Ανεφάρμοστος ο νόμος για τους ημιυπαίθριους - Aftodioikisi.gr
Τετάρτη
1
Φεβρουάριος
Back

Ανεφάρμοστος ο νόμος για τους ημιυπαίθριους

Ανεφάρμοστες καθίστανται στην πράξη οι ρυθμίσεις του ΥΠΕΧΩδΕ για τους ημιυπαίθριους χώρους, τους υπέργειους κλειστούς χώρους στάθμευσης και τους υπόγειους χώρους κτιρίου, επισημαίνει σε επιστολή του  προς τον υπουργό ΠΕΧΩδΕ ο νομάρχης Πειραιά Γιάννης Μίχας, εξαιτίας, τόσο των ασαφειών που εμπεριέχει ο Ν. 3775/2009, όσο και του μεγάλου όγκου εργασίας που αναμένεται να προκαλέσουν στις διευθύνσεις Πολεοδομίας των νομαρχιών όλης της χώρας.

Όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά στην επιστολή του ο νομάρχης Πειραιά αν και τύποις οι νέες διατάξεις του ΥΠΕΧΩδΕ ισχύουν από την 21η Ιουλίου 2009, μέχρι σήμερα καμία απολύτως διευκρινιστική εγκύκλιος δεν έχει αποσταλεί από το ΥΠΕΧΩδΕ προς τις Πολεοδομίες για την εφαρμογή του νέου νόμου και καμία μέριμνα δεν έχει υπάρξει για την ενίσχυση με προσωπικό των ήδη βεβαρημένων από φόρτο εργασίας διευθύνσεων Πολεοδομίας των νομαρχιών όλης της χώρας.

Το γεγονός αυτό αποδεικνύει, όπως αναφέρει ο νομάρχης Πειραιά, ότι το ΥΠΕΧΩδΕ επέλεξε να χειριστεί αυτό το σοβαρότατο ζήτημα για τους πολίτες και το περιβάλλον, με κριτήρια αποκλειστικά εισπρακτικά και με μοναδικό γνώμονα το κλείσιμο της μαύρης τρύπας των δημοσίων εσόδων, το βραχυπρόθεσμο δηλαδή οικονομικό όφελος, γεγονός που ήδη κατήγγειλαν τα κόμματα του Κοινοβουλίου και πολλοί επιστημονικοί και έγκριτοι φορείς. 

                                                   Εφαρμογή του νόμου χωρίς προσωπικό

Ειδικότερα και σε ό,τι αφορά την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών των ΝΑ ο κ. Μίχας υπογραμμίζει ότι «οι υποστελεχωμένες και με ανεπαρκή τεχνικά μέσα, υπηρεσίες πολεοδομίας, καλούνται να εφαρμόσουν στην πράξη και εντός ασφυκτικών προθεσμιών, ένα τεράστιο και αδιευκρίνιστο ανά νομό έργο. Αντί μάλιστα της ουσιαστικής ενίσχυσης των υπηρεσιών μας για την εφαρμογή του νόμου, όπως επιτάσσει η κοινή λογική, βλέπουμε να συμβαίνει το άκρως αντίθετο και παράδοξο. Τα έσοδα των νομαρχιών αντί να αυξάνονται, μειώνονται δραστικά, καθόσον δεν θα εισπράξουν το 50 % των βεβαιωθέντων προστίμων σύμφωνα με την ΚΥΑ 3140/2005, αλλά μόνο 20 € ανά αυτοτελή διηρημένη κατοικία. Αλλά και το προσωπικό μας αντί της ενίσχυσης βλέπει τη δαμόκλειο σπάθη του πειθαρχικού παραπτώματος να επικρέμεται από πάνω του, αφού σύμφωνα με τον νόμο «… η μη τήρηση των προθεσμιών ενέργειας εκ μέρους της Πολεοδομικής Υπηρεσίας συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για τον αρμόδιο υπάλληλο …».

Από κει και πέρα όμως τεράστια είναι όπως επισημαίνει στην επιστολή του ο νομάρχης Πειραιά και τα ερωτήματα που ανακύπτουν σχετικά με την εφαρμογή του νόμου και την τήρηση της πολεοδομικής νομοθεσίας, καθώς, όπως προαναφέρθηκε, καμία απολύτως ερμηνευτική εγκύκλιος περί αυτού δεν έχει εκδοθεί από το ΥΠΕΧΩδΕ. 

                                            δεκατρία ερωτήματα προς το ΥΠΕΧΩδΕ

Σύμφωνα με υπόμνημα που συνέταξαν στελέχη της διεύθυνσης Πολεοδομίας της νομαρχίας Πειραιά και εστάλη στον υπουργό, ερωτήματα που χρήζουν άμεσων απαντήσεων και διευκρινίσεων, προκαλούνται για μια σειρά από ζητήματα όπως είναι τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, τα υποδείγματα εντύπων, οι ειδικές περιπτώσεις κτιρίων, οι εκκρεμείς υποθέσεις, ο τρόπος επιβολής προστίμου, κλπ. Ακολουθούν ενδεικτικά ορισμένα από αυτά :
1. δεν διευκρινίζεται εάν για τον έλεγχο της πληρότητας του φακέλου της αίτησης θα ζητούνται ως επιπλέον στοιχεία, αντίγραφα του στελέχους και της εγκεκριμένης κάτοψης και κατά περίπτωση φωτογραφίες που κατά τη γνώμη της υπηρεσίες μας είναι άκρως απαραίτητα.
2. Τι θα συμβεί σε περίπτωση που κάποιος υποβάλλει αίτηση, ο φάκελός του δεν είναι πλήρης, ενημερωθεί γι’ αυτό από την υπηρεσία μας και εκπνεύσει η προθεσμία; Και πάλι δεν διευκρινίζεται τίποτα από τον νόμο.
3. Τι γίνεται στις περιπτώσεις ειδικών κτιρίων, διατηρητέων κτισμάτων, κατασκευών σε παραδοσιακούς οικισμούς και νησιά, που ελέγχονται από την ΕΠΑΕ; Στην περίπτωση, που η αλλαγή χρήσης ημιυπαίθριων χώρων, υπέργειων χώρων στάθμευσης και υπογείων βοηθητικών χώρων σε χώρους κύριας χρήσης επηρεάζει τις όψεις των κτιρίων, δεν θα πρέπει να έχει λόγο η αρμόδια Εφορεία του ΥΠ.ΠΟ.;
4. Ποιος θα είναι ο χαρακτήρας των χώρων που τακτοποιούνται μετά την περαίωση της διαδικασίας σε περίπτωση έκδοσης στο μέλλον νέας οικοδομικής αδείας στο οικόπεδο;
5. Σε περίπτωση, που υπήρχε υπόλοιπο συντελεστή δόμησης, θα προσμετρώνται πλέον σ’ αυτόν και θα αφαιρείται από την υπολειπόμενη επιφάνεια εκμετάλλευσης;
6. Θα επιτρέπεται, επίσης, η έκδοση οικοδομικής αδείας επισκευών, αντικατάστασης στέγης, κ.λ.π. παρά την ύπαρξη υπέρβασης συντελεστή δόμησης;
7. Σε περίπτωση υπογείων χώρων που η χρήση τους μετατράπηκε σε επαγγελματική (βιομηχανική, εμπορική, συνεργείο αυτοκινήτων κ.λ.π.) θα χορηγείται άδεια λειτουργίας από την αδειοδοτούσα αρχή, ως νόμιμος χώρος;
8. Για τον υπολογισμό της εισφοράς απαιτείται η χρησιμοποίηση ειδικού εντύπου, το οποίο θα πρέπει να είναι κοινό για όλες τις Πολεοδομικές Υπηρεσίες. Το έντυπο αυτό δεν έχει καθοριστεί ακόμη από το ΥΠΕΧΩδΕ.
9. Θα κοινοποιείται ο υπολογισμός της εισφοράς και στις αρμόδιες δ.Ο.Υ. για την καταβολή του ποσού ολόκληρου ή τμηματικά σε τρείς (3) ισόποσες δόσεις ή μετά την αποστολή του ειδικού εντύπου θα πρέπει η Υπηρεσία μας να συντάσσει χρηματικούς καταλόγους για την βεβαίωση της εισφοράς;
10. Με ποιον τρόπο, με ποια διαδικασία και σε ποιο χρόνο θα αποδοθεί το ποσό των είκοσι ευρώ (20€) της εισφοράς, που προβλέπεται από το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2Γ του άρθρου 40, για να διατεθεί άμεσα για αμοιβές προσωπικού, είτε αυτού που τυχόν προσληφθεί, είτε για υπερωριακή απασχόληση των ήδη υπηρετούντων;
11. Σύμφωνα με την παράγραφο 2ΣΤ του άρθρου 40 «τυχόν καταβληθέντα ποσά προστίμων δεν αναζητούνται». Πρόστιμα, όμως, που έχουν βεβαιωθεί στις αρμόδιες δ.Ο.Υ. και δεν έχουν πιθανόν καταβληθεί από τους κατά νόμο υπόχρεους, θα ακυρωθούν από εμάς με Ατομικό Φύλλο Έκπτωσης;
12. Σε περίπτωση καταγγελίας πριν την περαίωση της διαδικασίας πως θα αντιμετωπίζεται από τις Πολεοδομικές Υπηρεσίες; Θα ακολουθείται ή θα αναστέλλεται η διαδικασία χαρακτηρισμού αυθαιρέτου;
13. Τα πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης, που προβλέπονται από το νέο νόμο για τα αυθαίρετα, που δεν θα δηλωθούν είναι μεγαλύτερα σε περίπτωση αυθαιρέτου που κατασκευάστηκε πριν τις 31.12.2003 και πολύ μικρότερα για μετά τις 31.12.2003. Επομένως κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί και είναι σε ισχύ όλες οι πιο πάνω διατάξεις περί αυθαιρέτων κατασκευών, δεν μπορεί να εφαρμοσθεί η παρ. 2Ζ του Ν3775/2009 για τις αυθαίρετες μετατροπές της χρήσης των χώρων που δεν θα δηλωθούν. 

                                          ΄Αμεση ενίσχυση, ζητά η νομαρχία Πειραιά

Για όλους τους παραπάνω λόγους και κλείνοντας την επιστολή του ο νομάρχης Πειραιά ζητά από τον υπουργό ΠΕΧΩδΕ για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3775/2009 από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις :
 Άμεση ενίσχυση των διευθύνσεων Πολεοδομίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων όλης της χώρας με προσωπικό και μέσα. Στη νομαρχία Πειραιά οι 25 υπηρετούντες μηχανικοί, επιφορτισμένοι ήδη με τεράστιο όγκο εργασίας είναι αδύνατον να αντεπεξέλθουν στις αιτήσεις που θα προκύψουν για την εφαρμογή του νέου νόμου και εκτιμάται ότι θα αγγίξουν τις 200.000. Σημειώνεται ότι η διεύθυνση Πολεοδομίας της νομαρχίας Πειραιά εκτός από τους δήμους Πειραιά, Κερατσινίου, Νίκαιας που έχουν δικές τους πολεοδομίες, είναι αρμόδια για τους δήμους Αγ. Ι. Ρέντη, Αίγινας, Αμπελακίων, δραπετσώνας, Κορυδαλλού, Κυθήρων, Μεθάνων, Περάματος, Πόρου, Σαλαμίνας, Σπετσών, Τροιζήνας, Ύδρας και για τις Κοινότητες Αγκιστρίου και Αντικυθήρων.
 διεύρυνση των ανατρεπτικών προθεσμιών των έξι και τεσσάρων μηνών του νόμου τουλάχιστον κατά ένα επιπλέον εξάμηνο.
 Άμεση σύνταξη διευκρινιστικής εγκυκλίου για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου που απαιτούν αποσαφήνιση καθώς και των ερωτημάτων μας, αλλά και έκδοση των ειδικών εντύπων.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι η μέχρι σήμερα κίνηση στη διεύθυνση Πολεοδομίας της νομαρχίας Πειραιά σχετικά με την εφαρμογή του επίμαχου νόμου είναι σχεδόν μηδενική, αφού καμία αίτηση δεν έχει πρωτοκολληθεί, με τους πολίτες να περιορίζονται σε διευκρινιστικού χαρακτήρα ερωτήσεις.

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!