Προσλήψεις 21 νέων ανέργων στο Δήμο Γαλατσίου

 

Στην πρόσληψη εικοσιένα ατόμων (21) με συμβάσεις ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του προγράμματος «Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων – Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Γαλατσίου» προχωρά ο Δήμος Γαλατσίου.

Οι αιτούντες θα πρέπει:

Να είναι Έλληνες πολίτες, ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή ομογενείς ή μετανάστες, με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στην Ελλάδα.

Να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργία σε ισχύ εκτός των φαρμακοποιών που δεν εγγράφονται στον ΟΑΕΔ, αλλά θα πρέπει να βεβαιώνουν με υπεύθυνη δήλωση ότι είναι άνεργοι αναφέροντα το χρονικό διάστημα που είναι άνεργοι και ότι δεν έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος.

Να μην έχουν συμπληρώσει το 30ο χρόνο ηλικίας τους  την ημέρα υποβολής της αίτησης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΑΛΑΤΣΙ

Περίληψη Πρόσκλησης ΓΑΛΑΤΣΙ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, ΝΕΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ


Αφήστε μια απάντηση