Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Αθήνας (ημερήσια διάταξη)

Στη 2η Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αθηναίων, στις 27-01-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00, θα συζητηθούν τα κάτωθι θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Έγκριση για Α. τη συμμετοχή του Δήμου Αθηναίων στην πρόσκληση του ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ 14.6i.26.2-4.1, α/α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 3658, έκδοση 1/0 και την αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης, Β. την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο “Ανάπτυξη δικτύου συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων στο Δήμο Αθηναίων” και την υποβολή της σχετικής πρότασης για τη χρηματοδότηση της Πράξης σε ποσοστό 100%, Γ. τον ορισμό του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης ως υπευθύνου της συγκεκριμένης Πράξης και Δ. την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που απαιτείται προκειμένου να υποβληθεί η εν λόγω πρόταση (Διεύθυνση Καθαριότητας – Ανακύκλωσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 16773-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ 2. Έγκριση για Α. τη συμμετοχή του Δήμου Αθηναίων στην πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρεια Αττικής κωδ. ΑΤΤ104, α/α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 4041, έκδοση 1/0 και την αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης, Β. την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο “Τεχνική Βοήθεια υποστήριξης για την επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Αθηναίων” και την υποβολή της σχετικής πρότασης για τη χρηματοδότηση της Πράξης σε ποσοστό 100%, Γ. Τον ορισμό του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης ως υπευθύνου της συγκεκριμένης Πράξης και Δ. την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που απαιτείται προκειμένου να υποβληθεί η εν λόγω πρόταση (Διεύθυνση Καθαριότητας – Ανακύκλωσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 9846-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

  1. Έγκριση για το άνοιγμα νέου τραπεζικού λογαριασμού για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο “Cιrcular Economy Implementation in Greece – LIFE-IP CEI Greece” και κωδικό LIFE18 IPE/GR/000013, ο οποίος θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες του Προγράμματος, βάσει των κανόνων διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων και των σχετικών ευρωπαϊκών οδηγιών (Διεύθυνση Καθαριότητας – Ανακύκλωσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 16741-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ 4. Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου για τη σύσταση Επιτροπής Εκκαθάρισης Αρχείων της Διεύθυνσης Οικονομικών (Δ/νση Οικονομικών)  (Σχετ. Γεν. Πρωτ.13513-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ 5. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αθηναίων σε πάγιες εκδηλώσεις για το έτος 2020 (Αυτοτελές Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ.16717-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ 6. Έγκριση της μετάβασης του Αντιδήμαρχου Αστικών Υποδομών και Σχεδίου Πόλεως κ. Βασίλειου – Φοίβου Αξιώτη, στο Παρίσι, από τις 24 έως και τις 26 Φεβρουαρίου 2020, προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο Αθηναίων στην βράβευση της Αθήνας από τα CDP Europe Awards για τις ανθεκτικές και περιβαλλοντικά φιλικές πόλεις.(Αυτοτελές Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων) (Σχετικό έγγραφο 1) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  2. Έγκριση της μετάβασης του Αντιδήμαρχου Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, κ. Νικόλαου Αβραμίδη, στο Μόναχο, από τις 3 έως και τις 9 Μαΐου 2020, προκειμένου να συμμετάσχει στη Διεθνή εμπορική Έκθεση για τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες “IFAT”. (Αυτοτελές Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων) (Σχετικό έγγραφο 2) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  3. Έγκριση της μετάβασης του Διπλωματικού Συμβούλου του Δημάρχου Αθηναίων, Πρέσβη κ. Αναστάσιου Κριεκούκη στις Βρυξέλλες από τις 26 έως και στις 28 Φεβρουαρίου 2020, προκειμένου να συμμετάσχει στην προπαρασκευαστική συνάντηση του Ετήσιου Διαλόγου Δημάρχων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που θα πραγματοποιηθεί στις 2 και 3 Ιουνίου 2020 στο Ζάγκρεμπ. (Αυτοτελές Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων) (Σχετικό έγγραφο 3) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  4. Έγκριση της μετάβασης του Δημάρχου Αθηναίων κύριου Κωνσταντίνου Μπακογιάννη και του αναπληρωτή του στην ΕτΠ, Δημοτικού Συμβούλου κυρίου Νικολάου Βαφειάδη, στις Βρυξέλλες από τις 30 έως και τις 31 Ιανουαρίου 2020, προκειμένου να συμμετάσχουν στην έκτακτη συνεδρίαση της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, στην Επιτροπή των Περιφερειών, , με καλυμμένα όλα τα έξοδα για τον Δήμαρχο Αθηναίων από τους διοργανωτές.(Αυτοτελές Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων) (Σχετικό έγγραφο 6) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

10.Έγκριση για την αποδοχή δέκα (10) σπουδαστών Τ.Ε.Ι. για πρακτική άσκηση στο Δήμο Αθηναίων κατά το έτος  2020 και για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών σε διάφορες Υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων (Δ/νση Διαχείρισης και Ανάπτυξης, Ανθρώπινου Δυναμικού)(Σχετ. Γεν. Πρωτ.13698-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 11.Έγκριση ή μη  της δωρεάν  παραχώρησης κιβωτίων γάλακτος έτους 2019 σε λοιπούς εργαζομένους  του Δήμου Αθηναίων, οι οποίοι δεν υπάγονται  στις προβλέψεις  της ΚΥΑ 53361/2006 (Σχετικό έγγραφο 7) (Δ/νση Διαχείρισης και Ανάπτυξης, Ανθρώπινου Δυναμικού) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 12.Έγκριση για  την τροποποίηση της υπ` αριθμ. 1429/19 ΑΔΣ ως προς α. τη διόρθωση του ονοματεπωνύμου  του αναπληρωματικού μέλους της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  5ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Αθηναίων κου Μαυρόπουλου Τριαντάφυλλου και β. ως προς την αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών της εν λόγω Σχολικής Επιτροπής (Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας & Διά Βίου Μάθησης) (Σχετικό έγγραφο 4) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ 13.Έγκριση για την τροποποίηση της υπ` αριθμ. 1437/19 ΑΔΣ ως προς την αντικατάσταση του παραιτηθέντος τακτικού μέλους της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  6ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Αθηναίων κας Δέσποινας Κανελλοπούλου. (Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας & Διά Βίου Μάθησης) (Σχετικό έγγραφο 5) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ 14.Έγκριση για α. τον ορισμό Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 1ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Αθηναίων σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας Προέδρου και β) την εκ νέου συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου της ανωτέρω Σχολικής Επιτροπής με τη νέα σύνθεση.(Σχετικό έγγραφο 9)(Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας & Διά Βίου Μάθησης)  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ 15.Έγκριση για α. Την συγκατάθεση του Σώματος για την εκμίσθωση του κυλικείου στις Παιδικές Εξοχές του Αγίου Ανδρέα με την διαδικασία της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας που θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών το αποτέλεσμα της οποίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή  και β. Τη δημοσίευση στον τύπο της σχετικής περιληπτικής διακήρυξης (Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας) (Σχετ. Γεν. Πρωτ.15078-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΣΚΙΑΔΑΣ 16.Έγκριση για την παράταση ταφής του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗ για δώδεκα (12) μήνες στον υπό στοιχεία 1/34 τάφο τριετούς χρήσεως του Α` Κοιμητηρίου με την καταβολή των αναλογούντων τελών (Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας) (Σχετ. Γεν. Πρωτ.15070-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΣΚΙΑΔΑΣ 17.Έγκριση για τη μη κοπή δένδρου (μουριά) στην οδό Αγησιλάου Γεωργούλια αρ. 16 (Σχετική είναι η υπ΄ αριθμ. 116/2019 ομόφωνη πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Διεύθυνση Πρασίνου & Αστικής Πανίδας) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 9851-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΥΓ. ΚΟΛΛΑΤΟΣ

18.Έγκριση για την κοπή ενός δένδρου (είδους Λεύκας) που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της υπό ανέγερση οικοδομής στην οδό  Χατζηκωνσταντή 10 (Σχετική είναι η υπ΄ αριθμ. 117/2019 ομόφωνη πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)(Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Διεύθυνση Πρασίνου και Αστικής Πανίδας ) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 13650-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΚΟΛΛΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 19.Έγκρισης ή μη :  Α) της σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της Δ.Α.Ε.Μ Α.Ε για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ανάπτυξης και υποστήριξης της λειτουργίας των εννέα (9) Παραρτημάτων Κ.Ε.Π και της Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) συνολικού ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (4.200.000 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  και για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης και για σαράντα-οχτώ μήνες, Β) του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης και του παραρτήματος της αναλυτικής κοστολόγησης και χρονοδιαγράμματος αυτής, Γ) της εξουσιοδότησης του Δημάρχου Αθηναίων για την υπογραφή της σύμβασης και Δ) της κατανομής του ποσού των τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (4.200.000 €) (Δ/νση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών) (Σχετικό έγγραφο 8) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 20.Έγκριση για την επιβολή ή μη προστίμου ποσού 30.000,00€ στην εταιρεία “ECIGS HELLAS IKE” για την τοποθέτηση τεσσάρων (4) επιγραφών στο κτίριο της εταιρείας επί της Λ. Μεσογείων 11 (Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 9898-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ 21.Έγκριση για την επιβολή ή μη προστίμου ποσού 30.000,00€ στην εταιρεία “ΓΟΥΜΕΝΟΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.” για την ανάρτηση τριών (3) πανό τύπου σημαίας εντός της ρυμοτομικής γραμμής και κάθετα στην πρόσοψη του ισογείου καταστήματος  επί της Λ. Αλεξάνδρας 85 (Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 9876-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ 22.Έγκριση για την επιβολή ή μη προστίμου ποσού 30.000,00€ στην εταιρεία “BRUNELLO CUCINELLI HELLAS Α.Ε. ΕΜΠ. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ” για την τοποθέτηση μίας (1) φωτεινής επιγραφής διπλής όψης με προσανατολισμό κάθετο προς την όψη του ισογείου καταστήματος επί της οδού Βαλαωρίτου 2  (Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 9875-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ 23.Έγκριση για την επιβολή ή μη προστίμου ποσού 30.000,00€ στον κ. ΜΑΡΑΓΚΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ για την τοποθέτηση μίας (1) επιγραφής διπλής όψης με προσανατολισμό κάθετο προς την όψη του ισογείου καταστήματος επί της οδού Βαλαωρίτου 17 (Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 11099-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ 24.Έγκριση για την επιβολή ή μη προστίμου ποσού 30.000,00€ στην κα ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ για την τοποθέτηση μίας (1) επιγραφής διπλής όψης με προσανατολισμό κάθετο προς την όψη του ισογείου καταστήματος επί της οδού Βαλαωρίτου 4Α & Βουκουρεστίου 21 (Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 11100-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

25.Έγκριση για την επιβολή ή μη προστίμου ποσού 30.000,00€ στην εταιρεία EVERYDAY CARRY EDC – ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ Μ. ΕΠΕ για την τοποθέτηση μίας (1) επιγραφής διπλής όψης με προσανατολισμό κάθετο προς την όψη του ισογείου καταστήματος επί της οδού Βαλαωρίτου 8 (Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 13697-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ 26.Έγκριση για την αποδοχή ή μη πρακτικών της Β`/2019 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 13644-19) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ 27.Έγκριση για την αποδοχή ή μη πρακτικών της Β`/2019 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 13653-19) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 28.Διόρθωση της υπ` αριθμ. 20/20 ΑΔΣ που αφορά στην έγκριση για την παραχώρηση μίας επιπλέον θέσης στάθμευσης στην πρεσβεία της Ολλανδίας (πέραν των τριών θέσεων που της έχουν παραχωρηθεί) έμπροσθεν της πρεσβευτικής κατοικίας στην οδό Λυκείου 8 για όχημα του πρέσβη και μίας θέσης στάθμευσης στο συνοδευτικό όχημα της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες θα καταλαμβάνουν όλη την πρόσοψη του κτιρίου για  λόγους ασφαλείας (Σχετική είναι η υπ΄ αριθμ. 96/2019 κατά πλειοψηφία πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Διεύθυνση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 31448519) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ (ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)  29.Έγκριση για την κατ` εξαίρεση για κοινωνικούς και ανθρωπιστικούς λόγους της κατάργησης της διατηρηθείσας κενωθείσας θέσης περιπτέρου επί της συμβολής των οδών Σκουφά & Δημοκρίτου και τη μετατόπιση  περιπτέρου  της δικαιούχου (ΘΕΠ) κ. Λυμπεροπούλου Σταυρούλας από την οδό Πατησίων 42 στην κενωθείσα θέση επί της Συμβολής των οδών Σκουφά και Δημοκρίτου.(Σχετική είναι η υπ΄ αριθμ. 118/2019 ομόφωνη πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 13657-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΣ (ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ) 30.Έγκριση για την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση ξύλινων κουτιών για τη συλλογή βιβλίων και ειδών ρουχισμού από 08-12-2019 έως 08-122020 (Σχετική είναι η υπ΄ αριθμ. 119/2019 ομόφωνη πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 13702-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΣ (ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ) 31.Έγκριση για  την μερική τροποποίηση  του άρθρου 32 της υπ` αριθμ.  1776/2017 Κανονιστικής Απόφασης Δήμου Αθηναίων, με προσθήκη παραγράφου Γ` στο άρθρο 32 που να αφορά στους όρους  και προϋποθέσεις παραχώρησης θέσης για την εξυπηρέτηση των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων , όπως προβλέπεται  από τις διατάξεις  του Ν. 4582/2018 (Σχετική είναι η υπ΄ αριθμ. 112/2019 ομόφωνη πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Διεύθυνση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 13701-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ (ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)

32.Έγκριση  α. Της απόρριψης της  με Α.Π. 189943/11-07-19 ένστασης που υποβλήθηκε κατά της με αρ. 849/2019 Απόφασης Δ.Σ. για την πολεοδομική ρύθμιση του ακινήτου στη συμβολή των οδών Χάνσεν αρ 7 και Τσίλλερ αρ. 26 (Ο.Τ. 1, περ. 95, της 5ης Δ.Κ.) σε συμμόρφωση με την αρ. 16397/2008 Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας και β. Της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως των Αθηνών στο Ο.Τ. 1, περ. 95 της 5ης Δ.Κ. , με μερική άρση και επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης που επιβλήθηκε με την με αρ. 1772/23-10-1989 ΠΔΣ (ΦΕΚ 290/Δ/2-4-92) και χαρακτηρισμό του χώρου με στοιχεία Ζ`-Η`-Ν-Ν`-Ε-Ζ`, ακινήτου στη συμβολή των οδών Χάνσεν αρ 7 και Τσίλλερ αρ 26, ως κοινόχρηστου χώρου πρασίνου (Σχετική η υπ` αριθμ. 113/19 ομόφωνη πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)  (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 13700-20)   ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ 33.Έγκριση για τη σημειακή τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Αθηναίων σε τμήμα του Ο.Τ. 50, περ. 63, μεταξύ των οδών Περσεφόνης, Τριπτολέμου, Βουτάδων και Πειραιώς, στην 3η Δημοτική Κοινότητα, όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της Α.Ε. “Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων”, με χρήσεις της Γενικής Κατηγορίας “Πολεοδομικό Κέντρο – Κεντρικές Λειτουργίες Πόλης” με περιορισμούς και επιτρεπόμενες χρήσεις μόνο (Σχετική είναι η υπ΄ αριθμ. 114/2019 κατά πλειοψηφία πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Διεύθυνση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 6769-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ 34.Έγκριση για την τοποθέτηση γλυπτικής σύνθεσης “ΠΗΓΗ”, μεταξύ των οδών Καλλιδρομίου, Ιουστινιανού και Πουλχερίας επί της υπάρχουσας νησίδας, στην περιοχή Εξάρχεια (Σχετική είναι η υπ΄ αριθμ. 115/2019 ομόφωνη πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Διεύθυνση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 9852-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ 35.Έγκριση για την παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης στον Υφυπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Παναγιώτη Μηταράκη, για το υπηρεσιακό του όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΙΡΧ 3117, στην οδό Δημοκρίτου 6 έμπροσθεν του πολιτικού του γραφείου με ταυτόχρονη κατάργηση μίας (1) θέσης ελεγχόμενης στάθμευσης επισκεπτών “επί πληρωμή”  (Σχετική είναι η υπ΄ αριθμ. 104/2019 κατά πλειοψηφία πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Διεύθυνση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 9849-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ (ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ) 36.Έγκριση για την παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης για την εξυπηρέτηση της “Ένωσης μαζί για το παιδί” στην οδό Αγίου Θωμά 14 , προ της εισόδου του κτιρίου για ολιγόχρονη στάση του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΙΤΟ 1461 που είναι μισθωμένο μέχρι 08-05-2020 προς εξυπηρέτηση αποκλειστικά λειτουργικών αναγκών της Ένωσης κατά τις εργάσιμες ημέρες  και ώρες λειτουργίας, με ταυτόχρονη κατάργηση μίας (1) θέσης  ελεγχόμενης στάθμευσης “μονίμων κατοίκων”  (Σχετική είναι η υπ΄ αριθμ. 109/2019 ομόφωνη πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Διεύθυνση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 13651-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ (ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)

37.Έγκριση για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης για όχημα ατόμου με αναπηρία, με αρ. κυκλοφορίας ΙΜΧ 8815 στην οδό Ορφανίδου 31, έως 08-03-2031 ημερομηνία λήξης του Δελτίου Στάθμευσης για ΑΜΕΑ και του διπλώματος οδήγησης. (Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 11096-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ 38.Έγκριση για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης για όχημα ατόμου με αναπηρία, με αρ. κυκλοφορίας ΖΖΕ 9234 στην οδό Σκαμβωνιδών 25-27, έως 28-3-2021 ημερομηνία λήξης του Δελτίου Στάθμευσης για ΑΜΕΑ και της γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας. (Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 11114-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ 39.Έγκριση για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης για όχημα ατόμου με αναπηρία, με αρ. κυκλοφορίας ΙΗΝ 8783 στην οδό Ιώνων 41-43, έως 30-11-2031 ημερομηνία λήξης του Δελτίου Στάθμευσης για ΑΜΕΑ και του διπλώματος οδήγησης. (Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 11095-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ 40.Έγκριση για την αλλαγή του αναγραφόμενου αριθμού κυκλοφορίας στην πινακίδα σήμανσης  θέσης, που είχε παραχωρηθεί σε άτομο με αναπηρία  στην οδό Αλφειωνίας έναντι του αρ. 15 από ΥΖΟ 4132 σε ΧΕΕ 3198 (Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 17346-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ

 

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!