Διαβούλευση για το Περιφερειακό Επιχειρηματικό Ταμείο Πελοποννήσου

Στη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, έθεσε η Περιφέρεια Πελοποννήσου το σχέδιο της για τη δημιουργία  Περιφερειακού Επιχειρηματικού Ταμείου Πελοποννήσου που θα λειτουργήσει πιλοτικά με στόχο να αποτελέσει το στήριγμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της περιοχής.  Στόχος της Περιφέρειας είναι να δημιουργηθεί μια νέα βιώσιμη δομή που θα αξιοποιεί σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία με έμφαση στις τοπικές ανάγκες και προτεραιότητες.

Για το σκοπό αυτό σήμερα στο Επιμελητήριο Αρκαδίας πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων παραγωγικών φορέων του νομού με στελέχη της εταιρίας  που έχει αναλάβει το εγχείρημα.

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας εξέφρασε τη σύμφωνη γνώμη του για τη δημιουργία του  Ταμείου.

 

 

ΟΤΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ


Αφήστε μια απάντηση