Συνεδριάζει την Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο Δ. Αθηναίων (ημερήσια διάταξη)

Συνεδριάζει την Πέμπτη στις 12:00 το μεσημέρι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων για τη λήψη απόφασης επί του μοναδικού θέματος:

Έγκριση Α. της μελέτης «Διαμόρφωση Κοινόχρηστων Χώρων στην Περιοχή Ελαιώνα-Διαμόρφωση Χώρου Πρασίνου στα Ο.Τ. 17 και Ο.Τ. 29 του Δήμου Αθηναίων». Β. της ένταξης της πρότασης για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του άξονα προτεραιότητας «Αστική Αναζωογόνηση 2017» του Πράσινου Ταμείου και Γ. της κάλυψης από ίδιους πόρους του προϋπολογισμού του έργου πέραν της χρηματοδότησης του Πράσινου Ταμείου (Σχετική η υπ’ αριθμ. 290/17 ομόφωνη πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) Εισηγητής: Γ.Χ. Αποστολόπουλος Απόλυτη Πλειοψηφία.

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ, ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ