Ρόδος: Εφτά οι εταιρείες για τη διαχείριση σκουπιδιών (λίστα)

Εφτά εταιρείες υπέβαλαν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος δημοσίων συμβάσεων (ΕΔΗΣΗΣ) σφραγισμένες προσφορές και δικαιολογητικά την 30η Δεκεμβρίου 2016, για να συμμετάσχουν στον διεθνή διαγωνισμό, που προκήρυξε ο Δήμος Ρόδου για την ανάθεση του έργου της αποκομιδής των σκουπιδιών στο νησί της Ρόδου.
Η διάρκεια παροχής της υπηρεσίας θα είναι για τρία έτη, με δυνατότητα παράτασης, κατ’ ενάσκηση του ρητώς προβλεπόμενου δικαιώματος προαίρεσης, για ένα επιπλέον έτος, με προϋπολογισμό δαπάνης 10.185.262,75 € και σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης  13.580.350,33 € (χωρίς ΦΠΑ) και συνολικό προϋπολογισμό έργου: (περιλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) 12.629.725,81 € και με δικαίωμα προαίρεσης 16.839.634,41 €.
Οι προσφορές θα ανοίξουν προς αξιολόγηση από την αρμόδια επιτροπή την 5η Ιανουαρίου 2017 ενώ οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα ασκήσεως ενστάσεων κατά του πρακτικού της επιτροπής.
Στόχος της δημοτικής αρχής είναι να ανατεθεί το έργο και να υπογραφεί η σχετική σύμβαση το αργότερο μέχρι τα μέσα Απριλίου 2017, όταν εκπνεύσουν και οι προθεσμίες για την άσκηση προδικαστικών προσφυγών.
Πιο συγκεκριμένα οι εταιρείες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και συμμετείχαν στον διαγωνισμό είναι οι εξής:
-ΕΝΑCT Περιβαλλοντική Ενεργειακή ΑΕ.
-ICM Ιnternational Clinic Methods Διεθνείς Μέθοδοι Καθαρισμού Ανώνυμη Τεχνική – Τουριστική Εταιρεία Πληροφορικής.
-Αφοί Γ. Τσαντόπουλοι Ενεργειακή ΕΠΕ.
-Γεώργιος Αναστασάκης ΕΠΕ.
-DΙΟΝ Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία.
-Ελληνική Βιομηχανία Περιβαλλοντικών Συστημάτων ΑΕΒΕΕ.
-ΕΤΜΕΚΑΤ Φώτης Γρίβας & Υιός Ανώνυμη Κατασκευαστική Μελετητική Εμπορική Εισαγωγική Εξαγωγική Εταιρεία.
Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα πρέπει να έχουν στόλο με σύγχρονα οχήματα και να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της Ρόδου οι οποίες αυξομειώνονται στη διάρκεια του έτους, λόγω της τουριστικής περιόδου, ενώ έχει μειωθεί σημαντικά το ποσό της πιστοληπτικής ικανότητας, το οποίο προσδιορίζεται πλέον στο 20% του ετήσιου προϋπολογισμού, γεγονός που εκτιμάται ότι θα βοηθήσει σημαντικά στην επιτυχή έκβαση του διαγωνισμού.
Αξίζει να σημειωθεί πως στους όρους περιλαμβάνεται και η δυνατότητα του Δήμου να προχωρήσει σε μείωση μέχρι και 50% του φυσικού αντικειμένου, ενώ το αντικείμενο του έργου χωρίζεται πλέον σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με τις ανάγκες της περιόδου.
Στόχος είναι, να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα από την συνάρτηση ποιότητας/τιμής, μέσα από τις προσφορές ώστε και ο Δήμος να βγει κερδισμένος και οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τον πολίτη να βελτιωθούν αισθητά.
Θυμίζουμε ότι με απόφαση, που έλαβε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου, απορρίφθηκαν δύο προδικαστικές προσφυγές που ασκήθηκαν από τις εταιρείες «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ Α.Ε.» και «Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», με διακριτικό τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ DION E.E.», κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού.
Σημειώνεται ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2015 έληξε η μέχρι τότε ισχύουσα δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και συγκεκριμένα για «Εργασίες Αποκομιδής και Μεταφοράς Απορριμμάτων και Ογκωδών Αντικειμένων, Πλύσης Κάδων Απορριμμάτων, Μηχανικής και Χειρωνακτικής Σάρωσης και Αποψιλώσεων Κοινοχρήστων Χώρων», η οποία υπεγράφη μετά από διενέργεια διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού.
Η συνολική ετήσια δαπάνη για την καθαριότητα το έτος 2015 ανήλθε σε 11.119.594 € και με την ανάθεση της καθαριότητας σε ιδιώτη, εξοικονομούνται 1.905.117 €.
Η λειτουργία εξάλλου του ΚΔΑΥ θα εξασφαλίσει ετήσιο οικονομικό όφελος για το Δήμο Ρόδου 237.702 €.
Θυμίζουμε ακόμη ότι με την υπ’ αρίθμ. Ν40/2016 απόφαση του Α2 Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς, απορρίφθηκε η αίτηση περί λήψεως ασφαλιστικών μέτρων, που άσκησαν η ένωση εταιρειών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ – ΠΕΡΜΕ HELLAS ΑΕ – ENSER», η εταιρεία «Ελληνική Βιομηχανία Περιβαλλοντικών Συστημάτων ΑΕΒΕ», η εταιρεία «Περιβαλλοντική Μεταφορική ΑΕ» και η εταιρεία «ΕNSER- Υπηρεσίες Περιβάλλοντος Ανώνυμη Εταιρεία» κατά του Δήμου Ρόδου, ως αναθέτουσας αρχής του ανοικτού διεθνούς δημοσίου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για το έργο «Εργασίες Αποκομιδής και Μεταφοράς Απορριμμάτων και Ογκωδών Αντικειμένων, Μηχανικής και Χειρωνακτικής Σάρωσης και Αποψιλώσεων Κοινοχρήστων Χώρων, περιόδου 2016-2018», με ενδεικτικό προϋπολογισμό 12.681.241,95 €.
Θυμίζουμε ότι η ένωση εταιρειών εστράφη με την αίτηση της κατά της τεκμαιρόμενης σιωπηρής απόρριψης της από 18 Μαρτίου 2016 προδικαστικής προσφυγής που άσκησαν κατά του κύρους του διαγωνισμού και της υπ’ αρίθμ. 62/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, που προέκρινε στην δεύτερη φάση του διαγωνισμού την εταιρεία «TEXAN ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «TEXAN ΑΒΕΕ».
Μετά και την απόφαση άνοιξε και ο δρόμος για να επαναπροκηρυχθεί ο διαγωνισμός.
Σημειώνεται επίσης ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η ποινική προκαταρκτική έρευνα που έχει παραγγελθεί για τον έλεγχο εγγράφων, που προσκόμισε στα πλαίσια του διαγωνισμού προκειμένου να αποδείξει την χρηματοοικονομική της επάρκεια για την απόκτηση ή και μίσθωση του απαιτούμενου μηχανολογικού εξοπλισμού η εταιρεία «TEXAN ΑΒΕΕ» και συγκεκριμένα έγγραφα, που φέρεται να έχει συντάξει εκπρόσωπος της «Euro Exim Bank» (της Γκάμπιας ή του Ηνωμένου Βασιλείου) αλλά και ισολογισμών της.
Πηγή: dimokratiki.gr

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!