Δυτικό Μέτωπο: Παράνομη και καταχρηστική η κατασκευή νέων ΧΥΤΑ στη Φυλή

Tη Δευτέρα 23/3 το ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ απευθύνθηκε με επιστολή του  στον περιφερειάρχη Αττικής κ. Πατούλη και στον πρόεδρο του ΕΔΣΝΑ κ. Κόκκαλη, με αντικείμενο  την «παράνομη και καταχρηστική» όπως τη χαρακτηρίζει, κατασκευή νέων ΧΥΤΑ στη Φυλή και το αίτημα για την ακύρωση  των σχετικών αποφάσεων και διαδικασιών. Προς τεκμηρίωση των ισχυρισμών και του αιτήματός του,  συνόδευσε την επιστολή με συμπληρωματικό αναλυτικό κείμενο με τις θέσεις και τις εκτιμήσεις του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δυτικού Μετώπου:

Την ίδια στιγμή που ολόκληρη η χώρα βιώνει μια υγειονομική κρίση τεράστιου μεγέθους, εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊκού, οι κάτοικοι της Δυτικής Αθήνας – Αττικής βιώνουν ένα επιπλέον δράμα, αυτό των συνεπειών της -από τη δεκαετία του ’60- «συμβίωσής» τους με την τερατώδη, σύμφωνα με τα διεθνώς ισχύοντα, εγκατάσταση διαχείρισης απορριμμάτων, τη μοναδική για ολόκληρη την περιφέρεια Αττικής. Μια εγκατάσταση η οποία, εκτός όλων των άλλων, «φιλοξενεί» και το μοναδικό αποτεφρωτήρα όλων των επικίνδυνων υγειονομικών αποβλήτων της χώρας.

Το δράμα επιτείνεται, λόγω της επιμονής της διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής και του αρμόδιου φορέα (ΕΔΣΝΑ) να διαιωνίσουν τη λειτουργία της εγκατάστασης, μέσω της διατήρησης και επέκτασης υφιστάμενων δραστηριοτήτων (του εργοστασίου επεξεργασίας ΕΜΑΚ και του αποτεφρωτήρα), μέσω της κατασκευής νέων (μονάδας επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων και καύσης, δυναμικότητας 550.000 τόνων/έτος) και μέσω της κατασκευής νέων ΧΥΤΑ στην ίδια εγκατάσταση.

Το ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ αισθάνεται την ανάγκη να επισημάνει, για μια ακόμη φορά, τις βαρύτατες συνέπειες των παραπάνω επιλογών, στον τομέα της περιβαλλοντικής ασφάλειας της ευρύτερης περιοχής και στην υγεία των κατοίκων της για τις επόμενες τρεις δεκαετίες. Επιπλέον, θέλει να αναδείξει τον παράνομο και καταχρηστικό χαρακτήρα των περισσότερων από τις παραπάνω επιλογές, με ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της κατασκευής νέων ΧΥΤΑ στη Φυλή, κάτι που επιχειρείται να γίνει με το παρόν κείμενο.    

Α. Το ιστορικό του υφιστάμενου ΠΕΣΔΑ Αττικής και οι προβλέψεις του για ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ

 1. Με την ΚΥΑ 57044/25.11.2016 εγκρίθηκε η ΣΜΠΕ της 2ης αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ Αττικής. Στο θέμα της διάθεσης (ταφής) των υπολειμμάτων αναφέρονται, επί λέξει, τα εξής:

Α.2.5 Δίκτυο Διάθεσης Υπολειμμάτων

Α.2.5.1 Χώροι υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) ΑΣΑ

 • Αντιμετώπιση βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων αναγκών σε χώρους ταφής με αξιοποίηση του ΧΥΤΥ Φυλής, ή/και χώρων των οποίων έχει ήδη εγκριθεί η καταλληλότητά τους για χωροθέτηση ΧΥΤΥ με το Ν.3164/2003.
 • Δημιουργία δικτύου νέων ΧΥΤΥ για την κάλυψη των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων αναγκών (20ετίας). Για την οριστική χωροθέτηση των νέων ΧΥΤΥ ιεραρχούνται ως προς τα κριτήρια καταλληλότητας κατά προτεραιότητα τα ανενεργά λατομεία – μεταλλεία.
 • Προβλέπεται το οριστικό κλείσιμο του ΧΥΤΥ Φυλής, με την εκπόνηση σχεδίου αποκατάστασης του, και ενεργοποίησή του με την έναρξη λειτουργίας των νέων ΧΥΤΥ επαρκούς χωρητικότητας.
 • Κατασκευή ΧΥΤΥ 2ης Δ.Ε.
 1. Η έγκριση της 2ης αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ Αττικής έγινε με την απόφαση 414/6.12.2016 του περιφερειακού συμβουλίου Αττικής. Στο θέμα της διάθεσης υπολειμμάτων μη επικίνδυνων ΑΣΑ αναφέρονται τα εξής:

Β. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Β.1. Μη επικίνδυνα ΑΣΑ

(γ) Δίκτυο διάθεσης υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.)

Δίκτυο Χ.Υ.Τ.Υ.

Ενέργειες:

 • Αντιμετώπιση βραχυ- και μεσοπρόθεσμων αναγκών σε χώρους ταφής με αξιοποίηση των δυνατοτήτων στο Χ.Υ.Τ. Φυλής, την ΟΕΔΑ Β.Α. Αττικής ή/και αξιοποίηση ανενεργών λατομείων – μεταλλείων θέσεων που έχει ήδη εγκριθεί η καταλληλότητά τους ως Χ.Υ.Τ.Υ. (Ν. 3164/2003).
 • Δημιουργία δικτύου νέων χώρων διάθεσης υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) για την κάλυψη των μεσο-μακροπρόθεσμων αναγκών (20ετίας). Το δίκτυο των νέων Χ.Υ.Τ.Υ. σχεδιάζεται ανεξάρτητα από την χωροθέτηση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας συμμείκτων. Για την οριστική χωροθέτηση των νέων Χ.Υ.Τ.Υ. ιεραρχούνται ως προς τα κριτήρια καταλληλότητας του σημείου 12 κατά προτεραιότητα τα εξοφλημένα ανενεργά λατομεία – μεταλλεία που έχουν καταγραφεί από τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχέδιου Αθήνας (Ο.Ρ.Σ.Α. – 2013) και επιλέγονται τα καταλληλότερα εξ αυτών1, που αθροιστικά αντιπροσωπεύουν χωρητικότητα υποδοχής υλικών 12 εκ. m3. Οι εργασίες τελικής διάθεσης θα είναι ενταγμένες στο πρόγραμμα αποκατάστασής τους. Μετά από περιβαλλοντική τεκμηρίωση είναι δυνατόν να καθοριστεί ανώτατο όριο δυναμικότητας για κάθε μονάδα του δικτύου.
 • Οριστικό κλείσιμο του Χ.Υ.Τ. Φυλής με την άμεση εκπόνηση σχεδίου αποκατάστασής του και ενεργοποίησή του με την έναρξη λειτουργίας των νέων χώρων.
 • Κατασκευή Χ.Υ.Τ.Υ. στις περιοχές Ύδρας, Τροιζηνίας και Ωρωπού
 • Κατασκευή Χ.Υ.Τ.Υ. 2ης Δ.Ε.

Το Δίκτυο Χ.Υ.Τ.Υ. της 1ης Δ.Ε. παρουσιάζεται αναλυτικότερα στον Πίνακα ΙΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ.

Στον παραπάνω πίνακα ΙΙΙ παρατίθενται τα εξής:

 

ΙΙΙ. Χ.Υ.Τ.Υ. Αττικής – Αντιστοίχιση με Μ.Ε.Α.

 

ΧΥΤΥ ΥΔΡΑΣ

ΧΥΤΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ

ΧΥΤΥ ΩΡΩΠΟΥ

 1. Με την ΚΥΑ 61490/5302/19.12.2016 κυρώνεται η απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Αττικής.

Β. Οι ειδικές προβλέψεις για το ΧΥΤ Φυλής

Με βάση τις παραπάνω προβλέψεις του εγκεκριμένου και ισχύοντος ΠΕΣΔΑ, υποχρέωση των διοικήσεων της Περιφέρειας Αττικής, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής και του Ενιαίου Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής είναι:

 • Το οριστικό κλείσιμο του ΧΥΤ Φυλής.
 • Η λειτουργία του ΧΥΤ Φυλής -αποκλειστικά- για την ικανοποίηση βραχυ- και μεσοπρόθεσμων αναγκών, με σκοπό να δοθεί χρόνος για τη δημιουργία των νέων ΧΥΤΥ, ενώ μέρος των μεσοπρόθεσμων αναγκών θα αρχίσουν να καλύπτουν και οι νέοι ΧΥΤΥ.
 • Η κατασκευή νέων ΧΥΤΥ στη Δ. Αττική, στη Ν. Αττική, στη ΒΑ Αττική, στον Ωρωπό, στην Ύδρα και στην Τροιζηνία.

Θεωρούμε αυτονόητο, από τα συμφραζόμενα και από το πνεύμα των σχετικών εδαφίων του ΠΕΣΔΑ και της ΣΜΠΕ ότι:

 • Ως ΧΥΤ Φυλής νοείται ο υφιστάμενος ΧΥΤΑ Φυλής, όπως περιγράφεται στην αρχική περιβαλλοντική αδειοδότηση (KYA – α.π. ΕΥΠΕ 135831/3-12-2003) και στις κατοπινές τροποποιήσεις της, μέχρι την τελευταία (ΥΑ – α.π. ΔΙΠΑ/90576/5768/30-1-2020). Ο συγκεκριμένος ΧΥΤΑ Φυλής αναπτύσσεται σε έκταση, περίπου 1.000 στρεμμάτων, εκ των οποίων τα 724 στρέμματα (660 στην αρχική αδειοδότηση) καταλαμβάνουν τα κύτταρα (α΄ και β΄ φάση) στα οποία γίνεται η ταφή των απορριμμάτων.
 • Δε νοείται κατασκευή νέου ΧΥΤΥ εντός της ΟΕΔΑ Φυλής (συνολικής έκτασης, περίπου 3.000 στρεμμάτων), είτε πρόκειται για την έκταση του ΧΥΤΑ Φυλής, είτε πρόκειται για την έκταση της λεγόμενης γ΄ φάσης, είτε πρόκειται για την έκταση του αποκατεστημένου ΧΥΤΑ Α. Λιοσίων, είτε πρόκειται για την έκταση του αποκατεστημένου ΧΑΔΑ Α. Λιοσίων.
 • Δε νοείται κατασκευή νέου ΧΥΤΥ, ούτε σε παραπλήσιο χώρο που θα μπορούσε να θεωρηθεί σαν επέκταση του υφιστάμενου ΧΥΤΑ.
 • Με δεδομένο ότι ο υφιστάμενος ΠΕΣΔΑ εγκρίθηκε το Δεκέμβρη του 2016, η λειτουργία του ΧΥΤΑ Φυλής, πέραν του 2020 δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι καλύπτει βραχυ- και μεσοπρόθεσμες ανάγκες.

 

Γ. Οι επιλογές των διοικήσεων της Περιφέρειας Αττικής και του ΕΔΣΝΑ

Αυτό που χαρακτηρίζει, διαχρονικά, την πολιτική των διοικήσεων της περιφέρειας Αττικής και του ΕΔΣΝΑ είναι η απουσία πολιτικής βούλησης και πρωτοβουλιών για την κατασκευή των αναγκαίων νέων ΧΥΤΥ, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες ταφής των υπολειμμάτων ΑΣΑ, στο μεταβατικό διάστημα μέχρι το χρονικό σημείο που η προδιαλογή, η ανακύκλωση και η ανάκτηση θα φθάσουν στο επιθυμητό επίπεδο. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τους νέους ΧΥΤΥ, που έχουν συζητηθεί κατά καιρούς, ο μόνος που υλοποιείται είναι αυτός της ΒΑ Αττικής, ο οποίος, αφενός, είναι ασήμαντος ως μέγεθος και, αφετέρου, κατασκευάζεται σε σημείο (Γραμματικό), το οποίο έχει τεκμηριωθεί ότι είναι ακατάλληλο.

Αντίθετα, όλη η προσοχή, το ενδιαφέρον και οι χρηματικοί πόροι αφορούν τη συντήρηση και επέκταση της λειτουργίας του υφιστάμενου ΧΥΤΑ Φυλής στο διηνεκές. Για το σκοπό αυτό, έχουν χρησιμοποιηθεί δύο βασικά εργαλεία:

 • Οι εσωτερικές επεκτάσεις του ΧΥΤΑ Φυλής και
 • Η κατασκευή νέων ΧΥΤΑ, ως συνέχεια και προέκταση του ΧΑΔΑ Α. Λιοσίων (από τη δεκαετία του ’60), του ΧΥΤΑ Α. Λιοσίων (από το 1997) και του ΧΥΤΑ Φυλής (από το 2005). Σημειώνεται ότι οι παραπάνω χώροι, διαδοχικά, ήταν και είναι οι μοναδικοί αποδέκτες των αστικών απορριμμάτων της περιφέρειας Αττικής, από το 1991 μέχρι σήμερα. Στο διάστημα αυτό, υπολογίζεται ότι έχουν ταφεί πάνω από 150 εκατομμύρια τόνοι αστικών -πολλές φορές και βιομηχανικών – επικίνδυνων- αποβλήτων.

Οι εσωτερικές επεκτάσεις του ΧΥΤΑ Φυλής

Η πρώτη εσωτερική επέκταση του ΧΥΤΑ Φυλής έγινε επί διοικήσεων Λιακόπουλου – Σγουρού (2010-2011), με την εκβάθυνση και την επέκταση κατά 14 στρέμματα (από 350, σε 364) της έκτασης της α΄ φάσης του ΧΥΤΑ Φυλής.

Οι επόμενες εσωτερικές επεκτάσεις υλοποιήθηκαν επί διοίκησης Δούρου και ήταν οι εξής:

 • Εκβάθυνση και επέκταση των κυττάρων Β3 και Β6 της β΄ φάσης του ΧΥΤΑ Φυλής, το 2017. Με την παρέμβαση αυτή αυξήθηκε κατά 50, περίπου, στρέμματα (από 310, σε 360) η έκταση της β΄ φάσης του ΧΥΤΑ Φυλής.
 • Καθ’ ύψος επέκταση της α΄ φάσης του ΧΥΤΑ Φυλής (γνωστό ως πρώτο «πανωσήκωμα»), το 2018, στα κύτταρα Α1-Α4 και σε συνολική έκταση 150 στρεμμάτων.
 • Καθ’ ύψος επέκταση της α΄ φάσης του ΧΥΤΑ Φυλής (γνωστό ως δεύτερο «πανωσήκωμα»), το καλοκαίρι του 2019, σε συνολική έκταση 169 στρεμμάτων.

Οι επιλογές αυτές συνοδεύτηκαν από τις παρακάτω, αντίστοιχες  τροποποιήσεις της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων: ΚΥΑ 36395/25.8.2017 – ΚΥΑ 56648/1490/13.12.2018 – ΚΥΑ 90576/5768/30.1.2020. Ο χρόνος ισχύος των παραπάνω αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων λήγει στις 25/8/2020.

Προβλέπεται επίσης:

«Δύο (2) μήνες πριν τη λήξη της ισχύος της παρούσας απόφασης ο φορέας του έργου υποχρεούται να υποβάλλει στη ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το σύνολο των επιμέρους έργων της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής, συμπεριλαμβανομένων και των μέτρων αποκατάστασης του περιβάλλοντος για τα μη εισέτι αποκατασταθέντα τμήματά της, προκειμένου να γίνει κωδικοποίηση των περιβαλλοντικών όρων τους.»

Η κατασκευή νέων ΧΥΤΑ στη Φυλή

Οι «προσπάθειες» της διοίκησης Δούρου εξαντλήθηκαν στην ολοκλήρωση του ακατάλληλου ΧΥΤΑ Γραμματικού και στην εκπόνηση μελέτης – σχεδίου «αποκατάστασης & αξιοποίησης των εξοφλημένων ανενεργών λατομείων – μεταλλείων (ΕΑΛΜ) Αττικής σε συνέργεια με τις προβλεπόμενες δομές διαχείρισης στερεών αποβλήτων του ΠΕΣΔΑ Αττικής». Η μελέτη αυτή παραμένει μετέωρη, καθώς δεν ολοκληρώθηκε με τη λήψη μιας απόφασης, η οποία θα αναφέρει ρητά ποιοι χώροι επιλέγονται και για ποια συγκεκριμένη δραστηριότητα διαχείρισης αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των νέων ΧΥΤΥ. Στην πράξη εγκαταλείφθηκε και ακυρώθηκε η συγκεκριμένη πρόβλεψη του υφιστάμενου ΠΕΣΔΑ, για κατασκευή νέων ΧΥΤΥ στην Αττική.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η νέα διοίκηση Πατούλη, στη ρητορική της οποίας, επίσης, απουσιάζει παντελώς οποιαδήποτε συγκεκριμένη αναφορά στους νέους ΧΥΤΥ που προβλέπει ο ισχύων ΠΕΣΔΑ. Αντίθετα, παρατηρούμε μια εμμονική σύμπλευση της πρώην και της νυν διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής και του ΕΔΣΝΑ στην -επ’ άπειρο- συνέχιση της λειτουργίας ΧΥΤΑ στη Φυλή, η οποία εκφράζεται -εκτός από τις επιλογές των εσωτερικών επεκτάσεων Του ΧΥΤΑ Φυλής- με τις παρακάτω δυο κραυγαλέες αποφάσεις της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ:

 • Απόφαση 248/1.8.2019, «για την έγκριση των όρων της προκήρυξης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού με διαδικασία ανταγωνιστικής διαπραγμάτευσης για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την “Μελέτη, κατασκευή έργων για την α’ φάση αποκατάστασης της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής και μεταβατικής διαχείρισης αποβλήτων”».
 • Απόφαση 94/13.3.2020, με την οποία εγκρίνει «τα τεύχη της Β’ Φάσης της διαγωνιστικής διαδικασίας με αντικείμενο την “Μελέτη, κατασκευή έργων για την α’ φάση αποκατάστασης της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής και μεταβατικής διαχείρισης αποβλήτων”» και «τη μελέτη και τους όρους πρόσκλησης για προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για το έργο με τίτλο “Κατασκευή χώρου για την κάλυψη των επειγουσών αναγκών διαχείρισης των στερεών αποβλήτων της Αττικής”».

Στη βάση της πρώτης απόφασης βρίσκεται σε εξέλιξη διεθνής διαγωνισμός (εισέρχεται στη β’  φάση», με βασικό αντικείμενο τις μελέτες, την κατασκευή, υποστήριξη, λειτουργία και συντήρηση νέων ΧΥΤΑ, ελάχιστης χωρητικότητας 4.000.000 κυβικών μέτρων, εντός της ΟΕΔΑ Αττικής, για διάστημα 40 μηνών και με πρόβλεψη άσκησης δικαιώματος προαίρεσης για άλλα 2 χρόνια (με επαύξηση τού οικονομικού αντικειμένου έως 50 % της συμβατικής δαπάνης, αναφορικά με τις υπηρεσίες μελετών και κατασκευής έργων (Α’ και Β’), με σκοπό την κατασκευή νέου κυττάρου ή κυττάρων).

Με τη δεύτερη απόφαση, δίνεται συνέχεια στη διαγωνιστική διαδικασία και, επιπλέον, προωθείται με συνοπτικές διαδικασίες η δημιουργία λεκάνης (νέου ΧΥΤΑ), που θα καλύψει τις ανάγκες ταφής για πέντε, περίπου, μήνες.

Δ. Παράνομες και καταχρηστικές οι αποφάσεις για νέους ΧΥΤΑ στη Φυλή

Θεωρούμε πως όλα τα παραπάνω τεκμηριώνουν την εκτίμηση ότι οι αποφάσεις της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ για τις εσωτερικές επεκτάσεις του ΧΥΤΑ Φυλής και -πολύ περισσότερο- για την κατασκευή νέων ΧΥΤΑ στη Φυλή είναι παράνομες και καταχρηστικές. Η εκτίμηση αυτή αφορά και τη συνολική στάση της νυν και της πρώην διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής και του ΕΔΣΝΑ απέναντι στον υφιστάμενο ΠΕΣΔΑ, αλλά και απέναντι στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. Οι λόγοι, συνοπτικά, είναι οι εξής:

 1. Υπάρχει σκόπιμη αμέλεια στο θέμα της υλοποίησης της πρόβλεψης του υφιστάμενου ΠΕΣΔΑ για την κατασκευή, μέσα σε εύλογο χρόνο, νέων ΧΥΤΑ για τις ανάγκες διαχείρισης των αποβλήτων της περιφέρειας Αττικής.
 2. Παραβιάζεται η πρόβλεψη του υφιστάμενου ΠΕΣΔΑ για οριστικό κλείσιμο του ΧΥΤΑ Φυλής, «με την έναρξη λειτουργίας των νέων ΧΥΤΥ επαρκούς χωρητικότητας», αφού ο όρος που τίθεται συνειδητά δεν υλοποιείται.
 3. Κατασκευάζονται νέοι ΧΥΤΑ στη Φυλή, παρότι ο υφιστάμενος ΠΕΣΔΑ κάνει λόγο για μεταβατική λειτουργία του υφιστάμενου ΧΥΤΑ Φυλής -έτσι όπως αυτός έχει αδειοδοτηθεί- και όχι η κατασκευή νέων, μέσα ή σε γειτνίαση με την ΟΕΔΑ Φυλής.
 4. Παραβιάζεται η πρόβλεψη του υφιστάμενου ΠΕΣΔΑ (το Δεκέμβρη του 2016) για κάλυψη των βραχυ- και μεσοπρόθεσμων αναγκών, αφού ο χρονικός ορίζοντας της λειτουργίας των νέων ΧΥΤΑ εκτείνεται κατ’ ελάχιστον, μέχρι το τέλος του 2025. Στην πραγματικότητα, η επέκταση της λειτουργίας και της δυναμικότητας του ΕΜΑΚ -μέσω άλλου παράλληλου διαγωνισμού- και η εξαγγελία της κατασκευής νέας μονάδας επεξεργασία σύμμεικτων και καύσης στη Φυλή -με ορίζοντα 25ετίας- θα οδηγήσει σε αντίστοιχη χρονική και χωρική επέκταση του ΧΥΤΑ Φυλής.
 5. Η εγκατάλειψη της υποχρέωσης κατασκευής νέων ΧΥΤΥ στην Αττική, η κατασκευή νέων ΧΥΤΑ στη Φυλή, όπως και η κατασκευή νέας μονάδας επεξεργασίας – καύσης στη Φυλή με δυναμικότητα 550.000 τόνων/έτος, συνιστούν κρίσιμες ανατροπές του υφιστάμενου ΠΕΣΔΑ Αττικής, οι οποίες δεν μπορούν να υλοποιηθούν χωρίς να προηγηθεί η αναθεώρησή τους, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες. Πόσο, μάλλον, όταν η κατακύρωση του διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης της αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ και της ΣΜΠΕ έγινε από την ΕΕ του ΕΔΣΝΑ, μόλις στις 13/3/2020, με προβλεπόμενο χρόνο παράδοσης τους 12 μήνες, πράγμα που σημαίνει ότι έγκριση της νέας αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ είναι αδύνατον να γίνει πριν από το καλοκαίρι του 2021.
 6. Για τον ίδιο λόγο, οι διαδικασίες κατασκευής νέων ΧΥΤΑ στη Φυλή, δε νοείται να προχωρήσουν, χωρίς μια ολοκληρωμένη συζήτηση του σχεδίου διαχείρισης των αποβλήτων της Αττικής της νέας περιφερειακής διοίκησης, στα κατ’ εξοχήν αρμόδια όργανα, δηλαδή στο περιφερειακό συμβούλιο Αττικής, στο ΔΣ της ΠΕΔ Αττικής και στο ΔΣ του ΕΔΣΝΑ.
 7. Σε μια περίοδο, κατά την οποία τα θέματα της υγείας και της προστασίας του περιβάλλοντος στη Δυτική Αθήνα – Αττική -και γενικότερα- βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η υλοποίηση έργων, για τα οποία είναι απροσδιόριστη η ακριβής χωροθέτηση και για τα οποία απουσιάζει οποιαδήποτε εκτίμηση των σωρευτικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που θα έχουν.

Με βάση τα παραπάνω και επιφυλασσόμενοι για την άσκηση κάθε νόμιμου μέσου για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των πολιτών της Δυτικής Αθήνας – Αττικής,

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

 • να σταματήσουν όλες οι διαδικασίες κατασκευής νέων ΧΥΤΑ στη Φυλή
 • να ακυρωθούν οι αποφάσεις 248/2019 και 94/2020 της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ
 • να ακυρωθεί ο διεθνής διαγωνισμός για τη “Μελέτη, κατασκευή έργων για την α’ φάση αποκατάστασης της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής και μεταβατικής διαχείρισης αποβλήτων”
 • να παρουσιάσει η διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής τις ολοκληρωμένες θέσεις της για το θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων της Αττικής και να τις θέσει σε συζήτηση στο περιφερειακό συμβούλιο, στο ΔΣ της ΠΕΔ Αττικής και στο ΔΣ του ΕΔΣΝΑ
 • να αναληφθεί υποχρέωση οργάνωσης δημόσιας διαβούλευσης, πριν ακόμη από την έναρξη των τυπικών διαδικασιών αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ Αττικής

Η επιστολή:

Προς

 • τον περιφερειάρχη Αττικής κ. Γ. Πατούλη
 • τον πρόεδρο του ΕΔΣΝΑ κ. Β. Κόκκαλη

κοινοποίηση:

 • μέλη της Ε.Ε. και του Δ.Σ. του ΕΔΣΝΑ
 • μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

Κύριε περιφερειάρχα, κύριε πρόεδρε του ΕΔΣΝΑ,

Δε μας διαφεύγει, ασφαλώς, η κρισιμότητα της περιόδου, εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού. Αντίθετα, είναι (και) αυτός ο λόγος για τον οποίο θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή σας και να θέσουμε σε δημόσιο διάλογο μια σειρά ζητημάτων, που άπτονται θεμάτων της δημόσιας υγείας, ιδιαίτερα των κατοίκων της Δυτικής Αθήνας – Αττικής, που σχετίζονται άμεσα με τη λειτουργία της εγκατάστασης διαχείρισης απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) της Φυλής. Μιας εγκατάστασης που ξεκίνησε να λειτουργεί ανεξέλεγκτα από τη δεκαετία του ’60 και η οποία «φιλοξενεί» τα τελευταία 30 χρόνια το μοναδικό ΧΥΤΑ του λεκανοπεδίου της Αττικής, το ΕΜΑΚ που είναι το μοναδικό εργοστάσιο επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων στην Αττική, το μοναδικό στην Ελληνική επικράτεια αποτεφρωτήρα επικίνδυνων νοσοκομειακών αποβλήτων, καθώς και ένα ιδιωτικό ΚΔΑΥ της εταιρείας WATT A.E.. Ούτε λίγο, ούτε πολύ στην ΟΕΔΑ Φυλής έχει συγκεντρωθεί το σύνολο, σχεδόν, των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και τελικής διάθεσης των απορριμμάτων της Αττικής.  

Παρακολουθούμε με προφανή ανησυχία τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεστε τα θέματα της διαχείρισης των απορριμμάτων της Αττικής και, ιδιαίτερα, τις επιλογές σας, με τις οποίες διαιωνίζεται η λειτουργία της εγκατάστασης (ΟΕΔΑ) της Φυλής. Εστιάζουμε την προσοχή μας στους διαγωνισμούς για τη δημιουργία νέων ΧΥΤΑ στη Φυλή (απόφαση 248/2019 της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ) και για τη συνέχιση της λειτουργίας και την επέκταση του ΕΜΑΚ (απόφαση 414/2019 της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ), καθώς και στη δημιουργία με συνοπτικές διαδικασίες νέου χώρου ταφής στη Φυλή (απόφαση 94/2020 της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ). Τις ανησυχίες μας επέτειναν οι εξαγγελίες του κ. Πατούλη για τη δημιουργία νέας μονάδας επεξεργασίας σύμμεικτων – «θερμικής επεξεργασίας» στη Φυλή, δυναμικότητας 550.00 τόνων/έτος, η «επ’ αόριστον» ανανέωση της άδειας λειτουργίας του αποτεφρωτήρα υγειονομικών αποβλήτων και η τροποποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης της μονάδας WATT ΑΕ, που τείνει να μετατραπεί, από ΚΔΑΥ, σε μονάδα επεξεργασίας.

Με την επιστολή μας αυτή θέλουμε να υπογραμμίσουμε, εκτός από τις περιβαλλοντικές συνέπειες και τις συνέπειες στην υγεία εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών, τον παράνομο και καταχρηστικό χαρακτήρα των περισσότερων από τις παραπάνω επιλογές σας -ιδιαίτερα αυτών που σχετίζονται με την κατασκευή νέων ΧΥΤΑ στη Φυλή. Στο κείμενο που σας επισυνάπτουμε τεκμηριώνουμε αναλυτικά τους λόγους, που μας οδηγούν στην παραπάνω εκτίμηση και σας παρακαλούμε να τους λάβετε σοβαρά υπόψη.

Υποθέτουμε ότι γνωρίζετε τις αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων των δήμων Πετρούπολης, Αγίων Αναργύρων – Καματερού και Ιλίου, με τις οποίες -μεταξύ άλλων- ζητούν και την ακύρωση του διαγωνισμού για το νέο ΧΥΤΑ Φυλής, σύμφωνα με τη 248/2019 απόφαση της Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ. Γνωρίζετε, επίσης, πως 7 δήμαρχοι των δήμων της δυτικής Αθήνας έχουν συνυπογράψει ανακοίνωση με την οποία ζητούν την ανάκληση της 248/19 απόφασης της Ε.Ε του ΕΣΔΝΑ, ενώ για την ίδια απόφαση έχει γίνει μηνυτήρια αναφορά στην  εισαγγελία του Αρείου Πάγου από εκλεγμένους δημοτικούς και Περιφερειακούς Συμβούλους της παράταξης Λαϊκή Συσπείρωση.

Θεωρούμε ότι είναι καιρός να συνειδητοποιήσετε τις τεράστιες ευθύνες που αναλαμβάνετε, με την εμμονή σας, στην υλοποίηση των παράλογων επιλογών σας και να ανταποκριθείτε στην καθολική απαίτηση να σταματήσετε άμεσα όλες τις σχετικές διαδικασίες, ακυρώνοντας τις επίμαχες αποφάσεις 248/2019 και 94/2020, καθώς και το διεθνή διαγωνισμό που είναι προϊόν της πρώτης από τις αποφάσεις αυτές.

Στην αντίθετη περίπτωση, επιφυλασσόμαστε για την άσκηση κάθε νόμιμης ενέργειας, που θα αποσκοπεί στην προάσπιση του δικαιώματός μας να ζούμε σε ένα ασφαλές περιβάλλον, που θα διαφυλάσσει με απόλυτο και αδιαπραγμάτευτο τρόπο την υγεία όλων μας.

Με τιμή

Η γραμματεία του ΔΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ

Συντονισμός φορέων, συλλογικοτήτων και πολιτών Δ. Αττικής – Δ. Αθήνας

oxixytafilis.blogspot.com – oxi.xyta.filis@gmail.com – f/b: Δυτικό Μέτωπο

ΟΤΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΧΥΤΑ, ΦΥΛΗ, ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!