Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αθηναίων

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 28 Μαρτίου στις 15:00 το μεσημέρι, το δημοτικό συμβούλιο Αθηναίων.

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν θα είναι:

1. Η ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος & του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Αθηναίων

2.Η ψήφιση του Προϋπολογισμού , οικονομικού έτους 2011.  

Να σημειωθεί ότι συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί και τη Τετάρτη 30 Μαρτίου στις 15:00.

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν θα είναι:

•1.    Συζήτηση – λήψη απόφασης για το ζήτημα των εργαζομένων με συμβάσεις έργου ή άλλων μορφών συμβάσεων, που παραμένουν στην εργασία τους, με δικαστικές αποφάσεις, επαναβεβαιώνοντας τις ομόφωνες υπ΄ αριθμ. 1610 και 1611/02.12.2010 ΠΔΣ.

•2.    Συζήτηση σχετικά με κατασκευή ποδηλατοδρόμου, εγκατάσταση συστήματος ενοικίασης κοινοχρήστων ποδηλάτων προς τουρίστες, δημότες και επισκέπτες της Αθήνας.

•3.    Επαναφορά του θέματος σχετικά με την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 3852/10.

•4.    Ενημέρωση για τις συνενώσεις, ιδρύσεις, προαγωγές, υποβιβασμούς σχολικών μονάδων του Δήμου Αθηναίων.

•5.    Ενημέρωση – παρουσίαση από το Θέατρο Κωφών Ελλάδος του έργου που έχει επιτελέσει καθώς και των ζητημάτων επιβίωσης του.

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ


Αφήστε μια απάντηση