Η αποποινικοποίηση ενισχυει την ασυδοσία στην αγορά - Aftodioikisi.gr
Πέμπτη
21
Οκτώβριος
Back

Η αποποινικοποίηση ενισχυει την ασυδοσία στην αγορά


Νομαρχία Πειραιά:Με αφορμή δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Χρήστου Φώλια σχετικά με τα «μέτρα» που προτίθεται να πάρει η Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ο Νομάρχης Πειραιά Γιάννης Μίχας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η Κυβέρνηση με την πολιτική της όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αλλά και με τα μέτρα που προσανατολίζεται να πάρει δήθεν για την αντιμετώπιση της ακρίβειας αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι κάθε άλλο παρά ενδιαφέρεται για τους πολίτες και τα δικαιώματά τους ως καταναλωτές. Αφού δυο χρόνια κρατά κλειδωμένο στο συρτάρι της το σχέδιο νόμου για την αυστηροποίηση του νομοθετικού κυρωτικού πλαισίου. Αφού τέσσερα χρόνια υπόσχεται ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών των νομαρχιών και δεσμεύεται για τη δημιουργία ενός ενιαίου και ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου χωρίς αντίκρισμα. Τώρα επιχειρεί να βαφτίσει την πρόθεσή της για την αποποινικοποίηση των αγορανομικών παραβάσεων ως δήθεν αυστηροποίηση, επιρρίπτοντας παράλληλα ευθύνες στους καταναλωτές γιατί δεν λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας. Επαναλαμβάνουμε ότι είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι στην αποποινικοποίηση των αγορανομικών παραβάσεων σε βάρος των καταναλωτών. Αναρωτιόμαστε, είναι ποτέ δυνατόν, ενώ η αφαίρεση λάθρα κάποιου προϊόντος από πελάτη καταστήματος αποτελεί ποινικό αδίκημα και τιμωρείται την ίδια στιγμή, όταν πραγματοποιείται κλοπή και μάλιστα κατ� εξακολούθηση με τις διαφορές από το ράφι στο ταμείο, οι επιχειρηματίες αυτοί να χαίρουν ασυλίας; Αυτό αποτελεί ωμή και απροκάλυπτη εύνοια της Κυβέρνησης στους παρανομούντες, στους ασυδοτούντες και όσους θεωρούν την αγορά φέουδό τους. Εμείς θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την ουσιαστική αυστηροποίηση του κυρωτικού πλαισίου, για την ενίσχυση των νομαρχιών με μέσα και εξοπλισμό για τη δημιουργία μιας αγοράς που θα σέβεται τον καταναλωτή».

Υπενθυμίζεται ότι η Νομαρχία Πειραιά έχει καταθέσει ολοκληρωμένες προτάσεις τόσο για την αυστηροποίηση του κυρωτικού νομοθετικού πλαισίου όσο και για τη δημιουργία ενός ενιαίου και ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου της αγοράς. Ειδικότερα η Νομαρχία Πειραιά έχει προτείνει :

1. Ενιαίο, Σύγχρονο και Αποτελεσματικό Κυρωτικό Πλαίσιο. Προτείνεται :

v δημιουργία Ενιαίου Κώδικα διατάξεων σχετικών με την Προστασία του Καταναλωτή (με τη μορφή του «Αγορανομικού Κώδικα)

v Θεσμοθέτηση ενιαίας νομοθεσίας που θα αναθέτει την επιβολή κυρώσεων, πρωτοβαθμίως από τους Νομάρχες μετά από εισήγηση των αρμοδίων υπηρεσιακών οργάνων και δευτεροβαθμίως από συλλογικό όργανο στο οποίο μετέχουν, εκπρόσωπος του αρμόδιου υπουργείου, δικαστικός, εκπρόσωπος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου και των καταναλωτών.

v Τροποποίηση – αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου περί επιβολής προστίμων, προκειμένου αυτά να είναι αποτρεπτικά για την τέλεση παραβάσεων, γιατί το ύψος των σημερινών προστίμων ή η ανυπαρξία τους (καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος) κάθε άλλο παρά αποτρέπει τους παραβάτες. Ιδιαίτερα στην περίπτωση υπότροπων επιχειρήσεων επιβάλλεται να πολλαπλασιαστεί το ύψος των προστίμων. Επιπλέον σε αυτές τις περιπτώσεις υπότροπων επιχειρήσεων, μετά από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών και απόφαση του Νομάρχη, να θεσπιστεί η δυνατότητα προσωρινής ανάκλησης της αδείας, η οποία μπορεί να μετατραπεί σε οριστική, αν δεν υπάρξει ανταπόκριση.

v δημιουργία και αποτύπωση σαφούς συστήματος υπολογισμού του χρηματικού προστίμου που να συνδέεται με τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης.

v Να δοθεί η δυνατότητα της άμεσης και επιτόπου επιβολής προστίμου.

v Το ποσό των προστίμων κατατίθεται απευθείας σε λογαριασμό των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, εντάσσεται στον προϋπολογισμό αυτών και χρησιμοποιείται για την υπερωριακή απασχόληση και την ενίσχυση με μέσα, εξοπλισμό μετά από αποφάσεις των συλλογικών τους οργάνων.

v Το ύψος των προστίμων για παραπλανητική διαφήμιση πρέπει να είναι ιδιαίτερα υψηλό.

v Επιβολή προστίμων ύψους 2.000 � για κάθε είδος για το οποίο παρατηρείται διαφορά στην τιμή από το ράφι στην ταμειακή μηχανή.

v Ειδικά ως προς τον επίπαγο των κατεψυγμένων προϊόντων, επιβάλλεται η αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου, ώστε να αποφευχθεί η εξαπάτηση των καταναλωτών.

v Αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου με επιτάχυνση της εκδίκασης των υποθέσεων που παραπέμπονται στη δικαιοσύνη και σε κάθε περίπτωση όχι αποποινικοποίησή τους με ενίσχυση των δικαστηρίων με προσωπικό για την ταχεία εκδίκαση των υποθέσεων αυτών.

2. Λειτουργία ενιαίου και ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου

v Το πρόβλημα με τους ελέγχους στην αγορά ξεκινά από την έλλειψη στοχευμένης και σταθερής πολιτικής από την Κυβέρνηση για τη δημιουργία ενός στέρεου οικοδομήματος που θα περιφρουρεί αποτελεσματικά τη δημόσια υγεία και την ομαλή λειτουργία της αγοράς. δείγμα αυτής της πολιτικής στον τομέα των ελέγχων είναι η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει σήμερα ο ΕΦΕΤ που οδηγείται σε διάλυση.

v Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις που έχουν αποδείξει στην πράξη ότι μπορούν να περιφρουρήσουν αποτελεσματικά τα δικαιώματα του καταναλωτή, πρέπει να είναι ο μοναδικός ισχυρός ελεγκτικός μηχανισμός και ο ΕΦΕΤ να διαδραματίζει το ρόλο του συντονιστή, της παροχής επιστημονικής κάλυψης, της εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών στα πλαίσια του ενιαίου συστήματος ελέγχου.

3. Ενίσχυση με Ανθρώπινο δυναμικό και Εξοπλισμό.

Αποτελεί πάγιο αίτημα όλων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων η ενίσχυση μας με μέσα και προσωπικό, ώστε από την εποχή των δειγματοληπτικών να περάσουμε στην εποχή των καθολικών και σύγχρονων ελέγχων. Γι� αυτό είναι αναγκαία η άμεση ενίσχυση των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων με :

* κατάλληλο και επαρκές αριθμητικά επιστημονικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό για τη διενέργεια των ελέγχων της αγοράς τροφίμων και γενικότερα για την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.
* οχήματα μεταφοράς προσωπικού, φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές και λοιπό ελεγκτικό εξοπλισμό
* κινητές εργαστηριακές μονάδες σε κάθε νομαρχία. Σημειώνουμε ότι εκκρεμεί η αποστολή στις Νομαρχίες των κινητών μονάδων ελέγχου που είχε προμηθευτεί ο ΕΦΕΤ
* την πραγματοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης των στελεχών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που εμπλέκονται στον ελεγκτικό μηχανισμό και
* τη δυνατότητα υπερωριακών καλύψεων των υπαλλήλων ώστε οι έλεγχοι να διενεργούνται καθ� όλη τη διάρκεια της ημέρας και τα Σαββατοκύριακα.

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!