Τους άμεσους στόχους και τη στρατηγική που θα αναπτύξει η Περιφέρεια Αττικής προκειμένου να διαμορφωθεί ένα αποτελεσματικό σχέδιο διαχείρισης των αποβλήτων στην Αττική, προσδιόρισε ο περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, στην ομιλία του στο τρίτο ετήσιο επενδυτικό φόρουμ με θέμα τις Συμπράξεις Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Στο πλαίσιο του συνεδρίου απονεμήθηκε στον κ. Πατούλη τιμητική πλακέτα για τη μεγάλη έμφαση που έδωσε κατά τη διάρκεια της μέχρι τώρα αυτοδιοικητικής του θητείας, στα ζητήματα που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος.

Πρωτίστως περιέγραψε την υφιστάμενη κατάσταση στην Αττική, επισημαίνοντας αφενός ότι τα ποσοστά ανακύκλωσης στους Δήμους είναι μονοψήφια και αφετέρου ότι ο ΧΥΤΑ Φυλής έχει ελάχιστη εναπομείνασα χωρητικότητα ενώ ο ΧΥΤΥ Γραμματικού έχει μεν κατασκευαστεί αλλά υπολείπονται οι λοιπές υποδομές επεξεργασίας αποβλήτων, ώστε να μπορεί ο χώρος να παραλάβει και να επεξεργαστεί υπολειμματικά σύμμεικτα απόβλητα.

Στο Φόρουμ τοποθετήθηκαν επίσης ο γενικός γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Μ. Γραφάκος, και ο γενικός γραμματέας Υποδομών, Γ. Καραγιάννης.

Γ. Πατούλης: Θα επιβραβεύονται οι Δήμοι που ανακυκλώνουν

Σε αυτό το πλαίσιο ο κ. Πατούλης τόνισε ξεκινούν άμεσα οι διαδικασίες αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ ώστε να προσαρμοστεί στις νέες Οδηγίες της Ε.Ε. ενώ παράλληλα αρχίζουν οι δράσεις για την αύξηση των ποσοστών διαλογής στην πηγή και ανακύκλωσης εφαρμόζοντας το ΠΕΣΔΑ.

«Βασική μέριμνα της Περιφέρειας είναι η ανάπτυξη κατάλληλων δεικτών απόδοσης και η παρακολούθηση αυτών σε πραγματικό χρόνο, ώστε να μπορούμε άμεσα να προσαρμόζουμε το σχεδιασμό μας, καθώς και να εφαρμόζουμε προγράμματα επιβράβευσης και παρακίνησης των Δήμων και των πολιτών, καθώς και κινήτρων και αντικινήτρων για τους Δήμους που δεν συμμορφώνονται με τους στόχους που έχουν θέσει στα ΤΣΔΑ» σημείωσε.

«Προτεραιότητα η διαλογή στην πηγή»

Στη συνέχεια της ομιλίας του διαμήνυσε ότι πρώτη προτεραιότητα της Περιφέρειας Αττικής είναι η ενίσχυση του συστήματος διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ). «Η ΔσΠ ενισχύεται από το πρώτο εξάμηνο του 2020 με την ενίσχυση του δικτύου κάδων των Δήμων: εισαγωγή του καφέ κάδου και επέκτασή του στους Δήμους που ήδη υπάρχει, επέκταση του μπλε κάδου και σταδιακή μετατροπή του πράσινου κάδου σε κάδο υπολειμματικών σύμμεικτων. Το δίκτυο συλλογής επίσης, ενισχύεται με πολλαπλές γωνιές ανακύκλωσης σε κάθε Δήμο και Πράσινα Σημεία για όσους Δήμους το επιλέξουν, σύμφωνα με τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Απορριμμάτων, τα οποία οι Δήμοι επικαιροποιούν με τη βοήθεια (τεχνική και οικονομική) της Περιφέρειας» υπογράμμισε και πρόσθεσε ότι παράλληλα είναι σε εξέλιξη η διαδικασία βελτίωσης της ψηφιοποίησης του Παρατηρητήριου Ανακύκλωσης.

«Ενισχύσουμε το δίκτυο των καφέ κάδων»

Ο περιφερειάρχης τόνισε ότι στόχος  είναι εντός του 2020, 100-120 χιλ. τόνοι βιοαποβλήτων να προδιαλέγονται στην πηγή και να οδηγούνται στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης.

«Πιο συγκεκριμένα, ενισχύεται το δίκτυο του καφέ κάδου των Δήμων, καθώς από το πρώτο εξάμηνο του 2020 θα καλύψουμε το 100% των επιχειρήσεων που παράγουν βιοαπόβλητα (εστιατόρια, ξενοδοχεία, Νοσοκομεία, μανάβικα, λαϊκές αγορές, κ.λπ.) σε συνεργασία με τους Δήμους της Αττικής, παρέχοντας 9.000 καφέ κάδους και 80 ειδικά απορριμματοφόρα με σύναψη Μνημονίων Συνεργασίας μαζί τους για την στοχευμένη και στοχοθετημένη συλλογή βιοαποβλήτων.

»Η αποκομιδή θα γίνεται από τους Δήμους και θα ενισχύεται όπου υπάρχει ανάγκη και από τον ΕΔΣΝΑ, ο οποίος προμηθεύεται τον απαραίτητο εξοπλισμό. Με τον τρόπο αυτό θα είναι δυνατή η άμεση εκκίνηση / συλλογή σε πολλούς Δήμους. Το δίκτυο του καφέ κάδου θα ενισχυθεί περαιτέρω το 2ο εξάμηνο του 2020 σύμφωνα με τις ανάγκες και την απόδοση κάθε Δήμου.

»Παράλληλα με όλες τις παραπάνω δράσεις ο ΕΔΣΝΑ θα σχεδιάσει και θα υλοποιήσει εκστρατεία ευαισθητοποίησης των πολιτών για τη συντονισμένη υλοποίηση των προγραμμάτων διαλογής στην πηγή των βιοαποβλήτων από τους Δήμους.

»Για την επεξεργασία των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων και την αξιοποίησή τους σε κόμποστ υψηλής ποιότητας, έχει ήδη προκηρυχτεί διαγωνισμός για την μετατροπή μίας γραμμής του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης ώστε να μπορεί να δέχεται 100.000-120.000 τόνους σε ετήσια βάση.

»Με τις παραπάνω δράσεις αναμένουμε το ποσοστό ανάκτησης των βιοαπόβλητων εντός του 2020 να ξεπεράσει το 12% του βάρους, ώστε σταδιακά να επιτευχθεί ο στόχος του 40% του βάρους τους που έχει τεθεί από την κυβέρνηση μέχρι το 2025» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Το 2020 θα είναι έτος ανακύκλωσης για την Αττική»

Παράλληλα ένας ακόμα στόχος της Περιφέρειας Αττικής είναι εντός του 2020, το ποσοστό ανάκτησης όλων των Δήμων να αυξηθεί στο 15% της συνολικής παραγωγής ΑΣΑ από το 5% που είναι σήμερα.

Όπως ανέφερε το πρώτο εξάμηνο του 2020 θα τεθεί σε εφαρμογή πρόγραμμα για Πράσινα Σημεία, Γωνιές Ανακύκλωσης, Δίκτυα Συλλογής Βιοαποβλήτων, Οικιακή Κομποστοποίηση, υποστηρίζοντας με την Τεχνική Βοήθεια του ΠΕΠ Αττικής τους Δήμους στην αναθεώρηση των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) και με Help Desk στον ΕΔΣΝΑ.

Επιπρόσθετα σταδιακά το 2020-2021 θα διατεθούν μέσω του ΕΔΣΝΑ και σε συνεργασία με τους αντίστοιχους Δήμους 1.000 γωνιές ανακύκλωσης σε στοχευμένα σημεία (Σχολεία, Δημόσιες Υπηρεσίες, Αθλητικούς Χώρους, Εκκλησίες, κ.λπ.). Θα αναπτυχθεί πρόγραμμα με χρήση barcodes ώστε να παρακολουθούμε σε πραγματικό χρόνο την επίτευξη των ποσοστών ανάκτησης καθώς και να εφαρμόζονται κίνητρα σύμφωνα με την αρχή «Πληρώνω Όσο Πετάω».

Παράλληλα με τις γωνιές ανακύκλωσης θα χρηματοδοτηθούν και τα Πράσινα Σημεία, όπως αυτά προκύπτουν από τα ΤΣΔΑ των Δήμων σε συγκεκριμένες θέσεις και θα αξιοποιηθούν  τα 60 κινητά πράσινα σημεία που προμηθεύτηκε ο ΕΔΣΝΑ με εβδομαδιαίο πρόγραμμα που θα καλύπτει το σύνολο των στόχων (σχολεία, πλατείας κλπ).

Με τις παραπάνω δράσεις, όπως υπογράμμισε ο κ. Πατούλης, το ποσοστό ανάκτησης αναμένεται να αυξηθεί στο 15% του συνόλου εντός του 2020 και σταδιακά μέχρι το 2025 στο 55% ώστε συνολικά με την ανάκτηση των βιοαποβλήτων να πετύχουμε ποσοστό 50%.

«Θα μείνει ανοικτός ο ΧΥΤΑ Φυλής μέχρι να μπορεί να λειτουργήσει ως ΧΥΤΥ»

Σχετικά με τις Ολοκληρωμένες Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) η Περιφέρεια Αττικής θα προχωρήσει σε επανασχεδιασμό ο οποίος θα βασίζεται στους παρακάτω βασικούς άξονες:

  1. Όλες οι μονάδες θα έχουν ειδική γραμμή για την επεξεργασία των βιοαποβλήτων, καθώς και των ανακυκλωσίμων.
  2. Οι μονάδες θα μπορούν να παράγουν δευτερογενές καύσιμο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως ΑΠΕ κατά κύριο λόγο στις ενεργοβόρες βιομηχανίες της χώρας υποκαθιστώντας ορυκτά καύσιμα και μειώνοντας τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και στη συνέχεια, εφόσον απαιτείται,  σε μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης.
  3. Κρατάμε ανοιχτό το ΧΥΤΑ Φυλής μέχρι να μπορεί να λειτουργήσει ως ΧΥΤΥ. Ξεκινήσαμε την διαγωνιστική διαδικασία των έργων για την α’ φάση αποκατάστασης της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής και μεταβατικής διαχείρισης αποβλήτων δίνοντας επιπλέον χρόνο ζωής περίπου 3 ετών, έως ότου ολοκληρωθούν οι νέες εγκαταστάσεις.
  4. Προτρέπουμε τους Δήμους σε συνεργασία με τον ΕΔΣΝΑ να υλοποιήσουν Διαδημοτικές Μονάδες Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων, ώστε τα οργανικά που θα συλλέγονται να μεταφέρονται σε κοντινές μονάδες για την παραγωγή λιπάσματος υψηλής ποιότητας.

ΣΔΙΤ και εμπλοκή του Ιδιωτικού Τομέα

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο κ. Πατούλης υπογράμμισε ότι για την κατασκευή των νέων Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων μονάδες θα γίνει προσπάθεια, όπου αυτό είναι δυνατόν, να αξιοποιηθούν οι Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

«Το πρώτο τρίμηνο του 2020, προχωρούμε σε υποβολή φακέλου για υπαγωγή στον νόμο των ΣΔΙΤ, και προκήρυξη της Α’ φάσης των διαγωνισμών που θα επιλεγούν. Η μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων για την πλήρη εφαρμογή του προγράμματος εκτιμάται σε 500 εκ. ευρώ και αναμένεται να δημιουργηθούν περισσότερες από 2.000 άμεσες και 10.000 έμμεσες νέες πράσινες θέσεις εργασίας» τόνισε και πρόσθεσε ότι σχετικά με τα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα αξιοποιηθούν για την υλοποίηση του προγράμματος της Περιφέρειας, αυτά προσδιορίζονται ως εξής:

  • Συνεισφορά στην εντατικοποίηση της Διαλογής στην Πηγή με χρηματοδότηση για επιπλέον καφέ κάδους και οχήματα αποκομιδής καθώς και γωνιές ανακύκλωσης με χρηματοδότηση 150 εκατ. ευρώ.
  • Χρηματοδότηση του 50% του κεφαλαίου επένδυσης των μονάδων επεξεργασίας που θα υλοποιηθούν με ΣΔΙΤ, καθώς και του κεφαλαίου των μικρότερων μονάδων, με 250 εκατ. ευρώ.