Πρόγραμμα κοινωνικής ένταξης Ευάλωτων Ομάδων στην Ηλιούπολη

Ξεκίνησε η δράση κατάρτισης των ωφελουμένων και θα διαρκέσει μέχρι και το Μάιο, στο πλαίσιο του προγράμματος «Τοπικό Σχέδιο Ηλιούπολης για την κοινωνική ένταξη Ευάλωτων Ομάδων», που υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη Δ.Υ.Ε.Κ.Ο.Η. – Δίκτυο Υποστήριξης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων Ηλιούπολης στο Δήμο Ηλιούπολης.

Το πρόγραμμα κατάρτισης έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πρώτου κύκλου συναντήσεων με τους τελικούς ωφελούμενους. Παράλληλα με το πρόγραμμα κατάρτισης, υλοποιείται και η δράση συμβουλευτικής υποστήριξης σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο.

Η συμβουλευτική υποστήριξη αποσκοπεί στην ενδυνάμωση των ωφελουμένων προκειμένου να επιλύσουν τυχόν κοινωνικά, ψυχολογικά και νομικά προβλήματα, αλλά και για να καταστούν ικανοί να συμμετάσχουν στις δράσεις του προγράμματος ή και απευθείας στην τοπική αγορά εργασίας. Επίσης, το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει και η δράση δικτύωσης, που αφορά τις τοπικές επιχειρήσεις και στόχο έχει τη στήριξη της απασχόλησης και των προσπαθειών των τοπικών φορέων.

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ


Αφήστε μια απάντηση