ΕΔΣΝΑ: Ξεκινά η α’ φάση του διαγωνισμού για τα εργοστάσια σκουπιδιών

Ξεκινά η α’ φάση του διαγωνισμού για την κατασκευή των τεσσάρων  εργοστασίων επεξεργασίας απορριμμάτων στην Αττική, μετά την έγκριση των τευχών δημοπράτησης από την εκτελεστική επιτροπή του ΕΣΔΝΑ. Με άλλη απόφασή της, εξάλλου, μειώνεται το ύψος των εισφορών των δήμων της Αττικής για τη διαχείριση των απορριμμάτων για το 2013.

Αναλυτικότερα:

«Σε όσους μιλάνε για συμφέροντα και άλλες σκοπιμότητες απαντάμε ξεκάθαρα. Δεν χρωστάμε τίποτα και σε κανέναν. Άλλοι μπορεί να χρωστάνε. Εμείς όχι. Προχωράμε ανεπηρέαστοι, με διαφάνεια, με διάλογο, με αυστηρή τήρηση της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων κληρονομήσαμε λάθη και προβλήματα και προσπαθούμε να βρούμε λύσεις με μοναδικό μέλημα και προτεραιότητά μας τον εργαζόμενο, τον πολίτη, το περιβάλλον». Αυτά δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ και Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός κατά τη διάρκεια ενημερωτικής συζήτησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων στο Δ.Σ. του Συνδέσμου που πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα 19/11/2012.

Νωρίτερα σε συνεδρίασή της, η εκτελεστική επιτροπή του ΕΔΣΝΑ, υπό την προστασία των… ΜΑΤ, προχώρησε στην έγκριση των τευχών δημοπράτησης των τεσσάρων εργοστασίων επεξεργασίας απορριμμάτων στην Αττική. Πρόκειται για τα τεύχη της πρώτης φάσης του διαγωνισμού με τα οποία θα γίνει η διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί ΣΔΙΤ.

Τα τεύχη περιλαμβάνουν τις βασικές πληροφορίες για την κατασκευή των εργοστασίων, που είναι:

  • Αναθέτουσα Αρχή θα είναι ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής
  • Η Αναθέτουσα Αρχή θα συμμετέχει στη χρηματοδότηση του κόστους κατασκευής, με την καταβολή ποσού που θα ανέρχεται ποσοστιαία ενδεικτικά από 40% έως και 60% της κατασκευαστικής αξίας του Έργου, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), και το οποίο θα προέρχεται από κοινοτική ή/και εθνική χρηματοδότηση.
  • Οι προς επεξεργασία ποσότητες των απορριμμάτων θα είναι της τάξης του 1,35 εκ. τόνων ετησίως χωρίς το ποσό αυτό να είναι δεσμευτικό
  • Ο χρόνος ισχύος της Σύμπραξης θα είναι ενδεικτικά για 27 χρόνια
  • Οι χώροι στους οποίους θα υλοποιηθούν τα έργα είναι οι τρεις (3) Ολοκληρωμένες Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) που προβλέπει ο Περιφερειακός Σχεδιασμός για την Αττική με τη ρητή επιφύλαξη της χωροθέτησης της ΟΕΔΑ Κερατέας, όπως αναφέρεται στο τεύχος δημοπράτησης του έργου
  • Κατά τη διάρκεια του Ανταγωνιστικού Διαλόγου θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η δυνατότητα να περιληφθεί στο αντικείμενο του Έργου και η κομποστοποίηση προδιαλεγμένου οργανικού υλικού
  • Στο διαγωνισμό θα γίνουν δεκτές όλες οι δόκιμες τεχνολογίες επεξεργασίας στερεών αποβλήτων υπό την προϋπόθεση ότι τηρούν τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι έχουν ήδη δοκιμαστεί με επιτυχία.
  • Βασικό κριτήριο επιλογής του αναδόχου θα είναι το χαμηλότερο τέλος χρήσης που θα κληθεί να καταβάλλει ο δημότης, παράλληλα με την επίτευξη όλων των περιβαλλοντικών στόχων.

Ανοικτός διάλογος και εκτενής ενημέρωση
του Δ.Σ. του ΕΔΣΝΑ από τον Ειδικό Γραμματέα ΣΔΙΤ

Της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ ακολούθησε συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου κατά τη διάρκεια του οποίου πραγματοποιήθηκε ανοικτός διάλογος και εκτενής ενημέρωση για τα έργα κατασκευής των τεσσάρων εργοστασίων επεξεργασίας απορριμμάτων στην Αττική, από τον Ειδικό Γραμματέα ΣΔΙΤ Νίκο Μαντζούφα. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έλαβαν το λόγο οι Δήμαρχοι, Λαυρεωτικής, Φυλής, Ασπροπύργου, αρκετοί εκπρόσωποι Δήμων και Περιφερειακοί Σύμβουλοι που εξέφρασαν τις απόψεις και τις θέσεις τους για την υλοποίηση των έργων.

Τόσο στην αρχική του τοποθέτηση όσο και στη δευτερολογία του ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ και Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, επεσήμανε ότι ο ρόλος του δημοσίου μέσω του ΕΔΣΝΑ θα είναι ισχυρός και οι ασφαλιστικές δικλείδες θα είναι τέτοιες που θα διασφαλίζουν το δημόσιο συμφέρον, την προστασία του περιβάλλοντος και το βέλτιστο οικονομικό αποτέλεσμα τόσο για τους πολίτες, όσο και για τους ΟΤΑ α’ βαθμού.

Παράλληλα τόνισε ότι οι θέσεις εργασίας στον ΕΔΣΝΑ διασφαλίζονται, θα δημιουργηθούν εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας, γεγονός πολύ σημαντικό για την πληττόμενη από πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας Αττική, και πρόσθεσε ότι τα έργα έχουν τη σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιβάλλοντος και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής.

Τέλος, στη μείωση των εισφορών των δήμων μελών του για τη διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής προχώρησε ο ΕΔΣΝΑ με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ετήσια εισφορά των δήμων προς τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, καθορίζεται σύμφωνα με τον νόμο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση το κόστος των παρεχόμενων προς τους δήμους υπηρεσιών, ήτοι ευρώ ανά τόνο, και ανάλογα με τις ποσότητες στερεών αποβλήτων που αντιστοιχούν σε κάθε δήμο συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοιχων υπολειμμάτων από τα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών.

Για το 2013 το Δ.Σ. του ΕΔΣΝΑ αντιλαμβανόμενο τη δυσχερή οικονομική θέση στην οποία έχουν περιέλθει αρκετοί δήμοι της Αττικής, αποφάσισε τη διατήρηση της υφιστάμενης τιμής, δηλαδή 45 € ανά τόνο απορρίμματος, γεγονός που σε συνάρτηση με τη μείωση του όγκου των εισερχόμενων απορριμμάτων οδηγεί σε μείωση του συνόλου της εισφοράς των δήμων για το 2013 σε ποσοστό της τάξης του 14 %.

Η απόφαση αυτή θα έχει ισχύ μέχρι την εκπόνηση αναλυτικής μελέτης κοστολόγησης υπηρεσιών του ΕΔΣΝΑ, οπότε και το Δ.Σ. του Συνδέσμου θα κληθεί να λάβει νέα απόφαση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ετήσιο λειτουργικό κόστος του ΕΔΣΝΑ ανέρχεται κατ’ εκτίμηση στα 100 εκ. € εκ των οποίων τα 43,7 εκ. € αφορούν πληρωμές αντισταθμιστικών οφελών στους Δήμους Φυλής και Ασπροπύργου για την επιβάρυνση που υφίστανται από τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Φυλής και στους Δήμους Κερατσινίου – Δραπετσώνας και Περάματος για την επιβάρυνση που υφίστανται από τη λειτουργία του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στο Σχιστό.

ΟΤΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΕΔΣΝΑ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!