλλεύεται πολιτικά αυτό το θέμα και για να διασφαλίζεται η διαφάνεια σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα για την προστασία της υγείας και της περιουσίας των πολιτών.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια για να καθαριστούν οι χείμαρροι και τα ρέματα του Νομού. Είναι αλήθεια όμως ότι δεν αρκούν μόνον οι παρεμβάσεις με τα μηχανήματα της Νομαρχίας. Εάν δεν γίνει οριστική διευθέτηση των χειμάρρων και των ρεμάτων και στη συνέχεια τα αναγκαία αντιπλημμυρικά έργα, τότε θα συνεχίσουν να υπάρχουν μεγάλοι κίνδυνοι. Είναι πολύ σημαντικό που στη νέα εγκύκλιο αναφέρεται ότι το ΕΣΠΑ χρηματοδοτεί αντιπλημμυρικά έργα σε χειμάρρους και ρέματα εφόσον αποδεικνύεται ότι ευθύνονται κατ’ επανάληψη για την πρόκληση φυσικών καταστροφών, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση της Σκιάθου. Πλέον μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε και με εθνικούς αλλά και με πόρους του ΕΣΠΑ αυτές τις αποκαταστάσεις, αρκεί βεβαίως να καταλήξει κάπου η τοπική κοινωνία. Είναι κρίμα να χάνεται τόσος χρόνος για ένα τόσο κρίσιμο έργο».

ΟΤΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ


Αφήστε μια απάντηση

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!

[yield_ad_afto_invideo]