Αναγκαία η ίδρυση σχολών Νομικής και Τουρισμού στο Βόλο

Την ίδρυση Νομικής Σχολής και Ανώτατης Σχολής Τουρισμού στο πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, στο Βόλο, προτείνει ομόφωνα το νομαρχιακό συμβούλιο Μαγνησίας και καλεί την κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο Παιδείας να προχωρήσουν άμεσα στις αναγκαίες ενέργειες.

Συγκεκριμένα, το κείμενο του ψηφίσματος έχει ως εξής:

«Η παροχή δημόσιας και δωρεάν Ανώτατης Εκπαίδευσης, αποτελεί Συνταγματική υποχρέωση του κράτους σε κάθε έλληνα πολίτη. Την υποχρέωσή του αυτή, το κράτος την εκπληρώνει οπωσδήποτε με τον πιο πρόσφορο τρόπο, όταν η παροχή ανώτατης εκπαίδευσης γίνεται αποκεντρωμένα, από αυτοτελή εκπαιδευτικά ιδρύματα εγκατεστημένα σε διαφορετικά γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας, ώστε κάθε ΑΕΙ να μπορεί να συμβάλλει όσο γίνεται καλύτερα στην αντιμετώπιση της ανάγκης για τη συνεχή επιμόρφωση του λαού, στην περιφερειακή ανάπτυξη του τόπου και αφού ληφθούν υπόψη οι κοινωνικές, επιστημονικές και οικονομικές ανάγκες.

Στο πλαίσιο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη: 

– Ότι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, αναπτύχθηκε και αναδείχθηκε ως ένα από τα ποιοτικότερα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας μας. 
– Ότι το υψηλό επίπεδο σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συμβάλλει καθοριστικά στην κοινωνική, πολιτισμική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής μας. 
– Ότι συγκεντρώνονται όλες οι απαραίτητες κοινωνικές, επιστημονικές και οικονομικές προϋποθέσεις προκειμένου να ιδρυθεί Νομική Σχολή στο Βόλο, η οποία θα καλύπτει τις ανάγκες ολόκληρης της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Ελλάδας. 
– Ότι ο δικηγορικός Σύλλογος Βόλου έχει ήδη καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση για την ίδρυση Νομικής Σχολής στο Βόλο στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 
– Ότι στο πλαίσιο του τμήματος Οικονομικών Σπουδών που λειτουργεί στο Βόλο, θεωρούμε θεμιτό και αναγκαίο να ιδρυθεί Ανώτατη Σχολή για τον Τουρισμό. Μια τέτοια σχολή στο κέντρο της Ελλάδας θα δώσει νέα διάσταση στην ανάγκη αναδιοργάνωσης και στροφής στον ποιοτικό τουρισμό, αποτελώντας σημαντικό παράγοντα για την αναπτυξιακή πορεία της Θεσσαλίας στο πλαίσιο των συνεχών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η διεθνής και τοπική τουριστική αγορά. 
– Γνωρίζοντας τις αδυναμίες της τουριστικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, την άμεση ανάγκη δημιουργίας διαφορετικών επιπέδων εκπαίδευσης, συνεργαζόμενων μεταξύ τους π.χ ΤΕΙ Λάρισας, με στόχο την προαγωγή διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων και ποιότητας παροχής υπηρεσιών, αλλά και την υπάρχουσα υποδομή στο Π.Θ, θεωρούμε δίκαιη και απαραίτητη την υλοποίηση της ως άνω πρότασης. 
– Θα βοηθήσει να εκπαιδευτούν στελέχη επιχειρήσεων, με αντικείμενο τον τουρισμό, που καλύπτουν την μεγαλύτερη και πιο ελπιδοφόρα οικονομική δραστηριότητα του Νομού μας, ενώ ανταποκρίνεται στην τρέχουσα κοινωνική και επαγγελματική δραστηριότητά των κατοίκων του. 
– Με την ευκαιρία και προβολή του τόπου μας εξαιτίας των Μεσογειακών Αγώνων του 2013 και με δεδομένη την ύπαρξη του ΤΕΦΑΑ (Αθλητικός – Προπονητικός τουρισμός), καθώς και του τμήματος Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (Τουρισμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη), η Σχολή αυτή παρουσιάζει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, αποτελώντας πόλο έλξης φοιτητών από όλη τη λεκάνη της Μεσογείου».

ΟΤΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ


Αφήστε μια απάντηση