Μνημόνιο συνεργασίας ΠΚΜ με τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης

Μνημόνιο συνεργασίας με στόχο την καλύτερη, γρηγορότερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη και τη μείωση της γραφειοκρατίας υπέγραψαν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. Το μνημόνιο υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα και τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Δημήτριο Τσάμη.

Το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων προβλέπει τη δημιουργία ειδικής ιστοσελίδας, ύστερα από σχετικό αίτημα της Διεύθυνσης Υγείας της ΠΚΜ, που θα είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (https://services.isth.gr) ή εναλλακτικά, τη δημιουργία ειδικής ιστοσελίδας στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr,), όπου θα αναγράφονται όλα τα στοιχεία (ειδικότητα, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνα κτλ) των ιδιωτών ιατρών που είναι μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης και χορήγησης αναρρωτικών αδειών, οι πολίτες δε θα είναι πλέον υποχρεωμένοι να υποβάλουν βεβαίωση από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης για τα στοιχεία των ιατρών, που χορηγούν βεβαιώσεις ασθενείας, οι οποίες συνοδεύουν τις αιτήσεις των αναρρωτικών αδειών τους.

Επίσης, με το μνημόνιο συνεργασίας της ΠΚΜ με τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης απλοποιείται η διαδικασία των διακρατικών υιοθεσιών. Από εδώ και στο εξής, οι ενδιαφερόμενοι θετοί γονείς για διακρατικές υιοθεσίες δε θα υποχρεούνται πλέον να πηγαίνουν στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης συνοδευόμενοι από τον ιδιώτη ιατρό που τους χορήγησε την ιατρική βεβαίωση (απαραίτητη για τη διακρατική υιοθεσία) προκειμένου να θεωρήσουν το γνήσιο υπογραφής του ιατρού.

Και για τις δύο διαδικασίες, της έγκρισης χορήγησης των αναρρωτικών αδειών και της έγκρισης των διακρατικών υιοθεσιών, τα στοιχεία που απαιτούνται θα αναζητούνται πλέον ηλεκτρονικά μέσω της ανωτέρω ιστοσελίδας του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από τις Υγειονομικές Επιτροπές, τους αρμόδιους υπαλλήλους που χειρίζονται τις αναρρωτικές άδειες καθώς και τους υπαλλήλους που χειρίζονται τις διακρατικές υιοθεσίες.

«Η μείωση της γραφειοκρατίας με στόχο την ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του πολίτη αποτελεί έναν από τους κεντρικούς άξονες του έργου μας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Με το μοντέλο διοίκησης που έχουμε εισαγάγει, υλοποιούμε τις δεσμεύσεις μας απέναντι στους πολίτες, μέσα από εποικοδομητικές συνεργασίες με φορείς όπως με τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και τη συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού μας. Θέλουμε και εφαρμόζουμε μία λειτουργική και ευέλικτη δημόσια διοίκηση, που συνεχώς αναζητά και δίνει άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις στις ανάγκες και την καθημερινότητα των πολιτών» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

ΟΤΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, IAΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ


Αφήστε μια απάντηση