Δ. Ελλάδα: Πρόσκληση για βελτίωση στις υποδομές ΑΕΙ, ΤΕΙ μέσω ΕΣΠΑ

Ανοιχτή πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι» του Άξονα Προτεραιότητας «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Δυτικής Ελλάδας», ο οποίος συχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, απευθύνει η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της ΠΔΕ, προς τα Τριτοβάθμια Ιδρύματα της περιφέρειας, προκειμένου να υποβάλουν προτάσεις για την «Ανάπτυξη και βελτίωση υποδομών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας». Οι υποψήφιοι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλλουν τις προτάσεις τους από την 21/12/2012 έως την 31/05/2013.

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής του ΟΠΣ. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή αποστέλλει συνημμένα σε μορφή pdf το υπογεγραμμένο Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης καθώς και όλα τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα, ενώ η χρηματοοικονομική ανάλυση υποβάλλεται σε μορφή Excel. Σε περιπτώσεις που ορισμένα συνοδευτικά έγγραφα όπως μελέτες, τεύχη δημοπράτησης κ.α. λόγω μεγάλου όγκου δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν ηλεκτρονικά ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στον φορέα «ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» στη διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα T.K.264 41, τις ώρες 9:00 – 15:00, το αργότερο έως την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασής του. Τα πρωτότυπα έγγραφα της πρότασης υποβάλλονται και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία αποστολής την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους. Το έντυπο ΤΔΠΠ που θα υποβληθεί στο φάκελο με τα πρωτότυπα έγγραφα της προτεινόμενης πράξης και θα φέρει σφραγίδα και υπογραφή από τους αρμόδιους φορείς, θα πρέπει να είναι το παραγόμενο από το σύστημα μετά από την συμπλήρωση της φόρμας ΤΔΠΠ της ηλεκτρονικής υποβολής ΕΣΠΑ.

Σχετικά αρχεία

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων»

Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 85% (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ))

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Τομείς ενδιαφέροντος: Εκπαίδευση – Κατάρτιση

Κατηγορία δικαιούχων: Εκπαιδευτικά – Ερευνητικά ιδρύματα

ΟΤΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΕΣΠΑ, ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!