πρόστιμο-10-000-ευρώ-στον-δήμο-μεσσήνης-166288
ΔΗΜΟΙ | 23.01.2018 | 12:36

Πρόστιμο 10.000 ευρώ στον Δήμο Μεσσήνης

Πρόστιμο 10 χιλιάδων ευρώ, επιβλήθηκε στο Δήμο Μεσσήνης από την Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας, Ελένη Αλειφέρη, διότι σύμφωνα με την εισήγηση των υπαλλήλων του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Μεσσηνίας διαπιστώθηκε να λειτουργεί Χώρο Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) στη θέση «ΛΙΜΕΝΙΚΑ» του Δ. Μεσσήνης, κατά παράβαση απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου για την παύση λειτουργίας ΧΑΔΑ.

Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν εστίες ανάφλεξης απορριμμάτων γεγονός που συντελεί στην ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος.