«Πράσινο» φως για 1.340 προσλήψεις στους ΟΤΑ

Το «πράσινο» φως για προσλήψεις συνολικά 1340 υπαλλήλων σε δήμους και ΝΠΔΔ αυτών έδωσαν τα Υπουργεία Εσωτερικών, Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Συγκεκριμένα, οι αρμόδιοι υπουργοί υπέγραψαν τις αποφάσεις για:

-Έγκριση σύναψης διακοσίων εξήντα δύο θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σαράντα εννέα (49) συμβάσεων μίσθωσης έργου για τη στελέχωση των ΟΤΑ Α΄ βαθμού και ΝΠΔΔ αυτών της Χώρας που παρέχουν υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους, για το έτος 2013-2014. Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του ν. 3812/2009, όπως ισχύει, καθώς και τις διατάξεις του πδ524/1980 για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) ή έως έντεκα (11) μήνες ή έως ένα (1) έτος για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου.

Δείτε την απόφαση εδώ

-Έγκριση σύναψης οκτακοσίων ενενήντα δύο συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στους ΟΤΑ α΄ βαθμού της Χώρας για το έτος 2013. Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του ν. 3812/2009, όπως ισχύει, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες.

Δείτε την απόφαση εδώ

-Έγκριση σύναψης εκατόν τριάντα επτά συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στους ΟΤΑ α΄ βαθμού της Χώρας για το έτος 2013. Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του ν. 3812/2009, όπως ισχύει, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες.

Δείτε την απόφαση εδώ

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΝΠΔΔ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ


Αφήστε μια απάντηση