Στο «Σύμφωνο των Δημάρχων» και η Κύπρος

Είκοσι δύο περιοχές της Κύπρου έχουν υπογράψει μέχρι στιγμής το «Σύμφωνο των Δημάρχων (ΣτΔ)», που είναι η κυριότερη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία στην οποία συμμετέχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες δεσμεύονται εθελοντικά να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις περιοχές τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, με τη δέσμευσή τους, οι υπογράφοντες το Σύμφωνο των Δημάρχων σκοπεύουν να επιτύχουν και να υπερβούν το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των εκπομπών CO2 κατά 20% έως το 2020.

Μέχρι σήμερα έχουν υπογράψει περισσότερες από 6000 πόλεις στην Ευρώπη και 22 από την Κύπρο.

Η τελική συνάντηση των Ευρωπαίων εταίρων του έργου πραγματοποιήθηκε στις 18-19 Σεπτεμβρίου στη Λευκωσία. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 13 εταίροι από όλη την Ευρώπη (τοπικές αρχές, ενεργειακά γραφεία, επιμελητήρια, πανεπιστήμια κ.λπ). Από την Κύπρο συμμετέχει ως εταίρος το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών.

Στη συνάντηση έγινε επισκόπηση της υλοποίησης του έργου και της τεχνικής βοήθειας που παρείχαν οι εταίροι προς τις τοπικές αρχές για τον καταρτισμό Σχεδίων Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ).

Επίσης, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί κατά την πραγματοποίηση συναντήσεων μεταξύ έμπειρων και μη έμπειρων εταίρων όσο αφορά τον καταρτισμό και υλοποίηση ΣΔΒΕ.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΚΟΣΜΟΣ, ΚΥΠΡΟΣ, ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ


Αφήστε μια απάντηση