Ευρωπαϊκό Βραβείο για Σχέδια Αειφόρου Αστικής Κινητικότητας – Υποψήφιες τοπικές και περιφερειακές αρχές (προκήρυξη)

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος , η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπόνησε σχέδιο με σκοπό την προώθηση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο Σχεδίων για την Αειφόρα Αστική Κινητικότητα (ΣΑΑΚ).

Προς τούτο δημοσίευσε κατευθυντήριες οδηγίες για τη σύνταξη αυτών των σχεδίων, οι οποίες επικαιροποιούνται ανά τακτά διαστήματα. Φέτος το βραβείο εστιάζει στην παρακολούθηση και αξιολόγηση τόσο της σχεδιαστικής διαδικασίας όσο και στα μέτρα που θεωρούνται κρίσιμα για την αποτελεσματικότητα ενός σχεδίου ΣΑΑΚ.

To βραβείο για τα Σχέδια Αειφόρου Αστικής Κινητικότητας για το 2014 θα έχει ύψος 10.000 ευρώ.

Επιλέξιμοι φορείς για το  βραβείο είναι όλες οι τοπικές και περιφερειακές αρχές της Ε.Ε., του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που είναι αρμόδιες για την εκπόνηση ενός ΣΑΑΚ. Δεν είναι αναγκαίο οι αρμόδιες αρχές να έχουν ολοκληρώσει ένα ΣΑΑΚ, τουλάχιστον όμως πρέπει να βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας του.

Η επιτροπή αξιολόγησης θα λάβει υπόψη της τις εξής κατηγορίες κριτηρίων:

-Ικανότητα εγκατάστασης ενός αποδοτικού συστήματος για την παρακολούθηση της προόδου και της υλοποίησης ενός ΣΑΑΚ

– Ικανότητα εγκατάστασης ενός αποδοτικού συστήματος για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων του ΣΑΑΚ Ποιοτική εκτίμηση και αξιολόγηση της διαδικασίας εκπόνησης του ΣΑΑΚ

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις για το βραβείο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από τη σχετική ιστοσελίδα http://dotherightmix.eu  και να απευθύνουν τα ερωτήματά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Δείτε το σχετικό έγγραφο του υπουργείου Εσωτερικών

ΟΤΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΥΠ-ΕΣ, ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΒΡΑΒΕΙΑ, ΣΑΑΚ


Αφήστε μια απάντηση