Μέχρι τέλη Νοεμβρίου η ΚΥΑ για ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας

Μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου αναμένεται η Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία θα κυρωθεί ο Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος την ερχόμενη Πέμπτη συζητείται προς έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας.

Ήδη ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας έχει ξεκινήσει την εφαρμογή του νέου σχεδίου, καθώς έχει υποβάλλει προς χρηματοδότηση τις τρεις Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) που προβλέπονται (στις Σέρρες, τον ανατολικό και το δυτικό τομέα της Θεσσαλονίκης).

Επιπλέον ο ΠΕΣΔΑ προβλέπει τη διατήρηση των υφιστάμενων ΧΥΤΑ και ΧΥΤΥ και την επέκταση ορισμένων από αυτούς για την κάλυψη της μεταβατικής περιόδου και τη διάθεση του υπολλείμματος από τη λειτουργία των μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων καθώς και τη διατήρηση και ανάπτυξη ενός δικτύου 31 σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ).

Τα παραπάνω επισημαίνει σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος του ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, Μιχάλης Γεράνης, ο οποίος διευκρινίζει ότι η βασική αλλαγή που εισάγεται με το νέο σχεδιασμό είναι η χωριστή συλλογή και επεξεργασία των διαφορετικών ρευμάτων απορριμμάτων, η αύξηση των ανακυκλώσιμων υλικών και η μείωση της ποσότητας προς τελική διάθεση.

Για τις αντιδράσεις από την πλευρά των Δήμων Θέρμης και Δέλτα, διευκρινίζει ότι έχουν ληφθεί υπόψη, ωστόσο επισημαίνει ότι ο περιφερειακός σχεδιασμός δεν χωροθετεί, παρά ταύτα αντιδράσεις και ενστάσεις συνεκτιμώνται για την υλοποίηση των έργων.

Σε ό,τι αφορά τα έργα που υλοποιούνται στον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης, ώστε να μην καταλήγουν τα διασταλλάζοντα στον ποταμό Μπογδάνα, γνωστοποιεί, μεταξύ άλλων, ότι ολοκληρώνεται η κατασκευή της λιμνοδεξαμενής και των κυττάρων 3 και 4, ενώ παράλληλα ολοκληρώνεται και η μελέτη επέκτασης της μονάδας επεξεργασίας στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ και προωθείται για χρηματοδότηση, ώστε να ολοκληρωθεί η κατασκευή της. Σημειώνει επίσης ότι ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων που κατασκευάζεται στην Ευκαρπία αναμένεται να παραδοθεί μέχρι τα τέλη του χρόνου.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της συνέντευξης:

-Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία που αφορά τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας;

Την Πέμπτη 03.11.2016 εισήχθη το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο προς έγκριση. Κατόπιν της Εγκρίσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου, αποστέλλεται η απόφαση προς έκδοση κυρωτικής ΚΥΑ, η οποία αναμένεται μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 2016.

-Μέχρι στιγμής οι προτάσεις της μελετητικής ομάδας πόσες και ποιες μονάδες προβλέπουν για την Κεντρική Μακεδονία (ΧΥΤΑ, ΧΥΤΥ, ΣΜΑ, και ΜΕΑ);

3 ΜΕΑ (Σερρών, Ανατολικού Τομέα και Δυτικού Τομέα). Διατήρηση υφιστάμενων ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ και επέκταση ορισμένων για την κάλυψη της μεταβατικής περιόδου και τη διάθεση του υπολείμματος από την λειτουργία των ΜΕΑ. Διατήρηση και ανάπτυξη δικτύου ΣΜΑ (31 στο σύνολο, υφιστάμενοι και νέοι).

-Με ποιον τρόπο θα επιλεγούν οι τεχνολογίες για την ενεργειακή αξιοποίηση; Υπάρχουν κάποιες τεχνολογίες που προκρίνονται μέχρι στιγμής και ποια τα πλεονεκτήματά τους;

Οι τεχνολογίες θα επιλεγούν κατά τη φάση περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων. Μέχρι στιγμής δεν προκρίνεται καμία τεχνολογία, το αποτέλεσμα θα προκύψει με πολυκριτηριακή μέθοδο, ανάλογα με τη χωροθέτηση του έργου, εξυπηρετούμενο πληθυσμό, δυνατότητες διάθεσης υπολείμματος κ.λπ..

-Έχουν ληφθεί υπόψη στον Περιφερειακό Σχεδιασμό οι ενστάσεις του Δήμου Θέρμης για να μην γίνουν και ΜΕΑ και ΧΥΤΥ στον Άγιο Αντώνιο και του Δήμου Δέλτα να μην γίνει ΜΕΑ στα όριά του;

Έχουν ληφθεί υπόψη οι ανωτέρω ενστάσεις. Ο ΠΕΣΔΑ δεν χωροθετεί, πάρα ταύτα, αντιδράσεις και ενστάσεις συνεκτιμώνται για την υλοποίηση των έργων.

-Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή για τον Περιφερειακό Σχεδιασμό, πότε θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται;

Ο Φορέας έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρμογή του νέου Σχεδίου, καθώς έχει υποβάλλει προς χρηματοδότηση τις ΜΕΑ Σερρών, Ανατολικού και Δυτικού Τομέα. Επίσης ωριμάζουν ήδη οι επεκτάσεις και αναβαθμίσεις των υφιστάμενων έργων.

-Ποια η βασική αλλαγή που εισάγει στον τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων;

Η βασική αλλαγή που εισάγεται με τον νέο ΕΣΔΑ και κατά συνέπεια με τον ΠΕΣΔΑ είναι η χωριστή συλλογή και επεξεργασία των ρευμάτων, η αύξηση των ανακυκλώσιμων υλικών, η μείωση της ποσότητας προς τελική διάθεση.

-Σε τι στάδιο βρίσκονται τα έργα στον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης, ώστε να μην καταλήγουν τα διασταλλάζοντα στον ποταμό Μπογδάνα; Τι είδους έργα έχουν γίνει και πότε ολοκληρώνονται; Ποια η διάρκεια ζωής του ΧΥΤΑ;

Ολοκληρώνεται η κατασκευή της λιμνοδεξαμενής χωρητικότητας 25.000 μ3. Ταυτόχρονα ολοκληρώνεται η κατασκευή των κυττάρων 3 και 4. Με την ολοκλήρωση των υποδομών του ΠΕΣΔΑ, ο χώρος θα μετατραπεί σταδιακά σε ΧΥΤΥ, αυξάνοντας έτσι και τον χρόνο ζωής του έργου. Εντός διμήνου ολοκληρώνεται η προμήθεια και η τοποθέτηση της νέας μονάδας Αντίστροφης Όσμωσης. Ολοκληρώνεται η μελέτη επέκτασης της Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ και προωθείται για χρηματοδότηση ώστε να ολοκληρωθεί η κατασκευή του. Ολοκληρώνεται η διαγωνιστική διαδικασία για την ανάπτυξη δικτύου βιοαερίου και για την ταυτόχρονη αξιοποίηση του.

-Τι προβλέπεται για την Κεντρική Μακεδονία σχετικά με τη Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων; Θα δημιουργηθεί τέτοια μονάδα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας; Αυτή τη στιγμή που καταλήγουν τα επικίνδυνα απόβλητα;

Τα επικίνδυνα απόβλητα είναι μέχρι στιγμής ευθύνη του παραγωγού. Υπάρχει πρόβλεψη να δημιουργηθεί μονάδα για τη διαχείριση αποβλήτων, χωρίς να αποτελεί χρηματοδοτική προτεραιότητα από την κεντρική Διοίκηση.

-Πότε θα παραδοθεί για χρήση ο ΣΜΑ της Ευκαρπίας;

Σύμφωνα με την συμβατική υποχρέωση του εργολάβου μαζί με τη δοκιμαστική περίοδο λειτουργίας αναμένεται να παραδοθεί έως 31/12/2016.

ΟΤΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΠΕΣΔΑ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΤΕΛΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!